Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Modyfikacje dokonywane po jednorazowej amortyzacji
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Modyfikacje dokonywane po jednorazowej amortyzacji

Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
Agata Cieśla

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to każdy z rzeczowych składników majątku trwałego może zostać ulepszony w rozumieniu nadanym temu pojęciu na gruncie podatku dochodowego. Na możliwość tę nie wpływa metoda amortyzacji przyjęta dla danego środka trwałego. Zasadniczo nakłady mieszczące się w tej kategorii podlegają rozliczeniu w kosztach podatkowych w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne. Gdy jednak dany składnik został poddany jednorazowej amortyzacji, zdefiniowanej w art. 22k ust. 7-21 ustawy o pdof i art. 16k ust. 7-21 ustawy o pdop, wydatki takie są rozliczane w kosztach podatkowych na szczególnych zasadach w zależności od momentu dokonania samego ulepszenia.

Nakłady tworzące ulepszenie

Do ulepszenia środka trwałego w podatku dochodowym dochodzi w sytuacji, gdy wartość wydatków poniesionych w danym roku podatkowym na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację tego składnika przewyższa kwotę 10.000 zł. Ponadto skutkiem ich dokonania powinien być wzrost jego wartości użytkowej w stosunku do tej wartości z dnia przyjęcia go do używania. Nakłady na ulepszenie odpowiadające tym kryteriom zwiększają wartość początkową środka trwałego, w którym zostały dokonane, i podlegają rozliczeniu w kosztach uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne (art. 22g ust. 17 ustawy o pdof - Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm. i odpowiednio art. 16g ust. 13 ustawy o pdop - Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.). Z kolei amortyzację ulepszonego środka trwałego podatnik jest zobowiązany kontynuować według dotychczas stosowanej metody wybranej przed jej rozpoczęciem. Ulepszenie nie stanowi bowiem okoliczności umożliwiających jej zmianę.

Amortyzacja i ulepszenie w jednym roku

Jeżeli ulepszenie jest dokonywane w tym samym roku podatkowym, w którym środek trwały został poddany jednorazowej amortyzacji, podatnik ma prawo ujęcia w firmowych kosztach podatkowych wartości nakładów poniesionych na to ulepszenie również w formie jednorazowego odpisu. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż w miesiącu, w którym ulepszenie zostało odnotowane w ewidencji środków trwałych.

Trzeba równocześnie pamiętać, że jednorazowy odpis amortyzacyjny podlega limitowaniu w skali roku podatkowego. I tak nie może przekroczyć w odniesieniu do składników amortyzowanych w ramach jednorazowej amortyzacji stanowiącej pomoc de minimis, czyli na podstawie art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof i art. 16k ust. 7-13 ustawy o pdop, równowartości 50.000 euro (w 2022 r. - 230.000 zł). Z kolei przy składnikach amortyzowanych zgodnie z art. 22k ust. 14-21 ustawy o pdof i art. 16k ust. 14-21 ustawy o pdop wynosi on 100.000 zł. Objęcie jednorazowej amortyzacji limitem może spowodować, że tylko część nakładów na ulepszenie zostanie rozliczona w formie jednorazowego odpisu (przykład 1).

Ulepszenie w kolejnych latach

Gdy środek trwały zamortyzowany jednorazowo w danym roku zostaje ulepszony w kolejnych latach podatkowych, to jego wartość jest ujmowana w rachunku kosztowym firmy w inny sposób. Odpisów od podwyższonej o jego kwotę wartości początkowej składnika firmowego majątku dokonuje się zasadniczo począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został ulepszony (art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof i art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop).

Ta reguła nie ma jednak zastosowania do rozliczenia ulepszenia środków trwałych częściowo zamortyzowanych jednorazowo, a częściowo w kolejnych latach amortyzowanych metodą degresywną. Korzystanie z tej metody wiąże się bowiem z naliczaniem odpisów amortyzacyjnych w pierwszym roku amortyzacji od wartości początkowej środka trwałego ustalanej na zasadach ogólnych, natomiast w następnych latach podatkowych od wartości, którą wylicza się każdorazowo na początek roku podatkowego (art. 22k ust. 1 ustawy o pdof i art. 16k ust. 1 ustawy o pdop). Ponieważ ustawodawca nie przewidział wyjątków od tej reguły, to zwiększenie wartości początkowej tych składników w trakcie roku podatkowego w wyniku ulepszenia również nie jest możliwe. W konsekwencji ulepszenie zwiększa ją w trakcie roku tylko w pierwszym podatkowym roku jego używania, natomiast w kolejnych latach amortyzacji degresywnej - dopiero od początku następnego roku podatkowego (przykład 2).

Przykład 1

Pan Adam i pan Piotr prowadzą swoje firmy indywidualnie. Obydwaj w marcu 2022 r. kupili środki trwałe i również w marcu br. zamortyzowali je jednorazowo. Pan Adam, będąc małym podatnikiem, kupił składnik zaliczany do grupy 4 KŚT o wartości początkowej 220.600 zł i zamortyzował go w oparciu o art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof. Natomiast pan Piotr nabył fabrycznie nowy składnik z grupy 5 KŚT o wartości początkowej 98.800 zł, który zamortyzował na podstawie art. 22k ust. 14-21 ustawy o pdof.

W sierpniu br. obaj dokonali rozbudowy tych składników: pan Adam na kwotę 14.100 zł, a pan Piotr na kwotę 11.900 zł. W tym samym miesiącu zwiększyli o te kwoty ich wartości początkowe. W efekcie również w sierpniu mają prawo zaliczyć do kosztów w ramach jednorazowego odpisu do wysokości ustawowego limitu: pan Adam - kwotę 9.400 zł, a pan Piotr - 1.200 zł. Pozostałą część wartości ulepszenia, tj. pan Adam - 4.700 zł i pan Piotr - 10.700 zł postanowili amortyzować od 2023 r. metodą liniową.


Przykład 2

W listopadzie 2021 r. spółka z o.o. kupiła fabrycznie nową maszynę (KŚT 5) o wartości 166.200 zł. Do kosztów podatkowych w ramach limitu jednorazowej amortyzacji zaliczyła 100.000 zł. Od stycznia 2022 r. pozostałą część jej wartości amortyzuje metodą degresywną, przy zastosowaniu współczynnika 2,0.

W sierpniu 2022 r. spółka poniosła nakłady na jej rozbudowę w kwocie 19.722 zł. Wartość ulepszenia powiększy wartość początkową maszyny dopiero od 1 stycznia 2023 r. i od tego momentu odpisy amortyzacyjne będą dokonywane metodą degresywną od tej podwyższonej wartości.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.