Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Wykazywanie wielkości etatu i odprawy emerytalnej w świadectwie pracy

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wykazywanie wielkości etatu i odprawy emerytalnej w świadectwie pracy

Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Ewa Madejek

Rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem przez pracownika na emeryturę obliguje pracodawcę do sporządzenia świadectwa pracy. Należy w nim wykazać m.in. wymiar czasu pracy pracownika oraz jego zmiany w czasie zatrudnienia. Ponadto wykazuje się wypłatę odprawy emerytalnej jako świadczenia o charakterze jednorazowym.

Wskazanie wymiaru czasu pracy

Obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy wynika z art. 97 K.p. Natomiast sposób jego sporządzenia uregulowano w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1289 ze zm.). Jak stanowi § 2 ust. 1 powołanego rozporządzenia, w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące m.in.:

 • okresu lub okresów zatrudnienia,
   
 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
   
 • wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy.

W ustępie 1 świadectwa pracy pracodawca zamieszcza informacje o tym, u jakiego pracodawcy był zatrudniony pracownik. Jak wynika z objaśnień dotyczących sposobu wypełniania świadectwa pracy, zamieszczonych w załączniku do wymienionego rozporządzenia pod wzorem świadectwa pracy, w ust. 1 pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy, na zasadach określonych w art. 231 K.p. lub przepisami odrębnymi, wskazuje również okres jego zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy (poprzednich pracodawców) i wskazuje tego pracodawcę (tych pracodawców).

Dodatkowo, pracodawca, który zatrudniał pracownika na podstawie kilku umów o pracę, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy wykazuje w ustępie 1 także okresy poprzedniego zatrudnienia w swojej firmie, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniego stosunku pracy lub poprzednich stosunków pracy, zgodnie z art. 97 § 1 i 11 K.p. Ponadto w ust. 1 pracodawca wskazuje wymiar czasu pracy, w jakim był zatrudniony pracownik, a jeżeli w trakcie zatrudnienia występowały zmiany wielkości etatu pracownika, to podaje, w jakim okresie i w jakim wymiarze czasu pracy pracownik wykonywał pracę.

Odprawa emerytalna

Informacje o wypłacie odprawy emerytalnej podaje się w ust. 6 pkt 12 druku świadectwa pracy. Zgodnie z objaśnieniami do sporządzania świadectwa pracy, w ustępie tym pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika w okresie zatrudnienia dodatkowego urlopu albo innych uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 K.p. Takim świadczeniem jest odprawa emerytalna.

Jak stanowi art. 921 § 1 K.p. pracownikowi przechodzącemu na emeryturę, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje odprawa emerytalna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Odprawę tę pracodawca jest obowiązany wypłacić w dniu rozwiązania stosunku pracy. Odprawa ta ma charakter jednorazowy, co oznacza, że pracownik, który otrzymał już taką odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa. Regulacja ta dotyczy też odprawy rentowej. Zatem wypłata pracownikowi odprawy emerytalnej na koniec zatrudnienia ma istotne znaczenie dla kolejnego pracodawcy. Emeryt może bowiem w czasie pobierania emerytury nawiązać stosunek pracy, czy to z dotychczasowym czy z innym pracodawcą. Z tego względu pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację o wypłaceniu pracownikowi odprawy emerytalnej (rentowej) po to, aby kolejny pracodawca ponownie nie wypłacił tego świadczenia.

Przykład

Pracownik z dniem 30 czerwca 2020 r. rozwiąże stosunek pracy i przejdzie na emeryturę. W trakcie zatrudnienia miał zmieniany dwukrotnie wymiar czasu pracy, jednak bez zmiany stanowiska pracy. W okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. świadczył pracę na 1/2 etatu, a w okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 r. był zatrudniony na 3/4 etatu. W pozostałym okresie zatrudnienia świadczył pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W ostatnim dniu zatrudnienia pracodawca wypłaci pracownikowi odprawę emerytalną.

W świadectwie pracy wystawionym pracownikowi w ostatnim dniu zatrudnienia należy wykazać okresy pracy w różnych wymiarach czasu pracy, a także zamieścić informację o wypłaceniu jednorazowej odprawy emerytalnej. Przykładowy zapis w świadectwie pracy przedstawiono poniżej.

Przykładowo wypełniony ustęp 1 i ust. 6 pkt 12 świadectwa pracy

"1. Stwierdza się, że . . . . . . . . . . . Jan Butrym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię (imiona) i nazwisko pracownika)

urodzony. . . . . . . . . . . 25.02.1954 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

był zatrudniony. . . . . . w JAWA sp. z o.o. w Koszalinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pracodawca)

- w okresie . . . . od 2.01.2010 r. do 30.06.2015 r. . . . w wymiarze . . . 1/1 etatu,

- w okresie . . . . od 1.07.2015 r. do 30.04.2016 r. . . . w wymiarze . . . 1/2 etatu,

- w okresie . . . . od 1.05.2016 r. do 31.08.2018 r. . . . w wymiarze . . . 1/1 etatu,

- w okresie . . . . od 1.09.2018 r. do 31.12.2018 r. . . . w wymiarze . . . 3/4 etatu,

- w okresie . . . . od 1.01.2019 r. do 30.06.2020 r. . . . w wymiarze . . . 1/1 etatu.

(...)

6. W okresie zatrudnienia pracownik:

(...)

12) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy. . . . . . . . . . . . . . . wypłacono odprawę emerytalną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, . . . . . . . . . . .

(...)".

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.