Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej, gdy data wystawienia ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej, gdy data wystawienia faktury różni się od daty sprzedaży

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021

Spółka z o.o. w styczniu 2021 r. nabyła towar od kontrahenta krajowego. Faktura dokumentująca tę transakcję została wystawiona w walucie obcej, przy czym kwota VAT została wykazana w PLN. Data wystawienia faktury różni się (jest późniejsza) od daty sprzedaży ww. towarów, ujętej na fakturze. Jaki kurs waluty spółka powinna przyjąć do wyceny kosztu poniesionego w walucie obcej, dla celów CIT oraz dla celów rachunkowych: z dnia poprzedzającego dzień sprzedaży towaru, czy z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury? Jak zakup takiego towaru ująć w księgach rachunkowych?

Do wyceny kosztu poniesionego w walucie obcej stosuje się zasadniczo średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Ten sam kurs waluty obcej można przyjąć dla celów bilansowych.

Wycena kosztu podatkowego poniesionego w walucie obcej

Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Zgodnie z przyjętą praktyką, ustalając kurs waluty właściwy do wyceny kosztu poniesionego w walucie obcej, należy uwzględnić przepisy określające zasady rozliczania podatkowych różnic kursowych.

UWAGA! Na potrzeby ustalania podatkowych różnic kursowych, za koszt poniesiony uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). Tak wynika z art. 15a ust. 7 ustawy o PDOP (i odpowiednio art. 24c ust. 7 ustawy o PDOF).

W świetle powyższego przyjmuje się generalnie, że do wyceny kosztu poniesionego w walucie obcej - udokumentowanego fakturą - stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Tak wynika m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 6 września 2019 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.313.2019.1.AG. Zdaniem organu podatkowego:

"(...) do przeliczenia wartości kosztu poniesionego w walucie obcej, udokumentowanego fakturą (rachunkiem) lub innym dowodem księgowym w przypadku braku faktury (rachunku), należy przyjąć datę poprzedzającą datę faktury (rachunku) lub innego dowodu księgowego. (...)"

Zatem w sytuacji, o której mowa w pytaniu, do wyceny kosztu poniesionego w walucie obcej spółka powinna zastosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury w walucie obcej (a nie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień sprzedaży towaru, wykazany na ww. fakturze).

Wycena kosztu bilansowego

Dla celów bilansowych operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia (o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie stanowią inaczej) odpowiednio po kursie:

 • faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
 • średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie ww. kursu (faktycznie zastosowanego), a także w przypadku pozostałych operacji.

Tak wynika z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

W praktyce do wyceny kosztu poniesionego w walucie obcej dla celów bilansowych stosuje się podobne zasady, jak dla celów podatku dochodowego. Przyjmuje się zatem generalnie, że jest to średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Przykład

W dniu 5 stycznia 2021 r. spółka z o.o. kupiła towar od kontrahenta krajowego, przy czym należność za te towary została ustalona w walucie obcej. Faktura została wystawiona 8 stycznia br., z datą sprzedaży 5 stycznia br., na kwotę netto 3.000 euro plus kwota VAT w wysokości 3.132 zł (spółce przysługuje prawo do odliczenia tego podatku). Średni kurs NBP z 7 stycznia br. (tj. z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury) wyniósł 4,50 zł/euro (kurs przykładowy). Po przeliczeniu na złote - na potrzeby wyceny kosztu podatkowego i bilansowego - kwota netto faktury wyniosła 13.500 zł. Nabyty towar został przyjęty do magazynu, który prowadzony jest w cenach zakupu.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura dokumentująca zakup towaru:      
   a) wartość netto faktury: 13.500 zł 30  
   b) kwota VAT naliczonego podlegająca odliczeniu: 3.132 zł 22-1  
   c) kwota brutto faktury: 16.632 zł   21
2. Przyjęcie towaru do magazynu: 13.500 zł 33 30

Księgowania:

Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej, gdy data wystawienia faktury różni się od daty sprzedaży

Dodajmy, że z chwilą uzyskania przychodu ze sprzedaży towaru, o którym mowa w przedstawionym przykładzie, wartość tego towaru spółka zaliczy do kosztów uzyskania przychodów - w kwocie 13.500 zł. Kwotę tę ujmie ona również w kosztach bilansowych.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.