Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, gdy wystąpiła strata z działalności ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, gdy wystąpiła strata z działalności gospodarczej - ZUS wyjaśnia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022

Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub IP Box, za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, ustalony w następujący sposób:

 • dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym jest ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów (w rozumieniu ustawy o PDOF),
 • dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów osiągniętych od początku roku i sumą kosztów uzyskania tych przychodów poniesionych od początku roku; tak ustalony dochód jest pomniejszany o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające.

Dochód pomniejsza się o zapłacone i nieodliczone składki na ubezpieczenia społeczne, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku gdy podstawa wymiaru składki zdrowotnej ustalona w ww. sposób jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc stanowi ta kwota (w 2022 r. - 3.010 zł). Rok składkowy trwa od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

Powyższe wynika z art. 81 ust. 2, 2c i 2d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).

Strata z działalności a podstawa wymiaru składki zdrowotnej

O sposobie ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdy w działalności gospodarczej w jednym z miesięcy (lub kilku) wystąpiła strata, pisaliśmy już kilkakrotnie na łamach naszego czasopisma. Wskazywaliśmy tam na wątpliwości dotyczące sposobu ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej z uwagi na różne rozumienie pojęcia "suma dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające". Jednym z nich było przyjęcie, że chodzi tu o sumę dochodów z poszczególnych miesięcy w ujęciu podatkowym. Natomiast zgodnie z innym podejściem - należało tu uwzględnić sumę podstaw wymiaru składki zdrowotnej z poszczególnych miesięcy (z wyjątkiem miesięcy, gdy dochód był niższy od 3.010 zł - wówczas należało przyjąć ten niższy dochód lub 0 zł - jeżeli wystąpiła strata).

Nasze Wydawnictwo wielokrotnie występowało do ZUS o zajęcie stanowiska w tej sprawie. ZUS dość długo oficjalnie nie prezentował sposobu ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej w sytuacji wystąpienia straty z działalności gospodarczej. Jednak w ostatnim czasie na stronie internetowej www.zus.pl ("Zmiany w składce zdrowotnej od 2022 r. - najczęściej zadawane pytania") zamieszczono odpowiedź organu rentowego na pytanie: "Czy będą przykłady ze stratą dochodów? W przykładach najczęściej podaje się osiągnięte dochody, brak ze stratą (...)." Z odpowiedzi ZUS wynika, że przez pojęcie "suma dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające" należy rozumieć sumę podstaw wymiaru składki zdrowotnej z miesięcy poprzedzających (z wyjątkiem, gdy dochód był niższy niż 3.010 zł), a nie sumę dochodów w ujęciu podatkowym.

Ponadto na inne pytanie: "Czy jeżeli nie było straty, ale np. dochód 2.000 zł, a do wyliczenia składki wzięto 3.010 zł, to przy pomniejszaniu o sumy dochodów z poprzednich okresów w kolejnym okresie liczy się 3.010 zł czy 2.000 zł?", organ rentowy odpowiedział: "Do wyliczenia dochodu za kolejne miesiące pomniejszamy go o sumę faktycznych dochodów z miesięcy poprzedzających. A zatem pomniejszenie jest o 2.000 zł a nie 3.010 zł."

Poniżej prezentujemy przykład ZUS zamieszczony w odpowiedzi na jedno z ww. pytań:

"Przykład

 

Przedsiębiorca uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowane wg zasad ogólnych (skala podatkowa). W styczniu 2022 r. jego przychody wyniosły 0 zł (koszty 10.000 zł), w lutym 5.000 zł (koszty 10.000 zł), w marcu 10.000 zł (koszty 10.000 zł), w kwietniu 30.000 zł (koszty 10.000 zł), w maju 40.000 zł (koszty 10.000 zł). Przyjmijmy, że opłacane składki na ubezpieczenia społeczne za wskazane miesiące zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Łącznie przychody to 85.000 zł, natomiast koszty to 50.000 zł.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi:

 • za styczeń - jest obliczana na zasadach obowiązujących w grudniu 2021 roku, czyli podstawę stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale,
 • za luty - jest to kwota minimalnego wynagrodzenia, tj. 3.010 zł, gdyż dochód za styczeń wynosi 0 zł (zgodnie z wyliczeniem: 0 zł - 10.000 zł = - 10.000 zł),
 • za marzec - jest to kwota minimalnego wynagrodzenia, tj. 3.010 zł, gdyż dochód za luty wynosi 0 zł (ustalony w następujący sposób: suma przychodów za styczeń i luty minus suma kosztów za te miesiące minus dochód za miesiące poprzednie, czyli (0 zł + 5.000 zł) - (10.000 zł + 10.000 zł) - 0 zł = - 15.000 zł),
 • za kwiecień - jest to kwota minimalnego wynagrodzenia, tj. 3.010 zł, gdyż dochód za marzec wynosi 0 zł (ustalony w następujący sposób: suma przychodów za styczeń, luty i marzec minus suma kosztów za te miesiące minus dochód za miesiące poprzednie, czyli (0 zł + 5.000 zł + 10.000 zł) - (10.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł) - (0 zł + 0 zł) = - 15.000 zł),
 • za maj - jest to dochód za kwiecień, tj. 5.000 zł (ustalony w następujący sposób: suma przychodów za styczeń, luty, marzec, kwiecień minus suma kosztów za te miesiące minus dochód za miesiące poprzednie, czyli (0 zł + 5.000 zł + 10.000 zł + 30.000 zł) - (10.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł) - (0 zł + 0 zł + 0 zł) = 5.000 zł,
 • za czerwiec - jest to dochód za maj, tj. 30.000 zł (ustalony w następujący sposób: suma przychodów za styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj minus suma kosztów za te miesiące minus dochód za miesiące poprzednie, czyli (0 zł + 5.000 zł + 10.000 zł + 30.000 zł + 40.000 zł) - (10.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł) - (0 zł + 0 zł + 0 zł + 5.000 zł) = 30.000 zł."

Dane z przykładu ZUS przedstawiliśmy w formie tabelarycznej:

Okres Przychód Koszty
uzyskania
przychodów
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej
01/22 r. 0 zł 10.000 zł 3.010 zł (za 02/22 r.)
0 zł - 10.000 zł = - 10.000 zł
02/22 r. 5.000 zł 10.000 zł 3.010 zł (za 03/22 r.)
(0 zł + 5.000 zł) - (10.000 zł + 10.000 zł) - 0 zł = - 15.000 zł
03/22 r. 10.000 zł 10.000 zł 3.010 zł (za 04/22 r.)
(0 zł + 5.000 zł + 10.000 zł) - (10.000 zł + 10.000 zł
+ 10.000 zł) - (0 zł + 0 zł) = - 15.000 zł
04/22 r. 30.000 zł 10.000 zł 5.000 zł (za 05/22 r.)
(0 zł + 5.000 zł + 10.000 zł + 30.000 zł) - (10.000 zł + 10.000 zł
+ 10.000 zł + 10.000 zł) - (0 zł + 0 zł + 0 zł) = 5.000 zł
05/22 r. 40.000 zł 10.000 zł 30.000 zł (za 06/22 r.)
(0 zł + 5.000 zł + 10.000 zł + 30.000 zł + 40.000 zł)
- (10.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł + 10.000 zł
+ 10.000 zł) - (0 zł + 0 zł + 0 zł + 5.000 zł) = 30.000 zł
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.