Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Limity na 2023 r. obowiązujące podatników podatku dochodowego
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Limity na 2023 r. obowiązujące podatników podatku dochodowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (572) z dnia 20.10.2022

Jak co roku, w październikowym numerze Przeglądu Podatku Dochodowego informujemy o nowych kwotach limitów wyrażonych w euro i przeliczanych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dla Prenumeratorów GOFIN
Wskaźniki i stawki Kursy średnie walut obcych ogłoszone przez NBP dostępne w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Obecnie limity wynikające z przepisów ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.) obowiązujące na 2023 r. należy przeliczyć według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP z 3 października 2022 r. (1 października przypadał w sobotę), który wynosił 4,8272 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2022).

1. Status małego podatnika

Małym podatnikiem PIT w rozumieniu art. 5a pkt 20 updof jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro zaokrąglonej do 1.000 zł, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy.

Podobnie w przypadku podatników CIT małym podatnikiem w rozumieniu art. 4a pkt 10 updop jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym przeliczonej na złote kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro zaokrąglonej do 1.000 zł.

Stąd w 2023 r. status małego podatnika będzie miał podatnik, u którego wartość wskazanego przychodu nie przekroczy w 2022 r. kwoty 9.654.000 zł (2.000.000 euro x 4,8272 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).


2. Jednorazowa amortyzacja

W odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) prawo do jednorazowej amortyzacji, dokonywanej na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-13 updof lub art. 16k ust. 7-13 updop, przysługuje:

 • małym podatnikom oraz
 • podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia).

Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2023 r. będzie więc wynosić 241.000 zł (50.000 euro x 4,8272 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).


3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podatników PIT

Obowiązek zaprowadzenia ksiąg u przedsiębiorcy

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy:

 • osób fizycznych,
 • spółek cywilnych osób fizycznych,
 • spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółek jawnych osób fizycznych,
 • spółek partnerskich oraz
 • przedsiębiorstw w spadku,

jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość w złotych kwoty określonej w przepisach o rachunkowości, tj. równowartość 2.000.000 euro. Tak wynika z art. 24a updof oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.).

Zatem limit przychodów za 2022 r., z którego osiągnięciem wiąże się obowiązek zaprowadzenia w 2023 r. ksiąg rachunkowych przez wskazane podmioty wykonujące działalność gospodarczą, wynosi 9.654.400 zł (2.000.000 euro x 4,8272 zł/euro).

Księgi u prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej zasadniczo mogą ustalać dochód do opodatkowania według norm szacunkowych, chyba że prowadzą księgi podatkowe. Takiego wyboru nie mają podatnicy, którzy są zobowiązani prowadzić księgi rachunkowe na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Ci podatnicy ustalają przychód z działów specjalnych produkcji rolnej, na zasadach określonych w art. 14 updof, w oparciu o prowadzone księgi rachunkowe.

Uwzględniając więc treść art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2023 r. i ustalania na ich podstawie przychodu z działów specjalnych produkcji rolnej będą mieli podatnicy, u których przychody (określone w ustawie o rachunkowości) osiągnięte w 2022 r. wyniosą w przeliczeniu na złote co najmniej 9.654.400 zł (2.000.000 euro x 4,8272 zł/euro).


4. Opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Dopuszczalność stosowania zryczałtowanej formy opodatkowania

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 updof, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą będą mogli w 2023 r. opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w 2022 r. uzyskają przychody w wysokości nieprzekraczającej 9.654.400 zł (tj. 2.000.000 euro x 4,8272 zł/euro).

Limit w tej wysokości dotyczy:

 • przychodów uzyskanych z działalności prowadzonej przez podatnika wyłącznie samodzielnie,
 • sumy przychodów uzyskanych przez wspólników spółki - jeżeli podatnik uzyskiwał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki,
 • odrębnie - przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki - jeżeli podatnik jednocześnie prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki,
 • przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika samodzielnie lub w formie spółki, który za część 2022 r. opłacał podatek w formie karty podatkowej i za część według skali podatkowej.

W przypadku przedsiębiorstwa w spadku w limicie uwzględnia się również przychody z działalności gospodarczej uzyskane przez zmarłego przedsiębiorcę (art. 6 ust. 6a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Możliwość kwartalnego opłacania ryczałtu

Podatnicy uprawnieni do stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2023 r. będą również mogli opłacać ten podatek za okresy kwartalne, pod warunkiem że otrzymane przez nich w 2022 r. przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczą kwoty 965.440 zł, czyli równowartości 200.000 euro w przeliczeniu po kursie 4,8272 zł/euro.

W limicie tych przychodów uwzględnia się przychody zmarłego przedsiębiorcy albo przychody spółki, w której zmarły przedsiębiorca był wspólnikiem (art. 21 ust. 1ba ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.