Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Koszty montażu środka trwałego będącego przedmiotem leasingu
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Koszty montażu środka trwałego będącego przedmiotem leasingu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021

Spółka podpisała umowę leasingu maszyny produkcyjnej. Podatkowo jest to leasing operacyjny, a bilansowo - finansowy. Spółka dokonała opłaty wstępnej. Maszyna została dostarczona spółce, ale wymaga specjalistycznego montażu, który może trwać nawet kilka miesięcy. Wartość maszyny jest dla spółki istotna. Jak spółka powinna ująć w księgach rachunkowych zobowiązanie z tytułu leasingu? Czy prawidłowa będzie ewidencja na koncie środków trwałych w budowie w korespondencji z kontem rozrachunków z tytułu leasingu?

Do ustalenia wartości początkowej środka trwałego użytkowanego na podstawie leasingu finansowego stosuje się ogólne zasady dotyczące ustalania wartości początkowej. W myśl art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości, cena nabycia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę do dnia przyjęcia środka trwałego do używania, w tym niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania. W księgach rachunkowych wszelkie koszty stanowiące element składowy ceny nabycia środka trwałego można ujmować na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Ewidencja księgowa środka trwałego wymagającego montażu (będącego przedmiotem leasingu finansowego) może zatem odbyć się zapisem po stronie Wn konta 08, w korespondencji ze stroną Ma konta 24-9/1-2 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu".

Z ustawy o rachunkowości wynika, że jednostka wykorzystująca w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) środki trwałe do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te zalicza do swoich aktywów trwałych, pod warunkiem że umowa spełnia co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 tej ustawy. Jest to tzw. leasing finansowy. Przedmiot umowy leasingu finansowego korzystający wykazuje w swoich księgach rachunkowych jako składnik aktywów trwałych, a drugostronnie jako zobowiązanie finansowe. W przypadku gdy przedmiot leasingu finansowego spełnia warunki uznania go za środek trwały, określone w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, jednostka wprowadza go do ewidencji środków trwałych korzystającego. Dokonuje tego zapisem po stronie Wn konta 01 "Środki trwałe", w korespondencji ze stroną Ma konta 24-9/1-2 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu".

Przedmiot leasingu finansowego wprowadza się do ewidencji środków trwałych w wartości początkowej. Ustawa o rachunkowości nie określa w sposób szczególny zasad ustalania wartości początkowej środka trwałego użytkowanego na podstawie umowy leasingu finansowego. Należy zatem zastosować ogólne zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. W świetle art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości, cena nabycia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę do dnia przyjęcia środka trwałego do używania, w tym niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania. Środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego zalicza się, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości, do środków trwałych w budowie. Koszty stanowiące elementy składowe ceny nabycia (a także kosztu wytworzenia, w rozumieniu art. 28 ust. 3 i 8 ww. ustawy lub kosztu ulepszenia, zdefiniowanego w art. 31 ust. 1 ww. ustawy), dotyczące środka trwałego, można ujmować na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Koszty specjalistycznego montażu maszyny, o których mowa w pytaniu, mogą być zatem ewidencjonowane na koncie 08. Po zakończonym montażu, pod datą wprowadzenia maszyny do ewidencji środków trwałych na podstawie dowodu OT, dokonuje się przeksięgowania wszystkich kosztów zgromadzonych na koncie 08, składających się na wartość początkową środka trwałego, na konto 01 "Środki trwałe".

Ewidencja księgowa środka trwałego będącego przedmiotem leasingu finansowego, wymagającego montażu

1. Ujęcie przedmiotu umowy leasingu, który wymaga montażu:

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",
- Ma konto 24-9/1-2 "Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu".

2. Ujęcie kosztów montażu środka trwałego:

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 24 "Pozostałe rozrachunki".

3. OT - wprowadzenie przedmiotu leasingu do ewidencji środków trwałych, po montażu:

- Wn konto 01 "Środki trwałe",
- Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie".

Uszczegółowienie zasad wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań oraz kosztów i przychodów wynikających z umów leasingu zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5). Z pkt 7.2 tego standardu wynika, że na wartość początkową przedmiotu umowy o leasing finansowy składa się cena jego zakupu powiększona o opłatę za zawarcie umowy oraz poniesione przez korzystającego bezpośrednie koszty zawarcia umowy, montażu, fundamentów, przystosowania, ulepszenia i inne podobne. Cenę zakupu, ustala się jako niższą spośród wartości rynkowej przedmiotu leasingu, ustalonej na moment rozpoczęcia leasingu, lub wartości bieżącej opłat leasingowych, ustalonej za pomocą stopy procentowej leasingu lub stopy procentowej korzystającego. Jeżeli przedmiot umowy leasingu wymaga montażu, a finansujący obciąża korzystającego opłatami z tytułu leasingu finansowego począwszy od momentu dostarczenia przedmiotu leasingu (a zatem również za okres montażu), obejmującymi część kapitałową i część odsetkową, to wówczas części odsetkowe opłat leasingowych naliczone do momentu przyjęcia przedmiotu umowy do użytkowania zwiększają wartość początkową przedmiotu umowy leasingu.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.