Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie bez podatku dochodowego, ale ze składkami ZUS

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 1.01.2021

Obecnie od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie zaniechano poboru podatku dochodowego. Czy okoliczność ta ma wpływ na wyłączenie tego rodzaju przychodu z podstawy wymiaru składek ZUS?

Nie ma. Od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie, stanowiących u podatników tego podatku przychód ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof), z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy o pdof), z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o pdof) zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 grudnia 2020 r. w tej sprawie (Dz. U. poz. 2174). Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do wartości świadczenia obejmującego koszt badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej. Jeżeli omawiane świadczenie wchodzi w skład pakietu usług medycznych o szerszym zakresie niż wskazany wyżej, zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do wartości świadczenia nieprzekraczającej 100 zł w roku podatkowym.

Ważne: Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie ogłoszony na obszarze Polski stan epidemii w związku z COVID-19.

Fakt zaniechania poboru podatku od wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie nie wyłącza obowiązku jej uwzględnienia w podstawie wymiaru składek ZUS. Zwolnienia podatkowe nie mają bowiem bezpośredniego wpływu na ustalenie podstawy wymiaru składek ZUS.

Przypominamy, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z zastrzeżeniem, że nie uwzględnia się w niej wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z tytułu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłków (art. 18 ust. 2 ustawy o sus) i rodzajów przychodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949), dalej rozporządzeniu składkowym. Przepisy tego rozporządzenia nie wyłączają z podstawy wymiaru składek ZUS wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie. Podlega więc oskładkowaniu. Takie świadczenie może być wyłączone ze składek ZUS, gdy spełnione są warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego, o czym pisaliśmy w UiPP nr 20/2020, str. 13.

Powołane przepisy stosuje się też przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem, że uwzględnia się w niej także wynagrodzenie chorobowe.

W związku z zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu szczepień przeciw grypie nasze Wydawnictwo zwróciło się z pytaniem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, czy planuje wydanie rozporządzenia w sprawie jego wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS.

MRiPS W dniu 16 grudnia 2020 r. otrzymaliśmy odpowiedź resortu rodziny, w której czytamy: "(...) Definicja przychodu stosowana na gruncie ubezpieczeń społecznych została zawarta w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Przepis ten stanowi, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń (...).

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego - nie stanowią podstawy wymiaru składek np. korzyści materialne w postaci szczepień ochronnych, dofinansowania badań psychologicznych i lekarskich - pod warunkiem, że prawo do szczepień wynika z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a osoba zatrudniona ponosi za nie częściową odpłatność.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że skoro w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne decyduje zasada przychodowa (według kryteriów podatkowych), zatem jeśli dana wypłata lub świadczenie nie stanowiłyby przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych - wówczas automatycznie nie stanowiłyby także podstawy wymiaru składek. (...)".

W świetle powołanego stanowiska, jeżeli pracodawca w całości sfinansuje pracownikom szczepienia przeciw grypie, to wartość tego świadczenia podlega oskładkowaniu. W związku z tym, że od tego rodzaju świadczenia zaniechano poboru podatku, należy mieć na uwadze przepisy art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. bart. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o pdof. W myśl powołanych przepisów odliczenie od dochodu/podatku nie dotyczy odpowiednio składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenia zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o pdof, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.