Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Zapomogi na wyprawki szkolne dla dzieci pracowników zakładu budżetowego ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zapomogi na wyprawki szkolne dla dzieci pracowników zakładu budżetowego wypłacone ze środków ZFŚS

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Regulamin ZFŚS naszej jednostki przewiduje możliwość wypłaty zapomóg na wyprawki szkolne dla dzieci pracowników. We wrześniu 2020 r. kilku pracownikom wypłaciliśmy takie zapomogi. Jak ująć te operacje w księgach rachunkowych?

W księgach rachunkowych zakładu budżetowego wartość zapomogi na wyprawkę szkolną dla dziecka pracownika udzielonej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) powinna zmniejszać ten fundusz poprzez ujęcie jej po stronie Wn konta 851 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych". Natomiast sama wypłata takiego świadczenia księgowana jest jako zmniejszenie środków pieniężnych ZFŚS na koncie 135 "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia".

Zapomoga ta jest w całości zwolniona z podstawy wymiaru składek ZUS, jeśli została sfinansowana ze środków ZFŚS przy zachowaniu kryterium socjalnego. Może ona również korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, jeżeli jej wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach podatkowych.

Warunkiem wypłaty ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) zapomogi pieniężnej na wyprawkę szkolną dla dzieci pracowników jest wprowadzenie w regulaminie tego funduszu zapisu przewidującego możliwość wypłaty takiego świadczenia. W ramach działalności socjalnej może być udzielana z ZFŚS pomoc materialna (rzeczowa lub finansowa). W świetle bowiem ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070), środki tego funduszu mogą być przeznaczane na finansowanie działalności socjalnej, polegającej między innymi na udzielaniu pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Z treści § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949) wynika, że wolne od składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS. Co istotne, zwolnienie takich świadczeń ze składek ZUS przysługuje bez ograniczenia kwotowego. Aby jednak zapomoga pieniężna na wyprawkę szkolną dzieci pracowników (sfinansowana ze środków ZFŚS) mogła być zwolniona z podstawy wymiaru składek ZUS na podstawie wskazanego przepisu, pracodawca powinien przyznać ją uprawnionym osobom w zróżnicowanej wysokości przy zachowaniu kryterium socjalnego, tj. w oparciu o sytuację życiową, rodzinną i materialną pracownika. Jeżeli przy przyznawaniu pracownikom tego rodzaju świadczeń pracodawca nie uwzględni sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, wówczas od wartości przyznanego świadczenia zobowiązany będzie naliczyć i opłacić zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak i składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Udzielenie ze środków ZFŚS zapomogi na wyprawkę szkolną może ponadto - na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 updof - korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Na podstawie tego przepisu wolna od podatku dochodowego jest bowiem wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości m.in. ze środków ZFŚS, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł. Co ważne, mocą ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) limit ten został podniesiony do 2.000 zł. Ustawą tą dodano bowiem do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 52l, zgodnie z którym limit zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67, w 2020 r. i w 2021 r. wynosi 2.000 zł. Przypominamy, iż po przekroczeniu tego limitu pracodawca zobowiązany jest od nadwyżki pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przykład

I. Założenia:

W samorządowym zakładzie budżetowym regulamin ZFŚS przewiduje możliwość wypłaty zapomóg na wyprawki szkolne dla dzieci pracowników. Wypłata zapomogi uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Po złożeniu wniosku, jednemu z pracowników przyznana została zapomoga na wyprawkę szkolną dla dziecka w wysokości: 200 zł. Kwota udzielonej zapomogi korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie jest oskładkowana. Zapomogę wypłacono przelewem bankowym na konto pracownika z rachunku ZFŚS.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przyznanie zapomogi na wyprawkę szkolną dla dziecka pracownika ze środków ZFŚS 200 zł 851 234
2. WB - wypłata zapomogi ze środków ZFŚS 200 zł 234 135

III. Księgowania:

Zapomogi na wyprawki szkolne dla dzieci pracowników zakładu budżetowego wypłacone ze środków ZFŚS

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.