Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Ulga abolicyjna - objaśnienia podatkowe Ministra Finansów
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga abolicyjna - objaśnienia podatkowe Ministra Finansów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021

W dniu 10 sierpnia 2021 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące ulgi abolicyjnej. Objaśnienia te zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, dalej: MF (www.gov.pl).

Dwie metody unikania podwójnego opodatkowania

W zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania występują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

 • metoda wyłączenia z progresją,
 • metoda proporcjonalnego odliczenia.

Ustalenia, która metoda w danej sytuacji znajdzie zastosowanie, należy dokonać na podstawie zapisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem uzyskania dochodu. Przy ustalaniu powyższego należy uwzględnić również zapisy Konwencji MLI.

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy o tym
dodatku nr 9 dołączonym do Biuletynu Informacyjnego z 1.03.2021 r. na str. 9-13

Przypomnijmy, że metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że dochód osiągnięty za granicą, zwolniony od opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, wyłącza się z podstawy opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu (podlegającego opodatkowaniu w Polsce) stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

W przypadku tej metody opodatkowania podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie roczne, jeżeli:

 • osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej,
 • będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego (łącznie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci).

Z kolei przy metodzie proporcjonalnego odliczenia dochód osiągany za granicą należy wykazać do opodatkowania w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia dochód uzyskany za granicą należy wykazać w zeznaniu rocznym, bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce.

Ulga abolicyjna - zasady ustalania

Istotą ulgi abolicyjnej jest zmniejszenie różnic w opodatkowaniu podatkiem dochodowym zagranicznych dochodów rozliczanych zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia i metodą wyłączenia z progresją. Ulga polega na tym, że od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z przepisami o PIT (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, pomniejszony o kwotę składki zdrowotnej, o której mowa w art. 27b ustawy o PDOF), odlicza się kwoty stanowiące różnicę między:

 • podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego a
 • kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

UWAGA! Do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje limit odliczenia w ramach ulgi abolicyjnej do wysokości 1.360 zł (limitu tego nie stosuje się do dochodów z tytułu umowy o pracę, zlecenia, o zarządzanie przedsiębiorstwem, itp. wykonywanych poza terytorium lądowym państw - dotyczy np. dochodów marynarzy, stewardes, pilotów).

MF wyjaśnił, że ulga abolicyjna przysługuje wyłącznie podatnikowi, który ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową) na terytorium Polski, czyli gdy rozlicza dochody na zasadach nieograniczonego obowiązku podatkowego. Jeżeli zatem podatnik jest rezydentem innego kraju, a uzyskuje np. dochody z najmu nieruchomości położonej w Polsce (opodatkowane w Polsce), to taki podatnik - ze względu na swoją rezydencję podatkową - nie może zastosować ulgi abolicyjnej.

MF przypomniało, że ulgę abolicyjną można stosować wyłącznie do dochodów:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF,
 • z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ww. ustawy,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ww. ustawy,
 • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Uwzględniając powyższe MF wyjaśniło, że ulgą abolicyjną nie są objęte np. dochody z dywidend, czy z emerytury zagranicznej. Zatem podatek należny od tego dochodu nie może zostać pomniejszony o kwotę tej ulgi.

Odliczenie z tytułu ulgi abolicyjnej nie przysługuje, jeżeli dochody ze źródeł objętych tą ulgą zostały uzyskane w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. rajów podatkowych).

Przykład wyliczenia ulgi abolicyjnej wskazany przez MF w ww. objaśnieniach podatkowych:

"(...) Przykład

Pani Ewa jest polską rezydentką podatkową. Na co dzień pracuje jako nauczycielka w polskiej szkole. Polski dochód pani Ewy z tego tytułu wyniósł w 2021 r. 40.000 zł.

Dodatkowo w wakacje 2021 r. pani Ewa pracowała w Norwegii opiekując się osobami starszymi. Wynagrodzenie (dochód) pani Ewy za pracę w Norwegii wyniosło 40.000 zł, a zagraniczny podatek wyniósł 5.000 zł.

a) obliczenie podatku zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia

dochód uzyskany w Polsce = 40.000 zł

dochód uzyskany za granicą = 40.000 zł

podatek zapłacony za granicą = 5.000 zł

razem dochód = 80.000 zł

podatek polski = 13.074,88 zł (80.000 zł × 17% - 525,12 zł - przyp. red.)

limit odliczenia zagranicznego podatku = 6.537,44 zł (13.074,88 zł × 40.000 zł/80.000 zł; kwota podatku zagranicznego nie przekracza tego limitu, czyli odliczeniu podlega cały zagraniczny podatek - przyp. red.)

podatek do zapłacenia w Polsce = 8.074,88 zł (13.074,88 zł - 5.000 zł)

b) obliczenie podatku zgodnie z metodą wyłączenia z progresją

dochód uzyskany w Polsce = 40.000 zł

dochód uzyskany za granicą = 40.000 zł

razem dochód = 80.000 zł

podatek polski = 13.074,88 zł

stopa procentowa = 16,34% (13.074,88 zł/80.000 zł x 100% - przyp. red.)

podatek do zapłacenia w Polsce = 6.536 zł (16,34% × 40.000 zł)

c) obliczenie kwoty ulgi abolicyjnej

różnica pomiędzy metodami = 1.538,88 zł (8.074,88 zł - 6.536 zł)

odliczenie do wysokości limitu ulgi 1.360 zł

d) obliczenie podatku należnego

od podatku obliczonego zgodnie z pkt a) należy odjąć kwotę ulgi abolicyjnej obliczoną zgodnie z pkt c)

8.074,88 zł - 1.360,00 zł = 6.715 zł

Podatek do zapłaty 6.715 zł. (...)"

Sposób wykazania w rocznym PIT dochodów, do których stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia, zaprezentowaliśmy w BI nr 23 z 10 sierpnia br. na str. 46-49.

Ulga abolicyjna w trakcie roku podatkowego

MF wyjaśniło, że ulgę abolicyjną należy stosować w rozliczeniu rocznym. Nie uwzględnia się więc jej przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy należnych od zagranicznych dochodów w trakcie roku podatkowego.

MF wskazało także, że jeżeli podatnik przewiduje, iż jego roczne zobowiązanie podatkowe ulegnie istotnemu zmniejszeniu na skutek zastosowania ulgi abolicyjnej, może zwrócić się z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego (na podstawie art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej). W tej sytuacji podatnik powinien uprawdopodobnić, że zaliczki obliczone według ogólnych zasad byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od przewidywanego dochodu rocznego obliczonego po uwzględnieniu ulgi abolicyjnej. Wniosek w tej sprawie należy złożyć przed terminem płatności zaliczek, których wniosek dotyczy. Składa się go do naczelnika urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania podatnika.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.