Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Ujęcie dochodów uzyskiwanych z opłaty targowej w księgach rachunkowych urzędu ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ujęcie dochodów uzyskiwanych z opłaty targowej w księgach rachunkowych urzędu miasta

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020

Jak w księgach rachunkowych urzędu miasta ewidencjonować dochody uzyskiwane z tytułu opłaty targowej?

W księgach rachunkowych urzędu miasta dochody z tytułu opłaty targowej wskazane jest odnosić na zwiększenie przychodów z tytułu dochodów budżetowych (konto 720).

Zasady pobierania opłaty targowej

Rada gminy może wprowadzić opłatę targową na podstawie art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są przy tym wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Zasady ustalania, poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej ustala rada gminy w drodze uchwały (por. art. 19 pkt 1 ww. ustawy). Jednak stawki określone przez radę gminy nie mogą być wyższe od tych ustalonych przez Ministra Finansów. W 2020 r. stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 792,21 zł dziennie (por. obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 - Mon. Pol. z 2019 r. poz. 738). Rada gminy może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso (por. art. 19 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Księgowe ujęcie wpływów z opłaty targowej

W myśl załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej, wpływy z opłat, w tym z opłaty targowej, księguje się na koncie 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych". Konto to służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych. Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma - przychody z tytułu dochodów budżetowych.

Co istotne, organy podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są stosować przy ewidencji podatków i opłat (stanowiących dochody własne gminy) przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 208, poz. 1375). W myśl tych przepisów, ewidencja podatków i opłat jest integralną częścią ewidencji księgowej urzędu i jest prowadzona z wykorzystaniem kont syntetycznych planu kont urzędu jako jednostki budżetowej. W celu prowadzenia ewidencji z tytułu podatków i opłat korzysta się w szczególności z następujących bilansowych kont syntetycznych planu kont urzędu:

101 "Kasa",
130 "Rachunek bieżący urzędu",
141 "Środki pieniężne w drodze",
221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych",
226 "Długoterminowe należności budżetowe",
720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych".

Przychody z tytułu podatków i opłat ewidencjonuje się na koncie 720 w następujący sposób:

1) na stronie Wn konta 720 księguje się odpisy z tytułu podatków i opłat, w korespondencji ze stroną Ma konta 221, oraz odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 221,

2) na stronie Ma konta 720 księguje się przypisy z tytułu podatków i opłat, w korespondencji ze stroną Wn konta 221, oraz odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej - na podstawie dokumentu wpłaty, w korespondencji ze stroną Wn konta 221.

Ewidencja dochodów uzyskiwanych z opłaty targowej w księgach urzędu miasta

1. Wpływ opłaty targowej na rachunek bankowy lub do kasy urzędu (opłata ta nie podlega przypisaniu na kontach podatników):
      - Wn konto 130 "Rachunek bieżący urzędu" lub 101 "Kasa",
      - Ma konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych".
2. Zapis równoległy:
      - Wn konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych",
      - Ma konto 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych".
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.