Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   TARCZA Nowe możliwości funkcjonowania zarządu w spółce z o.o.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

TARCZA
Nowe możliwości funkcjonowania zarządu w spółce z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Pandemia koronawirusa przyspieszyła wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu organów m.in. spółek kapitałowych. Z końcem marca 2020 r. zmienione zostały przepisy K.s.h., dzięki którym m.in. członkowie zarządu spółki z o.o. nie muszą już spotkać się osobiście, aby podjąć uchwałę. Mogą to uczynić w szczególności w trybie pisemnym, ewentualnie w trakcie posiedzenia przeprowadzonego jako tele- czy wideokonferencja.

Praca zarządu

Prowadzenie spraw spółki z o.o. w przypadku zarządu wielosobowego wymaga częstego podejmowania uchwał. Zasady i tryb podejmowania uchwał regulują art. 208 § 2-8 K.s.h., chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Jeszcze do niedawna przepisy K.s.h. normowały jedynie możliwość podejmowania uchwał podczas posiedzenia.

Od 31 marca 2020 r. zarząd spółki z o.o. może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Stanowi o tym art. 208 § 52 K.s.h. Tym samym ustawodawca potwierdził m.in., że uchwała może być podjęta bez konieczności przeprowadzenia posiedzenia zarządu. Poza tym wprowadzono możliwość uczestniczenia członków zarządu w posiedzeniu tego organu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a zatem mogą w nim uczestniczyć zdalnie. Dodatkowo członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu (art. 208 § 51 i § 53 K.s.h.).

Nowe regulacje nie narzuciły, jakie konkretnie środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą znaleźć zastosowanie przy podejmowaniu uchwał zarządu. Można zatem korzystać w szczególności z internetu (w tym rozwiązań umożliwiających wideokonferencję) czy telefonu w celu przeprowadzenia telekonferencji.

Wskazane rozwiązania mogą być stosowane w spółce bez konieczności zmiany umowy spółki. Obowiązuje bowiem zasada, że w spółce można korzystać z nowych rozwiązań. Natomiast ich zmiana czy wyłączenie wymaga wprowadzenia zmian do umowy spółki (art. 208 § 51, § 52, § 53 K.s.h.). Podkreślić też trzeba, że omawiane przepisy to rozwiązania trwałe. Dlatego też regulacje te znalazły się w przepisach K.s.h., a nie w specustawie w sprawie COVID-19.

Zasady podejmowania uchwał

Zmiany wprowadzone do K.s.h. z końcem marca nie zmodyfikowały pozostałych reguł funkcjonowania tego organu. W dalszym ciągu Kodeks nie reguluje szerzej kwestii związanych z organizacją posiedzenia zarządu czy trybu obiegowego podejmowania uchwał. Sposób jego zwołania (posiedzenia/trybu pisemnego), jego przebieg, może określać regulamin zarządu. Przy tym jego postanowienia nie mogą naruszać reguł wynikających z art. 208 K.s.h., w tym nowo wprowadzonych, ewentualnie z umowy spółki.

W dalszym ciągu zasadą kodeksową jest, że uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu (art. 208 § 5 i § 1 K.s.h.). Jeśli ma się odbyć posiedzenie zarządu (z udziałem członków zarządu osobistym czy zdalnym w ramach telekonferncji czy wideokonferncji), uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Także w przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym uznać należy, że wszyscy członkowie zarządu muszą zostać powiadomieni o treści projektu uchwały.

Wymagana większość

Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, tj. gdy głosy "za" stanowią więcej niż połowę głosów oddanych (tj. "za", "przeciw" i "wstrzymujących się"). Wynika tak z art. 4 § 1 pkt 9-10art. 208 § 8 K.s.h. Umowa spółki może zawierać w tej kwestii inne regulacje (art. 208 § 1 K.s.h.). Nie zmieniono zasady, że głos każdego członka zarządu (w tym prezesa) ma taką samą wagę. Tylko na mocy umowy spółki w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu. Natomiast bez stosownego postanowienia w umowie spółki w przypadku równości głosów członków zarządu (tj. gdy głosów "za" jest tyle samo co "przeciw" i "wstrzymujących się") uchwała nie zostanie podjęta.

Nie uległy modyfikacji także zasady prowadzenia spraw spółki przez zarząd, tj. podejmowania decyzji (por. art. 208 § 2-4 i § 6-7 K.s.h.). Bez zmian pozostawiono też reguły podejmowania uchwał przez zarząd w trybie S24. Przy tym możliwość ta dotyczy tylko spółek założonych w trybie S24 i pod warunkiem, że umowa spółki nie była zmieniana poza systemem S24.

Możliwość zdalnej pracy innych organów

» Zdalne prace rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników

W trybie zdalnym mogą być przeprowadzone także zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Więcej na ten temat pisaliśmy w GP nr 32 z 2020 r., na str. 17.

Zmiany dotyczą także funkcjonowania rad nadzorczych. Kwestie związane ze zmianami zasad funkcjonowania tego organu będą szerzej omawiane na łamach Gazety.

» Zdalne prace organów umożliwiono także w przypadku m.in.:

- zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej,
- zarządu, rady nadzorczej spółdzielni oraz zebrań grup członkowskich w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie zostało zastąpione przez zebranie przedstawicieli (art. 35 § 41 - § 5art. 59 § 1 zd. ostatnie ustawy - Prawo spółdzielcze - Dz. U. z 2020 r. poz. 275 ze zm.), a także wyjątkowo przez walne zgromadzenie członków, gdy wykonuje kompetencje rady nadzorczej (zob. art. 46a zd. ostatnie ustawy); te zmiany wprowadzono z dniem 31 marca 2020 r., natomiast od 18 kwietnia 2020 r. obowiązują zmiany dotyczące funkcjonowania w spółdzielniach walnych zgromadzeń i zebrań przedstawicieli - będą one szerzej omawiane na łamach GP,
- zarządu wspólnoty mieszkaniowej (art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o własności lokali - Dz. U. z 2000 r. poz. 532 ze zm.).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.)

Spółki - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.