Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Zakup dodatkowej gwarancji na laptopa - ujęcie w PKPiR
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zakup dodatkowej gwarancji na laptopa - ujęcie w PKPiR

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021

Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zakupiłem laptopa za kwotę 2.700 zł netto. Wykupiłem też dodatkową gwarancję na ww. sprzęt za 510 zł. Gwarancja została wykazana na fakturze w osobnej pozycji. Czy wydatek z tytułu gwarancji mogę zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów? Czy mogę ująć całość faktury w kolumnie 13 PKPiR?

Podatkowe rozliczenie zakupu laptopa będzie zależało od tego, czy podatnik zaliczy go do środków trwałych, czy też nie. Natomiast wydatek poniesiony na dodatkową gwarancję należy zaliczyć do tzw. kosztów pośrednio związanych z przychodami, generalnie potrącanymi w dacie poniesienia.

Ujęcie w PKPiR składnika majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł

Przedsiębiorca dokonując zakupu składnika majątku (spełniającego warunki do uznania go za środek trwały) o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, może:

 • amortyzować go na zasadach ogólnych określonych w art. 22h-22m ustawy o PDOF,
 • dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania go do używania albo w miesiącu następnym (art. 22f ust. 3 ww. ustawy),
 • odnieść jego wartość bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania (art. 22d ust. 1 ww. ustawy).

W przypadku zaliczenia ww. składnika majątku do środków trwałych i podjęcia decyzji o amortyzacji na zasadach ogólnych, podatnik ujmuje odpisy amortyzacyjne jako koszty uzyskania przychodów w kolumnie 13 PKPiR "pozostałe wydatki". W tej samej kolumnie PKPiR (13) podatnik ujmuje jednorazowy odpis amortyzacyjny w przypadku, gdy zdecyduje się na jego dokonanie.

Kolumna 13 PKPiR służy również wpisaniu wydatku na ww. składnik majątku bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji podjęcia decyzji o takim jego rozliczeniu. W tym przypadku, wydatek ten podlega ujęciu w księdze, w miesiącu oddania składnika majątku do używania, na podstawie faktury potwierdzającej dokonanie zakupu (uwaga! obecnie podatnicy nie mają obowiązku ujmowania składników majątku niezaliczonych do środków trwałych, o wartości przekraczającej 1.500 zł, w ewidencji wyposażenia; obowiązek ten został zniesiony z dniem 1 stycznia 2020 r.).

Kwalifikacja podatkowa wydatku na dodatkową gwarancję

W sytuacji poniesienia wydatku na dodatkową gwarancję do zakupionego sprzętu komputerowego (tu: laptopa), uznanego za środek trwały, może pojawić się pytanie, czy wydatek z tego tytułu zwiększy wartość początkową środka trwałego, czy też można go zaliczyć bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Przypomnijmy, iż za wartość początkową środków trwałych, w razie odpłatnego nabycia, uważa się cenę ich nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek ten nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku (art. 22g ust. 3 ustawy o PDOF).

Naszym zdaniem, wydatek dotyczący dodatkowej gwarancji (zazwyczaj przedłużającej okres podstawowej gwarancji) nie mieści się w zakresie kosztów związanych z zakupem środka trwałego, o których mowa w ww. definicji ceny nabycia. Wydatek na dodatkową gwarancję jest wydatkiem dobrowolnym, niewpływającym na funkcjonalność środka trwałego, a jego poniesienie wiąże się raczej z okresem eksploatacji środka trwałego. Nie zwiększa on zatem wartości początkowej środka trwałego.

Wydatek na dodatkową gwarancję - jako koszt niezwiązany z konkretnym przychodem - należy zaliczyć do tzw. kosztów pośrednich. Generalnie koszty pośrednie podlegają potrąceniu w dacie ich poniesienia (czyli w dniu wystawienia faktury/rachunku lub innego dowodu). Ponieważ jednak wydatek, o którym mowa, zazwyczaj dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy, należy pamiętać o ewentualnej konieczności rozliczenia go proporcjonalnie do lat, których wydatek ten dotyczy. Przy czym dotyczyć to będzie wyłącznie podatników rozliczających koszty uzyskania przychodów w PKPiR metodą memoriałową. Natomiast podatnicy ujmujący koszty metodą uproszczoną, koszt dodatkowej gwarancji rozliczą w dacie poniesienia, bez względu na okres, którego wydatek ten dotyczy.

Wydatek na dodatkową gwarancję do zakupionego sprzętu komputerowego podlega ujęciu w PKPiR w kolumnie 13 "pozostałe wydatki".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.