Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Koszty wynagrodzeń na przełomie roku

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Koszty wynagrodzeń na przełomie roku

Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020
Agata Cieśla

Zarówno świadczenia pracownicze, jak i należne zleceniobiorcom, oraz naliczane od nich składki ubezpieczeniowe obciążają firmowe koszty podatkowe. Wpływ na moment ich ujęcia w rachunku kosztowym ma nie tylko ich rodzaj, ale także termin wypłaty lub postawienia do dyspozycji. Stąd zarówno wypłaty za grudzień, jak i przypadające na nie składki ZUS, mogą obciążać koszty w miesiącu, za który są należne lub w styczniu następnego roku.

Należności pracownicze

Dla rozliczania w kosztach podatkowych świadczeń pracowniczych, w tym wynagrodzeń za pracę, zarezerwowany został szczególny termin. Zasadniczo należy tego dokonywać w miesiącu, za który są one należne (art. 22 ust. 6ba ustawy o pdof - Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm., i art. 15 ust. 4g ustawy o pdop - Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.). Ta reguła ujmowania pracowniczych należności w kosztach obowiązuje jednak wyłącznie wtedy, gdy ich wypłata lub postawienie do dyspozycji pracownika ma miejsce w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Natomiast w przypadku opóźnienia pracodawcy z uregulowaniem zobowiązań z tego tytułu, ujęcie ich wartości w firmowych kosztach dopuszczalne jest dopiero w miesiącu, w którym pracodawca je wypłaci (postawi do dyspozycji).

Stąd, jeżeli pracodawca ureguluje świadczenia pracownicze należne za grudzień 2020 r. w terminie ustawowym, wówczas będzie miał prawo ująć je w firmowych kosztach podatkowych tego miesiąca. Dla takiego rozliczenia nie jest istotne to, czy termin ten przypada na grudzień br., czy też styczeń 2021 r. Natomiast dokonując ich z opóźnieniem, ich wartością obciąży koszty miesiąca ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji (przykład 1).

Z kolei gdy zdarzy się tak, że pracodawca w grudniu br. wypłaci tylko zaliczkę na wynagrodzenie za ten miesiąc, a pozostałą część dopiero w kolejnym roku, to do kosztów podatkowych grudnia 2020 r. będzie miał prawo zaliczyć tylko wartość tej zaliczki. Pozostała część obciąży koszty miesiąca wypłaty.

Wartość pracowniczego oskładkowania

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od przychodów ze stosunku pracy w części, która obciąża pracownika, są składnikiem jego wynagrodzenia. To powoduje, że w kwestii rozliczania ich w kosztach obowiązują zasady właściwe dla wynagrodzeń. Z kolei składki na te ubezpieczenia w części finansowanej przez pracodawcę obciążają koszty podatkowe miesiąca, za który są należne wynagrodzenia, których one dotyczą, pod warunkiem że zostaną uregulowane w terminach wskazanych w ustawach o pdof i o pdop. Zasadnicze znaczenie dla terminu, w którym ta część składek powinna być opłacona, aby mogła być kosztem danego miesiąca (tutaj: grudnia), ma data wypłaty lub postawienia do dyspozycji wynagrodzenia za ten miesiąc. Pracodawcy są uprawnieni do ujęcia w firmowych kosztach podatkowych finansowanych przez siebie pracowniczych składek na ubezpieczenia społeczne w grudniu, jeżeli zostaną one uregulowane:

 • w terminie wynikającym z przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - jeżeli wynagrodzenia za grudzień są wypłacane lub stawiane do dyspozycji w grudniu,
   
 • miesiąc wcześniej od ustawowego terminu, czyli w styczniu - jeżeli wynagrodzenia za grudzień są wypłacane lub stawiane do dyspozycji w styczniu zgodnie z terminem określonym w przepisach prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony (art. 22 ust. 6bb ustawy o pdof i art. 15 ust. 4h ustawy o pdop).

Pracodawca, który nie opłaci tych składek we wskazanym terminie, obciąży koszty podatkowe ich wartością dopiero w dacie ich odprowadzenia do ZUS (przykład 2).

Przy zleceniu zasada kasowa

Do obciążenia firmowych kosztów podatkowych wynagrodzeniami z umów zlecenia oraz naliczanymi od ich wartości składkami ZUS w części finansowanej przez płatnika składek (o ile dana umowa stanowi tytuł do takich ubezpieczeń) mają zastosowanie inne reguły. Dla zleceniodawcy świadczenia dokonywane w ramach umowy w każdym przypadku stają się kosztem na zasadzie kasowej, czyli w miesiącu wypłaty wynagrodzenia (art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o pdop) i odpowiednio w dniu faktycznego opłacenia składek do ZUS (art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o pdop). W przypadku tych należności nie jest istotne, za jaki miesiąc świadczenia te są należne (przykład 3).

Przykład 1

Z regulaminu pracy wynika, że pracodawca X dokonuje wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Natomiast pracodawca Y wypłaca je do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenia są należne.

Wobec powyższego, gdy X wynagrodzenia za grudzień 2020 r. wypłaci do końca tego miesiąca, to staną się one dla niego kosztami grudnia 2020 r. Natomiast gdy dokona wypłaty w styczniu 2021 r. - będą kosztem stycznia 2021 r. Z kolei gdy pracodawca Y pracownicze wynagrodzenia za grudzień 2020 r. ureguluje do 10 stycznia 2021 r., będą one kosztem grudnia 2020 r. Uregulowane po 10 stycznia 2021 r. będą kosztem w dacie wypłaty.


Przykład 2

Jeśli pracodawca X (z przykładu 1) finansowane przez siebie składki społeczne naliczane od pracowniczych wynagrodzeń opłaci do 15 stycznia 2021 r. - staną się one kosztem grudnia 2020 r. Jeśli ureguluje je w terminie późniejszym - będą kosztem w dacie zapłaty.

Z kolei gdy pracodawca Y (z przykładu 1) opłaci pracownicze składki społeczne do 15 stycznia 2021 r., czyli miesiąc przed ustawowym terminem, to będą one kosztem grudnia 2020 r. Jeśli zapłaci je po tym dniu, będą kosztem w dacie zapłaty.


Przykład 3

Załóżmy, że spółka z o.o. 30 grudnia 2020 r. wypłaci następujące należności swoim zleceniobiorcom:

- zleceniobiorcy A - wynagrodzenie należne za wrzesień 2020 r.,

- zleceniobiorcy B - wynagrodzenie należne za listopad 2020 r.,

- zleceniobiorcy C - zaliczkę na poczet wynagrodzenia za styczeń 2021 r.

Wszystkie te należności spółka rozliczy w kosztach grudnia 2020 r.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.