Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Dofinansowanie urlopowego wypoczynku pracowników
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Dofinansowanie urlopowego wypoczynku pracowników

Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 2.06.2022
Agata Barczewska

Wielu pracodawców prowadzi działalność socjalną finansowaną bądź z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, bądź ze środków obrotowych. W pierwszym przypadku udzielanie pomocy socjalnej jest bardziej sformalizowane i związane z koniecznością stosowania tzw. kryterium socjalnego. W drugim przypadku analiza sytuacji materialno-bytowej osoby uprawnionej nie jest konieczna, choć i tu trzeba spełnić określone wymogi.

Wsparcie urlopowe w ramach ZFŚS

Często spotykaną formą wsparcia socjalnego dla pracowników jest wypłata dofinansowania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W okresie wakacyjnym szczególnego znaczenia nabiera finansowe wsparcie wypoczynku pracowników i innych osób uprawnionych, poprzez przyznanie dopłat do wypoczynku zorganizowanego lub we własnym zakresie. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu, w tym dopłat urlopowych, są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych (art. 2 pkt 5 ustawy o ZFŚS).

Wspomniany regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń z Funduszu oraz przeznaczenie jego środków na poszczególne cele socjalne.

Dopłaty z ZFŚS zgodnie z kryterium socjalnym

Podstawową zasadą wydatkowania środków ZFŚS na cele socjalne jest przyznawanie określonych form pomocy socjalnej zgodnie z tzw. kryterium socjalnym, określonym w art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS. Z przepisu tego wynika, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. W praktyce pracodawca nie może więc np. przyznać wszystkim pracownikom dopłat do wypoczynku w tej samej wysokości. Fundusz jest bowiem instytucją prawną, która ma łagodzić różnice w poziomie życia pracowników i ich rodzin, a jego adresatami są zwłaszcza rodziny o najniższych dochodach - jak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 sierpnia 2001 r., sygn. akt I PKN 579/00.


Wydatkowanie środków ZFŚS niezgodnie z ustawą o ZFŚS stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Świadczenie urlopowe poza Funduszem

Drugim popularnym świadczeniem socjalnym związanym z wypoczynkiem pracownika jest świadczenie urlopowe. Wypłata tego świadczenia następuje ze środków obrotowych pracodawcy, a więc całkowicie poza ZFŚS (z wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli). Mimo to regulacje dotyczące warunków przyznawania świadczenia urlopowego znajdują się w ustawie o ZFŚS.

Kryteria wypłaty świadczenia urlopowego określa art. 3 ust. 5 ustawy o ZFŚS, zgodnie z którym przysługuje ono raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (chodzi tu o pracowników zatrudnionych w zakładach nieprowadzących ZFŚS). Świadczenie urlopowe, w przeciwieństwie do dopłaty urlopowej z ZFŚS, może być wypłacone pracownikowi tylko raz w roku. Nabycie prawa do wspomnianego świadczenia nie zależy od tego, czy pracownik korzysta z bieżącego, czy z zaległego urlopu. Istotny jest tylko jego wymiar oraz to, że w danym roku świadczenie to nie zostało wypłacone.

Przy przyznawaniu świadczenia urlopowego pracodawca nie jest zobowiązany do stosowania kryterium socjalnego, a pracownik nie ma obowiązku przedkładania oświadczenia o dochodach w celu jego otrzymania czy wniosku w tej sprawie.

Świadczenie urlopowe nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego ustalanego stosownie do rodzaju zatrudnienia. Jego wysokość (z wyjątkiem świadczenia przysługującego młodocianym) ustala się proporcjonalnie do wymiaru etatu pracownika. Jeżeli ulegał on zmianie w trakcie roku, dla celów ustalenia wysokości świadczenia urlopowego przyjmuje się wymiar etatu obowiązujący pracownika w dacie nabycia prawa do świadczenia, czyli w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu.

Fragment regulaminu ZFŚS w zakresie dofinansowania wypoczynku

(...)

§ 10

1. Przyznawanie świadczeń z ZFŚS, w tym dofinansowania wypoczynku, zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej i mieszkaniowej osoby uprawnionej.

2. Podstawą przyznania ulgowych usług i świadczeń jest dochód przypadający na osobę w rodzinie uprawnionego, wykazany w oświadczeniu o dochodach, składanym dla celów korzystania ze środków Funduszu.

§ 11

1. Warunkiem dopłaty do wczasów organizowanych we własnym zakresie jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego obejmującego co najmniej 10 dni kalendarzowych nieprzerwanego wypoczynku oraz przedłożenie wniosku o wypłatę świadczenia według wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu.

2. Dopłata do wczasów zorganizowanych zakupionych indywidualnie przez uprawnionego przysługuje po przedłożeniu przez uprawnionego faktury bądź innego dokumentu potwierdzającego zapłatę za wczasy oraz wysokość poniesionych kosztów.

3. Dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, zimowisk, obozów zakupionych indywidualnie przez uprawnionego przysługuje po przedłożeniu przez uprawnionego faktury bądź innego dokumentu potwierdzającego zapłatę za wypoczynek oraz wysokość poniesionych kosztów.

§ 12

1. Dopłata do wypoczynku osoby uprawnionej, niezależnie od jego formy, przysługuje nie częściej niż raz w roku. Dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży przysługuje nie częściej niż raz w roku, niezależnie od dopłaty przysługującej ich rodzicom bądź prawnym opiekunom.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.