Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Upływa termin zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego!
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Upływa termin zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego!

Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021
Małgorzata Żujewska

Firmy, uczelnie czy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które w 2020 r. osiągnęły przychód o równowartości co najmniej 3 mln euro, a rozliczają się w "zwykłym" urzędzie skarbowym, przechodzą z początkiem 2022 r. do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego. Przychód ustala się na podstawie sprawozdania finansowego, a jeżeli to niemożliwe - w oparciu o zeznanie CIT, ewentualnie deklaracje VAT. Zawiadomienie informujące o zmianie urzędu skarbowego trzeba złożyć do 15 października 2021 r.

Duże podmioty

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują wybrane kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym i społecznym. Takich placówek jest 20.

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy jest wyspecjalizowanym urzędem skarbowym o zasięgu krajowym. Podlegają pod niego największe podmioty z całego kraju, m.in. podatkowe grupy kapitałowe, banki krajowe oraz firmy osiągające roczny przychód/obrót netto o równowartości w złotych przekraczający 50 mln euro. Pozostałe wyspecjalizowane urzędy skarbowe (19) obsługują kolejne grupy dużych podatników z określonego obszaru (całego lub części danego województwa). Zalicza się do nich jednostki samorządu terytorialnego, oddziały przedsiębiorców zagranicznych czy podmioty osiągające wysokie przychody (patrz: ramka). Dodatkowo pod Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy podlegają wszystkie fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz przedsiębiorcy zagraniczni, którzy osiągają przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro, a posiadają stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie działania więcej niż jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego.

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe nie rozliczają podatników i płatników w zakresie podatków: akcyzowego, od gier oraz od wydobycia niektórych kopalin.

Przychód podatnika

Przychód stanowiący kryterium podlegania pod wyspecjalizowany urząd skarbowy określa się w oparciu o sprawozdanie finansowe, roczne zeznanie podatkowe CIT albo deklaracje VAT.

Podstawowym wyznacznikiem jest sprawozdanie finansowe (u przedsiębiorców zagranicznych - zeznanie CIT). W przypadku uczelni i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest to sprawozdanie sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, a w odniesieniu do pozostałych podmiotów - sprawozdanie sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości lub z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Pod uwagę bierze się przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług. Jeżeli przychodu netto nie można ustalić na podstawie sprawozdania finansowego, przyjmuje się jego wysokość ustaloną na podstawie zeznania podatkowego CIT.

W przypadku gdy przychodu nie można określić ani w oparciu o sprawozdanie finansowe, ani zeznanie podatkowe CIT, pod uwagę bierze się wielkość dokonanej dostawy towarów oraz świadczenia usług, ustaloną na podstawie deklaracji VAT za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego. Chodzi o wielkość netto obejmującą: dostawę towarów i świadczenie usług na terytorium kraju oraz poza nim, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów.

Osoby fizyczne i spółki cywilne - bez względu na przychody lub obroty - nie podlegają pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe.

Czas na zmianę

Przejście do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku po zakończeniu roku podatkowego, w którym zostało spełnione kryterium przychodowe. Kwotę limitu przelicza się po średnim kursie euro ogłaszanym przez NBP na ostatni dzień roku podatkowego przyjętego przez podmiot.

Właściwe wyspecjalizowane urzędy skarbowe przejmą z dniem 1 stycznia 2022 r. obsługę podatników, którzy wymagany przychód uzyskali na podstawie danych za 2020 r. (albo za rok podatkowy zakończony nie później niż w 2020 r.). Równowartość w walucie polskiej 3 mln euro na koniec 2020 r. to 13.844.400 zł, a 50 mln euro - 230.740.000 zł (według kursu euro NBP z dnia 31 grudnia 2020 r.: 4,6148 zł/euro).

Podatnik zostaje wyłączony z kategorii podmiotów obsługiwanych przez wyspecjalizowany urząd skarbowy z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie uzyskał wymaganego przychodu/obrotu netto. Spadek przychodów poniżej równowartości w złotych 3 mln euro wiąże się z przejściem z wyspecjalizowanego do "zwykłego" urzędu skarbowego. Uzyskanie przychodu poniżej 50 mln euro, ale co najmniej 3 mln euro, oznacza zmianę Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego na jeden z pozostałych 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. W 2022 r. wyłączenie następuje na podstawie danych za ostatnie dwa kolejne lata podatkowe, przy czym ostatni rok podatkowy powinien zakończyć się nie później niż w 2020 r. Wskazuje tak § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Podatnicy, którzy na podstawie przychodu z 2019 r. przekraczającego równowartość w złotych 3 mln euro lub 50 mln euro zostali przypisani z dniem 1 stycznia 2021 r. do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego (właściwego ze względu na swoją siedzibę albo Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego), ale w 2020 r. nie uzyskali już wymaganego przychodu, w przyszłym roku rozliczają się nadal w tym samym wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym.


Druk zawiadomienia o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego dostępny jest w serwisie druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.
 


Podatnik ma obowiązek poinformować o zmianie urzędu skarbowego swój obecny urząd skarbowy. Termin złożenia zawiadomienia o zmianie następującej 1 stycznia 2022 r. upływa 15 października 2021 r. Wymagane jest przekazanie go w formie pisemnej.

Podmioty podlegające pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe ze względu na kryterium przychodowe:

- przedsiębiorcy zagraniczni (niebędący osobami fizycznymi), którzy w roku podatkowym osiągnęli na terytorium Polski przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,
- uczelnie, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,
- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (niezaliczane do kategorii podmiotów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-14 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo), z wyłączeniem spółek cywilnych, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro (przy czym osoby prawne i jednostki organizacyjne z przychodem/obrotem netto o równowartości w walucie polskiej przekraczającej 50 mln euro są obsługiwane przez Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.12.2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. poz. 2456)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.