Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Prezentacja w sprawozdaniu dofinansowania do wynagrodzeń, otrzymanego w ramach tarczy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Prezentacja w sprawozdaniu dofinansowania do wynagrodzeń, otrzymanego w ramach tarczy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021

W 2020 r. spółka z o.o. otrzymała w ramach tarczy 2.0 dofinansowanie do wynagrodzeń za 3 miesiące. W której pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego w wariancie porównawczym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości należy wykazać ww. dofinansowanie?

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej zalicza się w księgach rachunkowych na zwiększenie przychodów pozostałej działalności operacyjnej jednostki. W rachunku zysków i strat sporządzanym w wariancie porównawczym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości otrzymaną pomoc można zaprezentować w pozycji D.IV. "Inne przychody operacyjne". Kwoty dofinansowania mające istotny wpływ na wynik finansowy jednostki dodatkowo ujawnia się w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Zasady ujmowania w księgach otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń

Z treści pytania nie wynika dokładnie z jakiego rodzaju dofinansowania do wynagrodzeń jednostka skorzystała w ramach tarczy antykryzysowej. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy mogli uzyskać m.in. na podstawie art. 15g ust. 1 i 2 lub art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.). Wspomniane przepisy odnoszą się do:

 • dofinansowania ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń,
 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników wypłaconych przez przedsiębiorstwo oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne otrzymanego od starosty, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

MFZagadnienie ujmowania w księgach rachunkowych dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, otrzymanego zarówno od starosty, jak i ze środków FGŚP, wyjaśniło Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19. W świetle wyjaśnień resortu finansów, otrzymane dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne spełnia definicję przychodów zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości. W związku z tym, że dofinansowanie to otrzymują jednostki:

a) które w następstwie wystąpienia COVID-19 odnotowały spadek obrotów gospodarczych,

b) u których w następstwie wystąpienia COVID-19 pracownicy objęci są przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy

- dofinansowanie to jest pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki. Stąd też, równowartość otrzymanych środków pieniężnych z tytułu tego dofinansowania wskazane jest odnosić, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, w dacie wpływu środków pieniężnych.

Ewidencja księgowa otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników
i składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy

1. WB - wpływ dofinansowania do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Należy podkreślić, że po stronie kosztów ewidencja księgowa wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne, których część została dofinansowana, przebiega na ogólnych zasadach.

Sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym otrzymanego dofinansowania

Szczegółowe zalecenia w zakresie prezentacji i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym wsparcia uzyskanego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej zawierają rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości pt. "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19". W świetle tych zaleceń, otrzymaną pomoc w postaci dofinansowania do wynagrodzeń ujętą w księgach rachunkowych na koncie 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" wskazane jest wykazać w porównawczym rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji D.IV. "Inne przychody operacyjne".

Więcej przeczytasz w Rekomendacje Komitetu Standardów
Rachunkowości opublikowaliśmy
w formie Pomocnika Rachunkowości
do ZMR nr 2 z 2021 r.

Ponadto według ww. rekomendacji, jeśli otrzymane dofinansowanie istotnie wpływa na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, to sporządzając sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości informacje o kwocie otrzymanego dofinansowania oraz jego charakter ujawnia się w ustępie 2 pkt 10 dodatkowych informacji i objaśnień. W punkcie tym ujawnia się bowiem kwotę i charakter poszczególnych pozycji kosztów i przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Do zdarzeń incydentalnych w 2020 r. można zaliczyć pojawienie się pandemii koronawirusa oraz skutki gospodarcze nią wywołane. Komitet Standardów Rachunkowości rekomenduje ujawnienie otrzymanego dofinansowania również w ustępie 10 dodatkowych informacji i objaśnień, jako inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. Pozostawia jednak tę decyzję dla samej jednostki.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.