Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Sprawozdanie finansowe na finiszu
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Sprawozdanie finansowe na finiszu

Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023
Dorota Przybyszewska

W dniu 31 marca 2023 r. przypada ostateczny termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r. Towarzysząc księgowym także na ostatnim etapie prac bilansowych, wyjaśniamy jeszcze często zgłaszane wątpliwości dotyczące tego sprawozdania.

Nadpłaty należności i zobowiązań

Jeśli jednostka posiada nadpłaty należności, najprostszym rozwiązaniem jest zwrócenie ich na rachunki bankowe kontrahentów w celu "wyczyszczenia" kont rozrachunkowych. Nie można kwot tych spisać na podstawie decyzji kierownika jednostki przed ich przedawnieniem, gdyż stanowią one zobowiązanie jednostki. Możliwość spisania ich w pozostałe przychody operacyjne pojawi się w dacie przedawnienia zobowiązania lub umorzenia przez dłużnika długu. Gdy na dzień bilansowy na koncie rozrachunkowym widnieją salda zobowiązań wynikające z nadpłat należności, można je zaprezentować w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości jako inne zobowiązania krótkoterminowe.

Z kolei w przypadku gdy jednostka pomyłkowo dokonała zapłaty zobowiązania w większej kwocie niż wynikająca z dokumentu (np. faktury), na koncie rozrachunkowym ma należność od kontrahenta. Jeżeli nie zamierza wystąpić do kontrahenta o jej zwrot, może ją spisać w momencie jej przedawnienia w pozostałe koszty operacyjne. Jeśli jest to drobna kwota (a tak jest najczęściej), można spisać ją w pozostałe koszty operacyjne na podstawie pisemnej decyzji kierownika jednostki o odstąpieniu od jej dochodzenia. W sytuacji jednak gdy do dnia bilansowego nie nastąpi zwrot takiej kwoty albo jej spisanie, saldo z tego tytułu można wykazać w bilansie jako inne należności krótkoterminowe.

Leasing w bilansie i rachunku zysków i strat

W przypadku użytkowania środków trwałych na podstawie umów leasingu operacyjnego korzystający wykazuje:

 • w bilansie ewentualne rozliczenia międzyokresowe z tytułu wstępnej opłaty leasingowej i zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczące nieopłaconych faktur za leasing operacyjny,
 • w rachunku zysków i strat łączne opłaty leasingowe w kosztach działalności operacyjnej lub w pozostałych kosztach operacyjnych.

Z kolei w odniesieniu do umów leasingu finansowego korzystający wykazuje:

 • w bilansie w środkach trwałych wartość netto przedmiotów leasingu finansowego; w zaliczkach na środki trwałe w budowie kwotę zaliczek wpłaconych na poczet umów o leasing finansowy, a kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego w innych zobowiązaniach finansowych w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe,
 • w rachunku zysków i strat amortyzację przedmiotów leasingu w kosztach działalności operacyjnej lub w pozostałych kosztach operacyjnych oraz - jako koszty finansowe - przypadającą na okres część odsetkową opłat leasingowych.

Jeśli leasing finansowy jest operacyjnym dla celów podatkowych, może wystąpić dodatkowo konieczność utworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (przykład), które podlegają wykazaniu w bilansie odpowiednio w aktywach lub pasywach. Podatek odroczony wpłynie wówczas na kwotę podatku zaprezentowaną w rachunku zysków i strat.

CIT estoński a nota podatkowa

Zasadniczo wszyscy podatnicy CIT (poza tymi, którzy mają status jednostki mikro lub jednostki małej) są obowiązani do sporządzenia noty podatkowej, tj. ustrukturyzowanego elementu sprawozdania finansowego przedstawiającego rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Natomiast po wyborze opodatkowania estońskim CIT nie powstają różnice między wykazywanymi w księgach rachunkowych kosztami i przychodami a kosztami i przychodami podatkowymi. Bilansowe koszty i przychody są wówczas również kategoriami podatkowymi. W przypadku podatników na estońskim CIT różnica między podstawą opodatkowania CIT a wynikiem finansowym brutto może powstać jedynie z powodu wystąpienia dochodu, o którym mowa w art. 28m ust. 1 ustawy o pdop (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.), w tym z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Tacy podatnicy nie wypełnią w nocie podatkowej tytułów z pozycji od B do H, natomiast różnice między zyskiem/stratą brutto (pozycja A) a podstawą opodatkowania (pozycja J) wykazują w pozycji I "Inne zmiany podstawy opodatkowania".

Przykład

Na dzień 31 grudnia 2022 r. ustalono odroczony podatek dochodowy z tytułu umowy leasingu finansowego środka trwałego, która dla celów podatkowych jest leasingiem operacyjnym:

Środek trwały będący przedmiotem leasingu Zobowiązanie z tytułu leasingu
Bilansowa wartość netto (WBA) 98.000 zł Bilansowa wartość (WBP) 66.000 zł
Podatkowa wartość (WPA) 0 zł Podatkowa wartość (WPP) 0 zł
Dodatnia różnica przejściowa
(WBA > WPA)
98.000 zł Ujemna różnica przejściowa
(WBP > WPP)
66.000 zł
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w pełnych złotych) 98.000 zł × 19% = 18.620 zł Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w pełnych złotych) 66.000 zł × 19% =
12.540 zł

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.