Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Moment ujęcia w kosztach podatkowych raty leasingowej
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Moment ujęcia w kosztach podatkowych raty leasingowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021

Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego, przy czym faktury dokumentujące raty leasingowe wystawiane są w miesiącu poprzedzającym miesiąc, którego rata dotyczy. Przykładowo, faktura dokumentująca ratę leasingową za wrzesień 2021 r. została wystawiona (i wpłynęła do spółki) w sierpniu br. W którym miesiącu ratę tę spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i w którym miesiącu spółka może odliczyć VAT wykazany na tej fakturze?

Rata leasingowa, jako koszt pośredni, jest ujmowana w kosztach uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. w dniu, na który rata ta została ujęta (zaksięgowana) w księgach rachunkowych na jakimkolwiek koncie, niekoniecznie kosztowym. Jeśli rata ta została zaksięgowana w sierpniu br., to stanowi ona koszt sierpnia br. Jeśli natomiast została ona zaksięgowana we wrześniu br., to stanowi ona koszt września br. Spółka może odliczyć VAT z faktury dokumentującej ratę leasingową w rozliczeniu za sierpień br.

Ujęcie raty leasingowej w kosztach podatkowych

Dla celów CIT opłaty wynikające z umowy leasingu operacyjnego uznawane są generalnie za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, tj. tzw. koszty pośrednie. Tego rodzaju koszty są potrącalne w dacie poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Tak wynika z art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP.

Miesięczne raty leasingowe generalnie nie są kosztami przekraczającymi rok podatkowy, w związku z czym są one ujmowane w kosztach podatkowych w dacie poniesienia.

Za dzień poniesienia pośredniego kosztu uzyskania przychodów uważa się zasadniczo dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP).

Obecnie organy podatkowe uważają, że dniem poniesienia kosztu pośredniego jest dzień, na który dany wydatek został ujęty (zaksięgowany) w księgach rachunkowych na jakimkolwiek koncie, niekoniecznie kosztowym.

Jak przykładowo stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 27 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.220.2021.1.DP:

"(...) jeżeli podatnik poniósł dany wydatek (koszt), który ujęty został w księgach rachunkowych i zgodnie z ustawą o CIT można go uznać za koszt pośredni, to data ujęcia w księgach rachunkowych tego wydatku będzie momentem poniesienia kosztu podatkowego. Należy podkreślić, że chodzi tu o jakiekolwiek ujęcie kosztu w księgach rachunkowych, a nie tylko ujęcie go na kontach wynikowych (kosztowych). (...)"

Jeśli zatem faktura dokumentująca ratę leasingową za wrzesień 2021 r. (wystawiona i otrzymana przez spółkę w sierpniu br.) została ujęta w księgach rachunkowych (zaksięgowana) na jakimkolwiek koncie:

 • w sierpniu br., to wartość raty leasingowej mogła stanowić koszt podatkowy sierpnia br.,
 • we wrześniu br., to wartość raty leasingowej stanowi koszt podatkowy września br.

Zaznaczmy, że zgodnie z zasadą memoriału, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane są koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione (por. art. 6 ustawy o rachunkowości).

Zatem postępując w myśl przywołanych regulacji, jednostka powinna koszty dotyczące rat leasingowych ujmować w kosztach bilansowych w miesiącu, którego dana rata dotyczy. Oznacza to, że wartość raty dotyczącej września br. wynikająca z faktury otrzymanej w sierpniu br. powinna zasadniczo obciążyć koszty września br. Do tego czasu wartość netto faktury może zostać ujęta w księgach rachunkowych sierpnia br., np. na koncie 30 "Rozliczenie zakupu". Mając jednak na uwadze fakt, że taki sposób ewidencji spowoduje wykazanie kosztu uzyskania przychodów w miesiącu ujęcia faktury w księgach (tj. w sierpniu br.), naszym zdaniem, w trakcie roku można przyjąć uproszczenie, księgując również koszty bilansowe w miesiącu otrzymania faktury.

Inaczej będzie na koniec roku obrotowego. Wówczas bezwzględnie należy zachować czystość ww. zasad. W efekcie otrzymana np. w grudniu 2021 r. faktura dotycząca stycznia 2022 r. będzie mogła zostać ujęta w kosztach bilansowych wyłącznie tego miesiąca, którego dotyczy (tj. stycznia 2022 r.).

Moment odliczenia VAT od raty leasingowej

Jeśli samochód, będący przedmiotem umowy leasingu operacyjnego, jest wykorzystywany na potrzeby czynności opodatkowanych VAT, to spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej ratę leasingową. Uwzględniając fakt, iż dla celów VAT leasing operacyjny uznawany jest za usługę, spółka ma prawo odliczyć VAT z faktury dokumentującej tę ratę:

 • w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do tej usługi powstał obowiązek podatkowy u leasingodawcy; obowiązek ten powstaje generalnie z chwilą wystawienia faktury (nie później niż z upływem terminu płatności),
 • nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

W sytuacji, o której mowa w pytaniu, faktura dokumentująca ratę leasingową za wrzesień 2021 r. została wystawiona i otrzymana przez spółkę w sierpniu br. To oznacza, że spółka ma prawo odliczyć VAT z ww. faktury w rozliczeniu za sierpień br.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.