Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Zasady składania rezygnacji z funkcji w zarządzie spółki z o.o.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zasady składania rezygnacji z funkcji w zarządzie spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Rezygnacja z funkcji w zarządzie spółki z o.o. stanowi jednostronne oświadczenie członka zarządu. Nie wymaga ono akceptacji spółki, ale musi być jej zakomunikowane. Na skutek rezygnacji członka zarządu spółki z o.o. wygasa jego mandat, tj. uprawnienie do pełnienia funkcji. Kodeks spółek handlowych w szczególny sposób reguluje zasady składania rezygnacji w sytuacji, gdy w jej wyniku żaden mandat w zarządzie nie będzie obsadzony.

Na skutek rezygnacji członka zarządu spółki z o.o. wygasa mandat członka zarządu, tj. jego uprawnienie do pełnienia funkcji. Stanowi tak art. 202 § 4 K.s.h. Natomiast z art. 202 § 5 K.s.h. wynika, że do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. W świetle tych przepisów członek zarządu może złożyć rezygnację w każdym czasie. Jeżeli jednak pełni funkcję odpłatnie, a wypowiedzenie nastąpi bez ważnego powodu, może ponieść odpowiedzialność za szkodę.

Doprecyzowanie przepisów K.s.h.

Co istotne, przed 1 marca 2019 r. przepisy K.s.h. nie określały wprost reguł składania rezygnacji z funkcji w zarządzie. W doktrynie i orzecznictwie, w tym także Sądu Najwyższego, wskazywane były różne zasady, których należy przestrzegać przy składaniu rezygnacji. Wątpliwości w tej kwestii rozwiała uchwała 7 sędziów SN z dnia 31 marca 2016 r., sygn. akt III CZP 89/15. Według niej oświadczenie członka zarządu spółki z o.o. o rezygnacji z tej funkcji musi być złożone innemu - jednemu członkowi zarządu bądź prokurentowi (tj. zgodnie z art. 205 § 2 K.s.h.), z wyjątkiem wskazanym w art. 210 § 2 K.s.h. Wyjątek ten dotyczy tylko sytuacji, gdy jedyny wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu.

Z dniem 1 marca 2019 r. doprecyzowane zostały przepisy K.s.h. w kwestii składania rezygnacji przez członka zarządu spółki z o.o. Ustawodawca uznał, że, co do zasady, należy uwzględnić rozwiązanie zawarte w przytoczonej uchwale SN z dnia 31 marca 2016 r., a szczególnego uregulowania wymaga procedura składania rezygnacji przez jedynego członka zarządu, ostatniego czy wszystkich członków zarządu wieloosobowego składających rezygnację jednocześnie. Kwestię tę reguluje art. 202 § 6 K.s.h.

Rezygnacja jednego z członków

W świetle aktualnego brzmienia przepisów i stanowiska SN zajętego we wskazanej uchwale, jeśli na skutek rezygnacji z funkcji składanej przez członka zarządu nie dojdzie do sytuacji, w której żaden mandat w zarządzie nie będzie obsadzony, wówczas członek zarządu pismo z oświadczeniem o rezygnacji może przekazać innemu członkowi zarządu, ewentualnie prokurentowi. Oświadczenie to może być także przesłane spółce (tradycyjnie, elektronicznie) i tym samym będzie złożone, po jego dojściu na adres spółki lub adres siedziby zarządu albo adres do doręczeń (art. 61 K.c., Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Członek zarządu powinien zadbać o dowód dojścia oświadczenia woli o swojej rezygnacji do spółki.

Oświadczenie członka zarządu może ograniczać się do jednego zdania. Może ono brzmieć: "Niniejszym oświadczam, że rezygnuję z pełnienia funkcji w zarządzie ABC spółka z o.o.". Oświadczenie to będzie wywierało zamierzony skutek prawny z chwilą złożenia go spółce z wyłączeniem sytuacji ujętych w art. 202 § 6 K.s.h. Osoba, która je złożyła, przestanie z tą chwilą być członkiem zarządu ze wszystkimi tego konsekwencjami dla niej i spółki. Nie ma jednak przeszkód, aby w oświadczeniu o rezygnacji składanym przez jednego członka dwuosobowego lub liczniejszego zarządu zastrzeżona została późniejsza data ustąpienia z funkcji w zarządzie w stosunku do chwili złożenia oświadczenia. W razie zamieszczenia takiego zastrzeżenia skutek oświadczenia o rezygnacji będzie odroczony do tej daty.

Oświadczenie o rezygnacji, co do zasady, może być wyrażone w każdej formie. Jednak względy praktyczne, w tym m.in. konieczność dołączenia dokumentu potwierdzającego rezygnację do wniosku o wpis zmiany w składzie zarządu w KRS, przemawiają za zachowaniem formy szczególnej, która umożliwi dokonanie wpisu, np. formy pisemnej (por. art. 78 i art. 781 K.c.).


Niedopuszczalne jest złożenie oświadczenia o rezygnacji pod warunkiem.

Rezygnacja "ostatniego" członka zarządu

Stosownie do treści art. 202 § 6 K.s.h., jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie będzie obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 2331 K.s.h., chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników musi zawierać także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Ważne jest, że w takich okolicznościach rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.

Szczególna sytuacja dotyczy jedynego wspólnika, który jednocześnie pełni funkcję jedynego członka zarządu. W takim przypadku należy przyjąć, że przepisy K.s.h. wprowadzone z początkiem marca 2019 r. nie wyłączyły konieczności zachowania formy aktu notarialnego dla oświadczenia o rezygnacji z funkcji składanej przez jedynego członka zarządu będącego zarazem jedynym wspólnikiem. O dokonaniu tej czynności prawnej notariusz zawiadomi sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego (art. 210 § 2 K.s.h.).

Rezygnacja a zmiany w KRS

Zmiana w składzie zarządu powinna zostać zgłoszona sądowi rejestrowemu. Musi to uczynić spółka reprezentowana przez aktualny zarząd, względnie właściwie umocowanego pełnomocnika. Natomiast były członek zarządu, który utracił prawo do reprezentowania spółki, nie jest już legitymowany do składania wniosku do KRS o wykreślenie go z funkcji członka zarządu. Może jedynie skierować do sądu rejestrowego zawiadomienie o zaistnieniu zmian w zarządzie spółki w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji. Otrzymując je, sąd rejestrowy jest uprawniony do wszczęcia postępowania przymuszającego wobec spółki. Będzie to uzasadnione, o ile wniosek taki nie został jeszcze złożony (zob. też art. 24 ust. 3 ustawy o KRS, Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.).

Spółka musi pamiętać jeszcze o tym, że zmiany w składzie zarządu wiążą się także z koniecznością zaktualizowania informacji przekazanych do CRBR.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Spółki - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.