Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Konsekwencje niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Konsekwencje niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wskazuje na fakt przyjęcia do wiadomości przez organ zatwierdzający zamieszczonych w nim informacji o stanie majątkowym, finansowym i wyniku działalności jednostki w roku obrotowym, za który zostało sporządzone to sprawozdanie. Zatwierdzenie sprawozdania oznacza uznanie go za rzetelne i jasne, czyli wiarygodne, oraz stanowi podstawę do podziału zysku lub pokrycia straty.

Na mocy art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają zatem czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za dany rok, do końca czerwca następnego roku. W 2022 r., w związku z epidemią COVID-19, terminy w zakresie sprawozdawczości finansowej zostały przedłużone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 561). Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (określony w art. 53 ust. 1 ww. ustawy) został przedłużony dla większości jednostek o 3 miesiące. Nowe terminy w zakresie sprawozdawczości finansowej oblicza się przy uwzględnieniu daty, na którą przypadał dzień bilansowy. W związku z tym jednostka, której rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 r., powinna zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. do 30 września 2022 r.

Co istotne, przesunięcie terminu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego spowodowało również przesunięcie następujących obowiązków:

 • poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego jednostek określonych w art. 64 ustawy o rachunkowości, które powinno nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego (por. art. 53 ust. 1a i art. 64 ustawy o rachunkowości),
 • udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podległo obowiązkowi badania - także sprawozdania z badania (oraz w przypadku spółek akcyjnych i prostych spółek akcyjnych - sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego), które powinno nastąpić najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni (por. art. 68 ustawy o rachunkowości),
 • złożenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym, które powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (por. art. 69 ust. 1, 2 i 3a ustawy o rachunkowości),
 • złożenia rocznego sprawozdania finansowego przez jednostki niewpisane do rejestru sądowego i zobowiązane do poddania badaniu tego sprawozdania (z wyjątkiem dodatkowych informacji i objaśnień do tego sprawozdania) wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), które powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (por. art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości),
 • przekazania rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami do Szefa KAS przez podatników CIT (z wyłączeniem podmiotów zwolnionych podmiotowo z podatku oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego), które powinno nastąpić w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (por. art. 27 ust. 2 i 2b updop).

Oznacza to, że niezatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. w terminie do końca września 2022 r. będzie miało wpływ na wypełnienie wszystkich ww. obowiązków. Zwracamy uwagę, iż w prawie bilansowym nie zostały unormowane sankcje karne za niedotrzymanie terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jednak grzywnie lub karze ograniczenia wolności na podstawie art. 79 ustawy o rachunkowości podlega m.in. niepoddanie sprawozdania finansowego badaniu, nieskładanie sprawozdania finansowego do ogłoszenia, nieskładanie sprawozdania do właściwego rejestru sądowego, a także nieudostępnianie sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o których mowa w art. 68 ww. ustawy.

Ważnym skutkiem niezatwierdzenia sprawozdania finansowego jest także brak możliwości dokonania podziału zysku lub pokrycia straty. Z art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości wynika bowiem, że podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1 tej ustawy, do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu tego sprawozdania przez organ zatwierdzający.

Konsekwencją niezatwierdzenia sprawozdania finansowego w terminie jest także konieczność dwukrotnego złożenia go w sądzie rejestrowym. Z art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika bowiem, że jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 ust. 1 ww. ustawy, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z innymi dokumentami.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.