Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Dopłata do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą dla ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Dopłata do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą dla pracowników na urlopach związanych z rodzicielstwem

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022

Regulamin ZFŚS przewiduje, że dopłata do wypoczynku pracownika (tzw. wczasy pod gruszą) następuje na jego wniosek po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy w związku z tym prawo do tego świadczenia ma pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim, adopcyjnym, rodzicielskim i wychowawczym?

Pracownicy przebywający na urlopach związanych z rodzicielstwem nie otrzymają dofinansowania do wypoczynku (tzw. wczasów pod gruszą), jeżeli nie spełnią regulaminowego kryterium minimalnego wypoczynku. Nabycie prawa do tego świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej Funduszu) zależy zatem od okresu przebywania na urlopie macierzyńskim, na warunkach urlopu macierzyńskiego (tzw. adopcyjnym), rodzicielskim lub wychowawczym w danym roku kalendarzowym, pozwalającym bądź nie na odpowiedni urlop wypoczynkowy.

Pracownicy należą do grupy osób uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu. Przesądza o tym art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923), dalej ustawy o Funduszu. Przepis ten nie warunkuje ich statusu od faktycznego wykonywania pracy. Są więc beneficjentami Funduszu również wtedy, gdy nie świadczą pracy ze względu na realizowanie praw ze stosunku pracy, np. wynikających z rodzicielstwa urlopów: macierzyńskiego, adopcyjnego, rodzicielskiego i wychowawczego. Zamiast wynagrodzenia za pracę przysługuje im w tym czasie zasiłek macierzyński ustalony na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej (art. 184 K.p.), z wyjątkiem okresu urlopu wychowawczego, w trakcie którego pracownik może otrzymać świadczenia określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.). Nadal są jednak pracownikami w rozumieniu art. 2 K.p., do którego odnosi się art. 2 pkt 5 ustawy o Funduszu, czyli osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę (niezależnie od jej rodzaju, wymiaru czasu pracy oraz stażu pracy), powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracodawca nie może pozbawić statusu osoby uprawnionej w drodze zapisów w regulaminie Funduszu (por. m.in. wyrok SR w Giżycku z 14 listopada 2019 r., sygn. akt IV P 29/19 i wyjaśnienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 17 lutego 2011 r., znak SPS-023-20599/11). Przyjmuje się natomiast, że postanowienia regulaminowe mogą uzależniać dofinansowanie z Funduszu do wypoczynku pracownika od ustalenia dolnej granicy okresu korzystania z urlopu wypoczynkowego. Ten pogląd potwierdza Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy. 

GIPW stanowisku w sprawie dofinansowania do wypoczynku z Funduszu (znak GPP-517-4560-23-1/11/PE/RP) stwierdził, że: "(...) regulamin może określać, jakie rodzaje (np. wypoczynek weekendowy, urlopowy, itp.) oraz formy (zorganizowane, niezorganizowane) wypoczynku będą dofinansowane. Może to nastąpić także poprzez określenie minimalnego okresu wypoczynku, jaki będzie podlegać dofinansowaniu, w szczególności poprzez powiązanie z regulacją art. 162 K.p. (...)". Przepis ten wymaga, żeby przy podziale - na wniosek pracownika - urlopu wypoczynkowego na części w danym roku kalendarzowym, jedna z nich trwała co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Za niedotrzymanie tego warunku nie grożą pracodawcy żadne sankcje, co podkreślił GIP w stanowisku udostępnionym naszemu Wydawnictwu 2 sierpnia 2021 r.).

Ważne: Urlop związany z rodzicielstwem nie stanowi przeszkody w uzyskaniu ze środków Funduszu dofinansowania do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą, chyba że regulamin zawiera kryterium minimalnego urlopu wypoczynkowego, którego pracownik nie wypełni.

Wymiary urlopów macierzyńskich i rodzicielskich są powiązane z liczbą dzieci urodzonych podczas jednego porodu, np. w razie urodzenia się jednego dziecka przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 1 K.p.) oraz do 32 tygodni urlopu rodzicielskiego (art. 1821a § 1 K.p.). Wykorzystanie tych urlopów łącznie (rodzicielski bezpośrednio po macierzyńskim) mogłoby pozbawić prawa do wczasów pod gruszą, gdyby pokryły rok kalendarzowy w sposób uniemożliwiający pracownikowi pobyt przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych na urlopie wypoczynkowym. Podobnie jest z urlopem wychowawczym, który może być udzielony pracownikowi w wymiarze co do zasady do 36 miesięcy, lecz nie dłużej niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat lub (w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - 18 lat) - art. 186 § 2 i 3 K.p. Pracownik Czytelnika nie otrzyma dofinansowania do wypoczynku z Funduszu tylko wtedy, gdy przebywa na ww. urlopie przez okres uniemożliwiający skorzystanie z 14-dniowego urlopu wypoczynkowego.

Zwracamy uwagę! Łączenie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego z pracą u pracodawcy, który tych urlopów udzielił (art. 1821dart. 1862 § 1 K.p.), uprawnia do wczasów pod gruszą. Pracownik musi jednak spełnić warunki regulaminu Funduszu, do których obowiązkowo należy kryterium socjalne (sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika), a inne fakultatywnie przyjęte przez pracodawcę i stronę związkową lub pracowniczą (art. 8 ust. 2 ustawy o Funduszu) - u Czytelnika wykorzystanie minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.