Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Duzi podatnicy muszą poinformować o zmianie urzędu skarbowego
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Duzi podatnicy muszą poinformować o zmianie urzędu skarbowego

Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Małgorzata Żujewska

Podatnicy, którzy w 2021 r. osiągnęli przychód z działalności gospodarczej o równowartości w złotych co najmniej 3 mln euro, a rozliczają się w "zwykłych" urzędach skarbowych, przechodzą z początkiem 2023 r. do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Mają oni obowiązek złożyć zawiadomienie o zmianie. Termin upływa 17 października 2022 r.

Kwota przychodu

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują wybrane kategorie podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym i społecznym. Należą do nich m.in. podatnicy uzyskujący wysokie przychody.

Podmioty, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osiągają w roku podatkowym przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej minimum 3 mln euro, ale nieprzekraczający 50 mln euro, podlegają pod jeden z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych właściwy ze względu na swoją siedzibę. Osoby prawne i jednostki organizacyjne mające przychód/obrót netto powyżej 50 mln euro rozliczają się w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie (patrz ramka).

Przychód określa się, co do zasady, na podstawie sprawozdania sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Pod uwagę bierze się sprzedaż towarów, wyrobów i usług. Jeżeli przychodu nie ustala się lub nie można ustalić w oparciu o sprawozdanie finansowe, przyjmuje się jego wysokość sprecyzowaną na podstawie zeznania podatkowego CIT. W przypadku gdy wysokości przychodu nie można określić na podstawie sprawozdania finansowego oraz zeznania podatkowego, jako jego kwotę przyjmuje się wielkość netto dokonanej dostawy towarów oraz świadczenia usług wynikającą z deklaracji VAT za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego. Uwzględnia się: dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju i poza nim, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów.

Czas na zmianę

Właściwe wyspecjalizowane urzędy skarbowe przejmą z dniem 1 stycznia 2023 r. obsługę podatników, którzy wymagany przychód/obrót netto uzyskali na podstawie danych za 2021 r. Kwotę limitu określonego w euro (3 mln lub 50 mln) przelicza się po średnim kursie tej waluty ogłoszonym przez NBP na ostatni dzień roku podatkowego przyjętego przez podmiot. Na koniec 2021 r. (stanowiącego odniesienie dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym) równowartość w walucie polskiej 3 mln euro to 13.798.200 zł, a 50 mln euro - 229.970.000 zł (według kursu euro NBP z dnia 31 grudnia 2021 r.: 4,5994 zł/euro).

Zmiana urzędu skarbowego czeka również podatników, którzy rozliczają się w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych, a odnotowują przychody mniejsze od wymaganych. Spadek poniżej równowartości w złotych 3 mln euro wiąże się z przejściem z wyspecjalizowanego do "zwykłego" urzędu skarbowego. Uzyskanie przychodu poniżej 50 mln euro, ale co najmniej 3 mln euro, oznacza zmianę Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego na jeden z pozostałych 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Podatnik zostaje wyłączony z kategorii podmiotów obsługiwanych przez wyspecjalizowany urząd skarbowy z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie uzyskał wymaganego przychodu/obrotu netto. W 2023 r. wyłączenie następuje na podstawie danych za ostatnie dwa kolejne lata podatkowe, przy czym ostatni rok podatkowy powinien zakończyć się nie później niż w 2021 r. Wskazuje tak § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników (...).

Podatnik ma obowiązek poinformować o zmianie urzędu skarbowego swój obecny urząd skarbowy (tj. urząd skarbowy właściwy miejscowo w razie przejścia do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu - w związku z przejściem do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego albo wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu lub Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy - w przypadku utrzymującego się przez dwa lata spadku przychodów poniżej 3 mln euro/50 mln euro). Termin złożenia zawiadomienia upływa 17 października 2022 r. (termin przesunięty z soboty 15 października 2022 r.). Nie ma urzędowego wzoru zawiadomienia. Wymagane jest jedynie zachowanie formy pisemnej.

Dla Prenumeratorów GOFIN
Wskaźniki i stawki Tabele kursów NBP dostępne w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Spółki cywilne

Opisane reguły nie dotyczą spółek cywilnych. Bez względu na uzyskiwane obroty nie rozliczają się one w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych.

Obrót spółki cywilnej nie jest także brany pod uwagę jako kryterium przejścia do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego przez spółkę handlową, np. z o.o., powstałą w wyniku przekształcenia spółki cywilnej. Regulacje o zmianie urzędu skarbowego odnoszą się do spółki handlowej (osoby prawnej). Jeżeli osiągnie ona odpowiedni roczny przychód/obrót netto, będzie rozliczać się w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym. Przejście nastąpi z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym zostanie spełnione kryterium przychodowe, tj. zostanie wykazany przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro.

Przykładowo, jeżeli przekształcenie spółki cywilnej w z o.o. nastąpiło w 2021 r., a rok podatkowy spółki z o.o. zakończy się w 2022 r. uzyskaniem odpowiedniego przychodu/obrotu netto, to do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego przejdzie ona 1 stycznia 2024 r.

Podmioty podlegające pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe ze względu na kryterium przychodowe:

- przedsiębiorcy zagraniczni (niebędący osobami fizycznymi), którzy w roku podatkowym osiągnęli na terytorium Polski przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,
- uczelnie, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,
- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (niezaliczane do kategorii podmiotów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-14 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo), z wyłączeniem spółek cywilnych, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro (przy czym osoby prawne i jednostki organizacyjne z przychodem/obrotem netto o równowartości w walucie polskiej przekraczającej 50 mln euro są obsługiwane przez Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.12.2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. poz. 2456)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.