Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Firmowe konta trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Firmowe konta trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym

Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Małgorzata Żujewska

Przedsiębiorcy mają obowiązek przekazać administracji skarbowej numery kont związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dokonują tego poprzez złożenie - w zależności od swojego statusu - CEIDG-1, NIP-2, NIP-7 albo NIP-8. Zgłoszone przez podatników VAT rachunki rozliczeniowe oraz otwarte na potrzeby działalności gospodarczej imienne rachunki w SKOK są ujawniane w Wykazie podatników VAT.

Konto rozliczeniowe

Podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek zgłosić administracji wykaz rachunków, na których gromadzą swoje środki i które służą im do dokonywania rozliczeń. Obliguje do tego art. 5 ust. 2b pkt 2, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 9 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Podstawowym kontem firmowym jest bankowy rachunek rozliczeniowy lub założony dla celów działalności gospodarczej imienny rachunek w SKOK. Banki prowadzą rachunki rozliczeniowe dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mających zdolność prawną, oraz osób fizycznych wykonujących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym przedsiębiorców.

Rachunku rozliczeniowego nie może założyć ("na siebie") spółka cywilna. Nie posiada bowiem zdolności prawnej. Wspólnicy będący osobami fizycznymi mogą jednak dla celów prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej założyć wspólny rachunek rozliczeniowy. Wspólnicy są właścicielami znajdujących się na nim środków pieniężnych. Każdy z nich ma prawo - o ile umowa zawarta z bankiem nie stanowi inaczej - samodzielnie nimi dysponować. Wspólny rachunek jest formalnie kontem wspólników, ale należy go podać administracji skarbowej jako konto spółki cywilnej.

Pozostałe rachunki

Przedsiębiorcy wykorzystują w działalności nie tylko rachunki rozliczeniowe.

Zgłoszeniu podlegają rachunki powiernicze i lokat terminowych. Kontrowersje od lat budzi wymóg informowania o krótkoterminowych lokatach. Administracja skarbowa utrzymuje jednak, że trzeba podać otwarcie i zamknięcie każdej lokaty terminowej, która ma przyporządkowany numer rachunku bankowego. Nie ma znaczenia czas jej trwania (por. interpretację podatkową Dyrektora KIS z dnia 5 marca 2018 r., nr 0111-KDIB3-3.4018.1.2018.1.MS). Zgłoszeniu podlega również rachunek bankowy, na którym gromadzone są środki ZFŚS (por. interpretację podatkową Dyrektora KIS z dnia 11 października 2021 r., nr 0111-KDIB3-2.4018.14.2021.1.DK).

Nie ma wymogu zgłoszenia rachunku VAT. Nie jest to bowiem samodzielne konto. Tworzone jest automatycznie w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę rachunku rozliczeniowego lub prowadzonego dla celów działalności gospodarczej rachunku w SKOK. Nie trzeba także zgłaszać rachunku: wirtualnego (por. interpretację podatkową Dyrektora KIS z dnia 15 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB3-2.4018.16.2019.1.MD), technicznego służącego do ewidencjonowania środków pieniężnych bez możliwości dokonywania rozliczeń (por. interpretację podatkową Dyrektora KIS z dnia 15 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4018.15.2019.1.ASZ), płatniczego otwartego w instytucji płatniczej niebędącej bankiem lub SKOK-iem (por. interpretację podatkową Dyrektora KIS z dnia 6 października 2021 r., nr 0111-KDIB3-2.4018.12.2021.2.MD).

Sposób zgłoszenia

Tryb zgłaszania rachunków zależy od statusu ewidencyjnego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy wpisani w CEIDG dokonują zgłoszenia za pośrednictwem CEIDG. Wniosek można przesłać on-line przez serwis Biznes.gov.pl. Potrzebny jest do tego profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Wniosek wolno przekazać także w formie papierowej. Wypełniony formularz można złożyć w dowolnym urzędzie gminy/miasta. Dozwolone jest przesłanie papierowego wniosku listem poleconym, ale w tym przypadku musi być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza. CEIDG niezwłocznie przekazuje zgłoszone dane, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niepodlegającą wpisowi do CEIDG zgłaszają swoje konta poprzez złożenie w urzędzie skarbowym - w formie papierowej lub elektronicznej - NIP-7.

]
Druki CEIDG-1, NIP-2, NIP-7 i NIP-8 dostępne w Programie DRUKI Gofin

Przedsiębiorcy niebędący osobami fizycznymi składają zgłoszenie NIP-8 lub NIP-2. NIP-8 przekazują podmioty wpisane w KRS. NIP-2 to natomiast zgłoszenie przeznaczone dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami, płatnikami podatków lub płatnikami składek ZUS, ale niepodlegających wpisowi do KRS, m.in. spółek cywilnych. Zgłoszenia te można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, z tym że przesłanie NIP-2 przez internet jest dozwolone tylko w przypadku składania go jako zgłoszenie aktualizacyjne (nie identyfikacyjne). NIP-8 i NIP-2 można wypełnić on-line na stronie www.podatki.gov.pl/ e-deklaracje/(po wybraniu zakładki "Inne" należy przejść do formularzy w dziale "Rejestracja podatników") lub sporządzić i złożyć za pośrednictwem komercyjnego programu pozwalającego na przesyłanie dokumentów do systemu e-Deklaracje (np. Programu DRUKI Gofin). Zgłoszenia przesyłane przez internet muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnioną osobę legitymującą się pełnomocnictwem UPL-1.

Rachunki zgłoszone w CEIDG-1, NIP-7, NIP-2, NIP-8 w Wykazie podatników VAT

Bankowe rachunki rozliczeniowe oraz otwarte na potrzeby działalności gospodarczej imienne rachunki w SKOK, zgłoszone w CEIDG-1, NIP-7, NIP-2, NIP-8 przez przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT i potwierdzone przy wykorzystaniu STIR, są ujawniane w Wykazie podatników VAT. Przedsiębiorca nie składa w urzędzie skarbowym odrębnego zgłoszenia z danymi konta na potrzeby Wykazu podatników VAT.

Wykaz podatników VAT aktualizowany jest raz na dobę w dni robocze (w godz. 2200-0000). Rachunki są w nim widoczne następnego dnia po aktualizacji danych podatnika w bazach KAS. Złożone zgłoszenia (CEIDG-1, NIP-7, NIP-2, NIP-8) są obsługiwane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich wpływu do urzędu skarbowego (por. odpowiedzi na pytania dotyczące Wykazu podatników VAT zamieszczone na stronie www.podatki.gov.pl). Ewentualne błędy podatnik powinien zgłosić do właściwego dla siebie urzędu skarbowego lub na adres skrzynki e-mailowej: WykazPodatnikow@mf.gov.pl. W zakresie aktualizacji danych zgłaszanych za pośrednictwem CEIDG należy zwrócić się do CEIDG.

Możliwe jest sprawdzenie, czy rachunek podatnika znajdował się w Wykazie podatników VAT na wybrany dzień przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym następuje weryfikacja. To istotne w przypadku zapłaty przelewem za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 zł. Jeżeli na dzień zlecenia przelewu konto figurowało w Wykazie podatników VAT, podatnik nie musi składać zawiadomienia ZAW-NR (w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu), aby uniknąć negatywnych skutków w PIT/CIT w postaci braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz aby nie ponosić odpowiedzialności solidarnej za związane z transakcją zaległości w VAT (por. interpretację podatkową Dyrektora KIS z dnia 3 stycznia 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.415.2021.2.AR).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.