Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Brak możliwości podpisania sprawozdania finansowego z przyczyn losowych - ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Brak możliwości podpisania sprawozdania finansowego z przyczyn losowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022

W związku z pytaniami Czytelników nadsyłanymi do naszego Wydawnictwa w kwestii braku możliwości podpisania sprawozdania przez członka organu wieloosobowego zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie:

Jak postąpić w sytuacji, gdy jeden z członków organu wieloosobowego zobowiązany do podpisania sprawozdania finansowego uległ wypadkowi (jest nieprzytomny) i w związku z tym nie jest w stanie fizycznie ani podpisać sprawozdania, ani sporządzić oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, czy odmowy takiego oświadczenia? Niestety w ustawie o rachunkowości brak przepisów szczególnych odnoszących się do powyższej sytuacji.

MF Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 marca 2022 r., będącym odpowiedzią na pytania naszego Wydawnictwa, wyjaśniło:

"zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Aktualnie obowiązującą formą sprawozdania finansowego jest postać elektroniczna opatrzona podpisami elektronicznymi (por art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości). Modelową sytuacją jest złożenie podpisów na elektronicznym sprawozdaniu finansowym w odpowiedniej formie przez wszystkie obowiązane do tego osoby. Tym niemniej art. 52 zdanie drugie i ust. 2b ustawy o rachunkowości dopuszcza sytuację, w której elektroniczny dokument sprawozdania finansowego nie zostanie opatrzony podpisami wszystkich członków wieloosobowego zarządu (oświadczenie, odmowa podpisu).

A zatem, należy zauważyć, że uregulowane ustawą o rachunkowości generalne zasady sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych biorą swoje źródło w określonym tą ustawą zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki. Wynikająca z art. 4a ust. 1 odpowiedzialność kierownika jednostki, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie - ma charakter bezwzględnie obowiązujący, tzn. niepodlegający, w okresie pełnienia funkcji, wyłączeniu. Natomiast materializacja tej odpowiedzialności może nastąpić wyłącznie poprzez merytoryczne odniesienie się przez osobę wchodzącego w skład kierownika jednostki do treści sprawozdania finansowego (poprzez jego podpisanie, złożenie oświadczenia albo odmowę podpisu).

Dodatkowo wskazujemy, że na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r., w nowelizującego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 561) nastąpiło wydłużenie o 3 miesiące przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF - działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych.

A zatem dla spełnienia wszystkich wymogów formalnych, określonych w ustawie o rachunkowości, niezbędne jest podpisanie sprawozdania finansowego, ewentualnie złożenie oświadczenia albo złożenie odmowy złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia należy wskazać na szczególny, indywidualny charakter każdej sprawy uniemożliwiającej, na skutek ciężkiej choroby osoby wchodzącej w skład kierownika jednostki, sporządzenie kompletnego, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowego. W takich przypadkach jednostka i jej organy statutowe powinny równocześnie podjąć niezbędne działania organizacyjne zmierzające do jak najszybszego umożliwienia wypełnienia ustawowych obowiązków, ewentualnie usunięcia przeszkód formalnych w tym zakresie. Równocześnie zaistnienie tego typu szczególnej sytuacji nie wyłącza obowiązku terminowego dopełnienia obowiązków przez pozostałe osoby, wchodzące w skład kierownika jednostki".

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów nie wynika wprost co powinna zrobić jednostka w sytuacji przedstawionej w pytaniu, aby sprostać wymaganiom ustawy o rachunkowości. Naszym zdaniem odpowiednie organy jednostki (np. w spółce o. o. - wspólnicy, a w stowarzyszeniu - członkowie) powinny niezwłocznie podjąć działania w kierunku odwołania z funkcji członka zarządu osoby, która z przyczyn losowych nie może podpisać sprawozdania finansowego (czy też złożyć stosownego oświadczenia). W jakiej sytuacji i w jakim trybie jest to możliwe powinno wynikać z przepisów prawa regulujących funkcjonowanie danej jednostki (np. w spółce z o.o. - z Kodeksu spółek handlowych) lub zostać określone w statucie lub umowie jednostki.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.