Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Strata podatkowa za 2020 r. odliczana od dochodu za ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Strata podatkowa za 2020 r. odliczana od dochodu za 2021 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022

Spółka z o.o. poniosła za 2020 r. stratę podatkową z tzw. innych źródeł (tj. z działalności gospodarczej; spółka nie uzyskuje przychodów z zysków kapitałowych), którą chciałaby odliczyć od dochodu uzyskanego za 2021 r. Strata ta nie była odliczana na etapie zaliczek na podatek dochodowy w 2021 r. W jaki sposób stratę tę spółka może rozliczyć w rocznym zeznaniu CIT-8 (rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym)?

Stratę poniesioną za 2020 r. spółka może odliczyć w zeznaniu CIT-8 za 2021 r. w wysokości 50% kwoty tej straty lub do wysokości 5.000.000 zł, o ile wystarczy dochodu na takie rozliczenie.

Zasady rozliczania strat podatkowych

Strata podatkowa powstaje wówczas, gdy w danym roku podatkowym koszty uzyskania przychodów przewyższają sumę przychodów z danego źródła. Powstała różnica jest ww. stratą.

Podatnicy mają możliwość odliczyć poniesioną stratę. Jak bowiem wynika z art. 7 ust. 5 ustawy o PDOP, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

 • obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
 • obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł; nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty (możliwość jednorazowego odliczenia straty podatkowej w ramach limitu 5.000.000 zł dotyczy strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2018 r.).

Wspomniany limit 5.000.000 zł jest limitem dotyczącym odrębnie straty za kolejne lata podatkowe. Jak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 16 kwietnia 2021 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.68.2021.1.KS:

"(...) możliwość jednorazowego obniżenia dochodu danego roku podatkowego uzyskanego z danego źródła o kwotę straty podatkowej w ramach limitu 5.000.000 zł dotyczy każdej powstałej po 31 grudnia 2018 r. straty podatkowej, odrębnie za każdy rok podatkowy. Limit 5.000.000 zł straty podatkowej jest limitem obliczanym w stosunku do straty podatkowej każdego roku podatkowego po 31 grudnia 2018 r. Zatem może zaistnieć sytuacja, że dochód danego roku podatkowego zostanie pomniejszony o wielokrotność kwoty 5.000.000 zł, ale jednostkowo wartość każdej z rozliczanych strat podatkowych dotyczących danego roku podatkowego nie może przekroczyć granicy 5.000.000 zł. (...)"

A zatem w sytuacji, o której mowa w pytaniu, stratę podatkową poniesioną na działalności gospodarczej w 2020 r. spółka może odliczyć od dochodu uzyskanego również z działalności gospodarczej za 2021 r. na dwa sposoby, tj.: do wysokości limitu 5.000.000 zł albo w wysokości 1/2 poniesionej straty, o ile oczywiście wystarczy dochodu na takie odliczenie.

Omawiana strata nie mogłaby zostać odliczona od dochodu z zysków kapitałowych. Sytuacja taka nie wystąpi i tak w przypadku omawianej spółki, gdyż nie uzyskuje ona przychodów z zysków kapitałowych.

Przykład

Spółka z o.o., której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, poniosła w 2020 r. na działalności gospodarczej stratę podatkową w wysokości 300.000 zł. Spółka uzyskała za 2021 r. dochód z działalności gospodarczej w wysokości 500.000 zł. Spółka nie uzyskuje przychodów z zysków kapitałowych.

W tej sytuacji od dochodu za 2021 r. spółka rozliczy stratę za 2020 r.:

 • jednorazowo, w kwocie 300.000 zł lub
 • w wysokości 150.000 zł (1/2 kwoty straty); pozostałą kwotę straty spółka może odliczyć od dochodu za lata 2022-2025, o ile wystarczy dochodu na jej rozliczenie.

Dodajmy, że strata podatkowa z działalności gospodarczej, poniesiona za 2020 r., odliczana od dochodu za 2021 r., ujmowana jest:

 • w informacji CIT-8/O(17) w części B.2.3. "Straty z innych źródeł przychodów z lat ubiegłych" oraz w części B.4. "Razem odliczenia od dochodu" (poz. 157),
 • w zeznaniu rocznym CIT-8(31) w poz. 109.

Gdyby spółka posiadała również straty podatkowe za lata wcześniejsze (2016-2019), wówczas od dochodu za 2021 r. - w zeznaniu CIT-8 - mogłaby odliczyć także te straty (o ile wystarczyłoby dochodu na ich rozliczenie), zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Aktywne druki i formularze Wzór informacji CIT-8/O i zeznania CIT-8
dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Podatek dochodowy

Wspomnijmy, że podatnicy CIT są generalnie zobowiązani składać urzędom skarbowym roczne zeznanie podatkowe CIT-8 do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą zapłaconych (w stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r. - należnych) zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOP).

projekt Planuje się wydłużenie terminu złożenia CIT-8 za 2021 r. (oraz wpłaty należnego podatku) do 30 czerwca 2022 r. (pisaliśmy o tym w BI nr 5 z 10 lutego 2022 r.). Na dzień oddania tego numeru BI do druku prace legislacyjne w omawianym zakresie nie zostały zakończone.

Wspomnijmy, że ustawodawca przewidział szczególny moment rozliczania straty podatkowej za 2020 r., poniesionej w związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, tj. strata ta mogła być odliczona od dochodu za 2019 r. Kwestie te tu pomijamy, pisaliśmy o tym m.in. w BI nr 8 z 10 marca 2021 r.

Strata podatkowa rozliczana na etapie zaliczek na podatek dochodowy

Choć kwestia ta nie została wprost uregulowana w ustawie o PDOP, to jednak w praktyce przyjmuje się, że podatnicy mogą rozliczać straty z lat ubiegłych już na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy - w ramach ustawowych limitów - jeśli wysokość uzyskanego dochodu na to pozwala. Podatnik nie musi zatem czekać z rozliczeniem straty podatkowej do momentu sporządzenia zeznania podatkowego (zob. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z 28 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-3. 4010.97.2021.1.AN).

Oczywiście podatnik nie musi rozliczać strat podatkowych z lat ubiegłych w trakcie roku (na etapie zaliczek na CIT). Może on rozliczyć stratę podatkową dopiero w zeznaniu rocznym tak, jak spółka, o której mowa w pytaniu.

Odliczanie straty podatkowej a ewidencja księgowa

Strata podatkowa z lat ubiegłych (tu: z 2020 r.), odliczana od dochodu danego roku podatkowego (tu: 2021 r.) nie jest ujmowana w księgach rachunkowych jednostki.

Należy jednak pamiętać, że na dzień bilansowy kwota bieżącego podatku dochodowego wynikająca z konta 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych" podlega uzgodnieniu z kwotą wynikającą z rocznego zeznania podatkowego CIT- 8.

W przypadku, gdy w rocznym zeznaniu podatkowym odliczono stratę, która nie była rozliczana na etapie wpłacania zaliczek, to podatek należny zaewidencjonowany na koncie 87 będzie większy niż ten wynikający z zeznania. Koniecznym wówczas będzie dokonanie zapisu korygującego doprowadzającego do zgodności tych wielkości, zapisem:

- Wn konto 22-3/0 "Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych",
- Ma konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych".

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.