Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Data sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Data sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Dorota Przybyszewska

Jednostki przygotowujące sprawozdanie finansowe w postaci ustrukturyzowanej muszą wpisać w formularzu tego sprawozdania datę jego sporządzenia. Jaka powinna to być data, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami?

Termin sporządzenia sprawozdania

Zasadniczo sprawozdanie finansowe należy sporządzić w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Jednak w przypadku sprawozdania finansowego na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. wydłużono datę jego sporządzenia o dodatkowe 3 miesiące ze względu na trudności spowodowane epidemią COVID-19. Wydłużenie takie dotyczy jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw określonych w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Tak wynika z § 3a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570 ze zm.). Zatem sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 r. należy sporządzić do 30 czerwca 2021 r.

Podpisanie sprawozdania finansowego

W strukturach logicznych określonych dla sprawozdań finansowych i udostępnionych w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów przewidziano, że data sporządzenia sprawozdania finansowego powinna być wpisana w odrębnym polu formularza sprawozdania finansowego. Sporządzenie sprawozdania finansowego wieńczy jego podpisanie. W myśl art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to wszyscy członkowie tego organu. Na pewno więc datę sporządzenia sprawozdania finansowego należy wiązać z datą jego podpisania, problem jednak jest w tym, że często zdarza się, iż sprawozdanie finansowe sporządzane w postaci elektronicznej, podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, ma różne daty poszczególnych podpisów.

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi na stronie internetowej MF (www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi), data sporządzenia sprawozdania finansowego powinna być traktowana jako oświadczenie wiedzy, potwierdzające występowanie określonego stanu majątkowego i finansowego na konkretny dzień bilansowy, według stanu tej wiedzy na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Zatem jest to data, w jakiej jednostka, tj. w praktyce osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, ujęła zdarzenia mające wpływ na kształt sprawozdania, znane jednostce w tej właśnie dacie. Za datę taką należy więc przyjąć dzień, w którym osoba ta podpisała sprawozdanie finansowe. Równocześnie data ta, w zakresie oświadczenia wiedzy, powinna obowiązywać wszystkie osoby wchodzące w skład organu będącego kierownikiem jednostki, niezależenie od faktycznego - np. późniejszego - terminu złożenia wymaganego podpisu przez poszczególne, odpowiedzialne osoby. Oznacza to, że dopuszcza się, iż kierownictwo jednostki może złożyć podpisy pod sprawozdaniem finansowym w dacie innej niż data sporządzenia sprawozdania - przy czym trzeba mieć na względzie, co podkreślono w wyjaśnieniach MF, że data złożenia wszystkich wymaganych podpisów nie może być późniejsza niż ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego. W odniesieniu do sprawozdania finansowego za 2020 r. wszystkie podpisy pod tym sprawozdaniem muszą więc zostać złożone do dnia 30 czerwca 2021 r., choć mogą być składane w różnych datach (przykład 1).

Korekty po sporządzeniu sprawozdania

Trzeba też wspomnieć o sytuacji, w której po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, wystąpi konieczność dokonania jego korekty, polegającej na wprowadzeniu odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku, za który sporządzono sprawozdanie (por. art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Zmiany te spowodują konieczność powtórnego sporządzenia sprawozdania finansowego i jego podpisania. Data sporządzenia (i podpisania) kolejnej wersji sprawozdania może wtedy przypadać po ostatecznym terminie określonym na jego sporządzenie, czyli w odniesieniu do sprawozdania finansowego za 2020 r. - po 30 czerwca 2021 r. (przykład 2). Jest to prawidłowa sytuacja, dopuszczona przepisami ustawy o rachunkowości. W przypadku gdy nowa wersja sprawozdania finansowego za dany rok zostanie sporządzona (i podpisana) w dacie przypadającej po ostatecznym terminie określonym na jego sporządzenie, wersję poprzednią (sporządzoną w odpowiednim terminie) przechowuje się dla celów dowodowych wraz z nową wersją sprawozdania. Jednak poza tym ta poprzednia wersja nie jest ujawniana dla żadnych innych celów - do zatwierdzenia, złożenia w KRS, KAS czy MSiG przedstawia się wyłącznie najnowszą, ostateczną wersję sprawozdania finansowego.

Warto podkreślić, że data sporządzenia nowej wersji sprawozdania finansowego przypadać musi przed datą zatwierdzenia tego sprawozdania finansowego. Należy przypomnieć, że ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. to zasadniczo 30 września 2021 r. (por. § 3a ust. 1 i § 3b przywołanego wcześniej rozporządzenia). Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok nie można dokonywać w księgach tego roku ani w tym sprawozdaniu żadnych zmian.

Przykład 1

Zarząd spółki składa się z prezesa i wiceprezesa. Prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzono głównemu księgowemu. Główny księgowy podpisał sprawozdanie finansowe spółki za 2020 r. w dniu 10 czerwca 2021 r. Wiceprezes zarządu podpisał to sprawozdanie w dniu 15 czerwca 2021 r., a prezes zarządu w dniu 30 czerwca 2021 r. Data sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. to 10 czerwca 2021 r. Podpisy zostały złożone w obowiązującym terminie.


Przykład 2

W przedsiębiorstwie osoby fizycznej księgi rachunkowe powierzono głównej księgowej. Sporządzone sprawozdanie finansowe za 2020 r. główna księgowa podpisała w dniu 17 czerwca 2021 r., a przedsiębiorca (jako kierownik jednostki) w dniu 18 czerwca 2021 r. Sprawozdanie zostało więc sporządzone w dniu 17 czerwca 2021 r. i podpisane terminowo. Załóżmy, że po sporządzeniu tego sprawozdania zaszła potrzeba dokonania korekty w księgach za 2020 r. i wskutek tego ponownego sporządzenia sprawozdania za 2020 r.

Wariant I - Nowe sprawozdanie finansowe za 2020 r. główna księgowa i przedsiębiorca podpisali 28 czerwca 2021 r. Sprawozdanie to zostało sporządzone przed ostatecznym terminem wynikającym z przepisów.

Wariant II - Nowe sprawozdanie finansowe za 2020 r. główna księgowa i przedsiębiorca podpisali 8 lipca 2021 r. Sprawozdanie to zostało sporządzone po ostatecznym terminie wynikającym z przepisów (po 30 czerwca 2021 r.). Dla celów dowodowych potwierdzających, że jednostka wywiązała się z obowiązku sporządzenia sprawozdania w wymaganym terminie, wraz z nowym sprawozdaniem finansowym za 2020 r. sporządzonym w dniu 8 lipca 2021 r. przechowywana będzie poprzednia wersja sprawozdania za 2020 r. sporządzona w dniu 17 czerwca 2021 r.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.