Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Faktury zaliczkowe, końcowe i korygujące - zmiany w zasadach wystawiania ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Faktury zaliczkowe, końcowe i korygujące - zmiany w zasadach wystawiania od 1 września 2023 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
`
Pisaliśmy na ten temat na etapie projektu w  dodatku nr 20 do BI z 20.06.2023 r.

Z dniem 1 września 2023 r. uległy zmianie zasady wystawiania faktur zaliczkowych, gdy zaliczka i dostawa miała miejsce w tym samym miesiącu. Doprecyzowano także elementy faktury końcowej i korygującej. Zmiany te wprowadzono ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598), tzw. ustawą o KSeF.

Zaliczka i dostawa w tym samym okresie

Podatnik jest - co do zasady - obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymaną zaliczkę, czyli fakturę zaliczkową (patrz: art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT wskazano, że podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał całość lub część tej zapłaty. Powyższe wynika z art. 106b ust. 1a ww. ustawy. Przypominamy, że przed 1 września 2023 r. także nie wymagano w tej sytuacji wystawienia faktury zaliczkowej - nie wynikało to wprawdzie z przepisów, ale organy podatkowe akceptowały takie dokumentowanie transakcji (por. interpretacja indywidualna z 6 marca 2023 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.858.2022.2.AB).

Należy jednak mieć na uwadze, że ww. możliwości niewystawienia faktury zaliczkowej nie stosuje się w przypadkach, dla których terminy wystawienia faktur określono w sposób szczególny, tj. w sposób wskazany w art. 106i ust. 3-8 ustawy o VAT (czyli faktur dokumentujących np. usługi budowlane lub budowlano-montażowe).

W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej czytamy w tej kwestii, że:

"(...) Zmiana ta ma na celu uproszczenie obowiązków dokumentacyjnych podatników. Regulacja wynikająca z zapisów art. 106b ust. 1a ustawy o VAT dotyczy przypadków otrzymania zaliczki w tym samym miesiącu, w którym dokonano czynności związanych z tą zapłatą, jeśli termin wystawienia faktury jest określany na ogólnych zasadach, tj. nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano czynności (otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy).

W proponowanym art. 106b ust. 1b ustawy o VAT wykluczono zastosowanie proponowanego uproszczenia wynikającego z ust. 1a, w przypadkach dla których terminy wystawienia faktury określone są w art. 106i ust. 3-8 ww. ustawy, tj. dotyczących szczególnych terminów wystawiania faktur. (...)"

Konsekwencją powyższego jest także zmiana w zakresie elementów faktury. Mianowicie, w przypadku niewystawienia przez podatnika faktury zaliczkowej (z ww. powodów), faktura wystawiona przez podatnika po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi i datę otrzymania zaliczki, jeżeli taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Tak stanowi art. 106e ust. 1a ustawy o VAT. W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej wskazano:

"(...) Proponowane rozwiązanie jest zgodne z Dyrektywą Rady 2006/112/WE. Jednym z wymogów określonych w dyrektywie, niezbędnych do wprowadzenia proponowanego rozwiązania jest, aby tzw. faktura rozliczeniowa zawierała obligatoryjny element określony w art. 226 pkt 7 Dyrektywy Rady 2006/112/WE (tj. datę dokonania wpłaty zaliczki, o której mowa w art. 220 pkt 4 i 5, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury). (...)"

Elementy faktury końcowej

Jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty.

W stanie prawnym obwiązującym do 31 sierpnia 2023 r. ww. faktura końcowa powinna była również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Natomiast w przypadku, gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmowały łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna była zawierać również numery poprzednich faktur.

wykrzyknik Zgodnie z nowymi regulacjami obowiązującymi od 1 września 2023 r., faktura końcowa powinna również zawierać numery identyfikujące w KSeF faktury wystawione przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, a w przypadku faktur innych niż faktury ustrukturyzowane - numery tych faktur.

W przypadku zaś, gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery identyfikujące poprzednie faktury w KSeF, a w przypadku faktur innych niż faktury ustrukturyzowane - numery poprzednich faktur. Kwestie te reguluje art. 106f ust. 3 i 4 ustawy o VAT. W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej wyjaśniono, że:

"(...) rozdzielono wymogi dla faktur "zwykłych", tj. papierowych i elektronicznych, od wymogów dla e-faktur. Nie będzie dodatkowych, z punktu widzenia podatnika, zbędnych obowiązków dla faktur "zwykłych" ani też wymaganych dodatkowych danych dla e-faktur, które z analitycznego punktu widzenia są nadmiarowe. Dla e-faktur będzie obowiązek podania tylko numeru KSeF. Numer ten na fakturze jest istotny ze względu na walory analityczne i bezbłędne wiązanie ich z fakturami poprzedzającymi wystawienie faktury ostatecznej. (...)"

Elementy faktury korygującej

artykule 106j ustawy o VAT określono m.in. elementy, jakie powinna/może zawierać faktura korygująca.

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT doprecyzowano, że faktura korygująca powinna zawierać numer identyfikujący w KSeF fakturę, której dotyczy faktura korygująca, z wyjątkiem faktur korygujących wystawianych do faktur, dla których nie został nadany numer identyfikujący w KSeF (wcześniejsze brzmienie art. 106j ust. 2 pkt 2a: "faktura korygująca powinna zawierać numer identyfikujący w KSeF fakturę, której dotyczy faktura korygująca - w przypadku faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej").

Zgodnie z przepisami przejściowymi, nowe brzmienie ww. art. 106j ust. 2 pkt 2a ustawy o VAT stosuje się także do faktur korygujących wystawionych od 1 września 2023 r. do faktur wystawionych przed tym dniem.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.