Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Klasyfikacja budżetowa wynagrodzeń osób niebędących nauczycielami - odpowiedź Min. ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Klasyfikacja budżetowa wynagrodzeń osób niebędących nauczycielami - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022

Przepisy art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) stanowią, iż w uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

W związku z pytaniami Czytelników nadsyłanymi do naszego Wydawnictwa zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie, w jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2022 r. należy ujmować wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne, niebędącej nauczycielem - w paragrafie 401, czy 479?

W piśmie z 4 stycznia 2022 r., będącym odpowiedzią na powyższe pytanie, Ministerstwo Finansów wskazało, iż:

MF"(...) ustawie - Karta Nauczyciela w pełnym zakresie podlegają nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego (art. 1 ustawy) oraz (w zakresie określonym w art. 91b) nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym są osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Stanowisko nauczyciela (stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy) może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje. Przy czym art. 9 (zgodnie z art. 91b ust. 2 pkt 1 i pkt 2) ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 oraz placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar zatrudnienia, tj. w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym są osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Na mocy przytoczonego w pytaniu art. 15 ustawy - Prawo oświatowe w uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym i szkole publicznej, za zgodą kuratora oświaty, może być zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem. Osoba niebędąca nauczycielem musi posiadać przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. W związku z tym, że osoba taka nie posiada przygotowania pedagogicznego, nie może być zatrudniona na stanowisku nauczyciela.

Odrębność nauczycieli oraz osób niebędących nauczycielami została odzwierciedlona w przepisach ustawy o systemie informacji oświatowej. W systemie informacji oświatowej (zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 - 4) są gromadzone i przetwarzane dane osobowe:

 • nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
 • nauczycieli, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe,
 • osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 15 ust. 1-5 oraz art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe,
 • osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej.

W związku z powyższym nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach systemu oświaty stanowią odrębną grupę pracowniczą, natomiast osoby prowadzące zajęcia na podstawie art. 15 ustawy - Prawo oświatowe nie są nauczycielami w rozumieniu przepisów oświatowych.

Wprowadzenie dodatkowego paragrafu klasyfikacji budżetowej »479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli« oznacza, że z ogólnej klasyfikacji budżetowej wynagrodzeń osobowych pracowników wyodrębniono tylko tę grupę pracowniczą. W związku z tym wynagrodzenia nauczycieli należy ujmować w paragrafie 479, zaś wynagrodzenia osób niebędących nauczycielami, posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć powinny być klasyfikowane w paragrafie »401 Wynagrodzenia osobowe pracowników« (podkreślenie redakcji)".

Przypomnijmy, iż - na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) - pojawiły się dwa nowe paragrafy wydatkowe dotyczące wynagrodzeń nauczycieli, tzn. paragraf:

- 479 "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" oraz

- 480 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli".

Paragrafy te wyodrębniono z paragrafów 401 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" i 404 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne". Nowe paragrafy obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.