Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Obciążenie pracownika jednostki budżetowej karą pieniężną za szkodę ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Obciążenie pracownika jednostki budżetowej karą pieniężną za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021

Na pracownika jednostki budżetowej (przedszkola) nałożono karę pieniężną za szkodę materialną wyrządzoną pracodawcy. Jak zaksięgować taką karę?

Karę pieniężną nałożoną na pracownika z tytułu szkody wyrządzonej pracodawcy - jako przychód związany pośrednio z działalnością operacyjną jednostki - wskazane jest ująć w księgach po stronie Ma konta 760 "Pozostałe przychody operacyjne".

Odpowiedzialność materialna pracowników, wynikająca z Kodeksu pracy

Z przepisów art. 114 Kodeksu pracy (K.p.) wynika, iż pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną pracodawcy z własnej winy, o ile przyczyną powstania szkody było niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych. Jest to tzw. odpowiedzialność materialna na zasadach ogólnych, której podlegają wszyscy pracownicy bez względu na rodzaj umowy o pracę i zajmowane stanowisko. Jeżeli pracownik spowodował szkodę nieumyślnie (np. wskutek lekkomyślności albo niedbalstwa), to ponosi odpowiedzialność tylko w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda (por. art. 115 K.p.). W takiej sytuacji pracownik nie musi zwracać pracodawcy ewentualnych korzyści, które ten utracił w związku z powstałą szkodą. Wysokość odszkodowania przy winie nieumyślnej nie może przekraczać trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody (por. art. 119 K.p.). Natomiast przy umyślnym wyrządzeniu szkody pracownik zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości, a więc z uwzględnieniem także utraconych przez zakład korzyści (por. art. 122 K.p.). Nie ma tu zastosowania ograniczenie wynikające z art. 119 K.p.

Powyższe zasady nie dotyczą jednak odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone, uregulowanej w art. 124-127 K.p. Z przepisów tych wynika, że pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę w mieniu powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Pracownicy mogą uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykażą, że szkoda powstała z przyczyn od nich niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia (por. art. 124 § 3 K.p.). Pracownicy mogą też przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. W takim przypadku pracownicy odpowiadają w częściach określonych w umowie. Jeśli jednak szkoda w całości lub w części została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody (por. art. 125 K.p.).

Należy mieć również na względzie, że pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka (por. art. 117 w związku z art. 127 K.p.).

Ujęcie nałożonej na pracownika kary pieniężnej w księgach jednostki budżetowej

Niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki przychody, w tym otrzymane kary i odszkodowania, zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych. Do ich ewidencji służy konto 760 "Pozostałe przychody operacyjne". Tak wynika z załącznika nr 3 "Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), dalej zwanego rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej.

Przykład

I. Założenia:

Na pracownika jednostki budżetowej, w związku ze szkodą wyrządzoną pracodawcy, nałożono karę pieniężną w wysokości: 1.400 zł. Pracownik wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tej kary. Nałożoną karę pracownik będzie spłacać przez 10 miesięcy, tzn. po 140 zł miesięcznie, poprzez potrącenie tej kwoty z wynagrodzenia.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - obciążenie pracownika karą pieniężną za wyrządzoną szkodę - na podstawie wystawionej noty 1.400 zł 234 760
2. PK - potrącenie miesięcznej raty kary z wynagrodzenia pracownika 140 zł 231 234

III. Księgowania:

Ujęcie nałożonej na pracownika kary pieniężnej w księgach jednostki budżetowej

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.