Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Ulga na złe długi dla celów CIT w przypadku ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ulga na złe długi dla celów CIT w przypadku zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

Spółka z o.o. kupiła towary od kontrahenta zagranicznego z kraju spoza UE (nie posiada on oddziału w Polsce). Towar spółka otrzymała w listopadzie 2021 r., natomiast fakturę - w październiku 2021 r. Czy w ramach ulgi na złe długi spółka powinna wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wartość nabytych towarów po upływie 90 dni od dnia upływu terminu płatności za ww. fakturę (nie została ona opłacona do dnia dzisiejszego) lub 90 dni od dnia otrzymania dokumentu celnego?

W przypadku zakupu towaru od kontrahenta zagranicznego (gdy dochody tego kontrahenta podlegają opodatkowaniu poza terytorium Polski), spółka nie stosuje przepisów o złych długach (zatorach płatniczych).

Ulga na złe długi dla celów CIT - u dłużnika

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy CIT (i PIT) zwane przepisami o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym czy ulgą na złe długi, zawarte w art. 18f ustawy o PDOP. Na mocy tych przepisów dłużnicy są zobowiązani:

 • zwiększyć podstawę opodatkowania o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane,
 • zmniejszyć stratę podatkową o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane.

Powyższego zwiększenia/zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Dokonuje się tego, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane.

Jak z powyższego wynika, w ramach przepisów o złych długach (zatorach płatniczych) nie koryguje się kosztów uzyskania przychodów, tj. nie wyłącza się z tych kosztów wartości nabytych towarów.

Należy mieć na uwadze, że omawiane regulacje stosuje się także w trakcie roku. Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki podlega bowiem zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane. Co ważne, zwiększenia tego dokonuje się:

 • począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie do okresu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane,
 • jeżeli do dnia terminu płatności zaliczki zobowiązanie nie zostało uregulowane.

Tak wynika z art. 25 ust. 19 pkt 2 i ust. 22 ustawy o PDOP.

Niezapłacone zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego a przepisy o złych długach

W art. 18f ust. 10 ustawy o PDOP określono warunki, jakie muszą być łącznie spełnione, aby podatnicy stosowali omawiane przepisy o złych długach, tj.:

 • dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę - gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności,
 • transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki te stosuje się odpowiednio przy korekcie dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Do ostatniego z ww. warunków odniósł się podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 12 września 2020 r., nr DD5.8221.14.2020, będącym odpowiedzią na interpelację poselską nr 1255. Według niego, dla zastosowania przepisów o złych długach niezbędne jest, by zarówno dłużnik, jak i wierzyciel byli opodatkowani na terytorium Polski.

Podobnie wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 11 marca 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.557.2020.1.ANK, a także z 5 listopada 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.344.2020.1.AK. Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji:

"(...) Aby (...) zastosować "Ulgę na złe długi" nie wystarczy stwierdzić, że transakcja handlowa jest zawarta w ramach działalności Wierzyciela, a dochód z tej transakcji podlega opodatkowaniu na terytorium RP. Analogicznych ustaleń należy dokonać także w stosunku do Dłużnika.

(...) warunek wynikający z art. 18f ust. 10 pkt 3 ustawy o CIT, można uznać za spełniony, gdy zarówno wierzyciel jak i dłużnik zawierają transakcje handlowe, a więc transakcję/umowę, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością (...), a dochód z tych transakcji podlega opodatkowaniu na terytorium RP.

Z powyższego wynika, że zarówno Dłużnik/Wnioskodawca, jak i Wierzyciel muszą:

 • prowadzić działalność oraz
 • dochód z tej działalności musi podlegać opodatkowaniu.

Zatem nie jest wystarczające, aby warunek ten był spełniony tylko w stosunku do Wierzyciela. Warunek ten musi być spełniony również w stosunku do Dłużnika. (...)"

Podsumowanie

Uwzględniając powyższe należy uznać, że w sytuacji, gdy spółka nabyła towary od kontrahenta zagranicznego, którego dochody z działalności podlegają opodatkowaniu poza terytorium Polski, to nie stosuje ona przepisów o złych długach w odniesieniu do zobowiązania wobec tego kontrahenta.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.