Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Jednorazowe składniki w wynagrodzeniu urlopowym
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Jednorazowe składniki w wynagrodzeniu urlopowym

Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 4.07.2022
Ewa Madejek

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Ustala się je na podstawie różnych składników uzyskiwanych przez pracownika. Jednakże niektórych z nich nie wlicza się do wynagrodzenia urlopowego ze względu na jednorazowość wypłat bądź charakter danego składnika.

Wyłączenia z podstawy

Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.), zwane rozporządzeniem urlopowym. Wskazuje ono, które składniki bądź inne należności ze stosunku pracy należy przyjąć przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, a które wyłączyć. Składniki pomijane przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop zostały wymienione w § 6 rozporządzenia urlopowego. Należą do nich m.in.:

 • jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • nagrody jubileuszowe,
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenia roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne.

Do takich jednorazowych składników zalicza się np. jednorazowe premie za wykonanie określonej pracy lub osiągnięcie jakiegoś celu, które faktycznie pełnią funkcję nagrody. Takich składników nie uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego.

Powołana regulacja nie wymienia formalnie premii uznaniowej, gdyż premia o takim charakterze nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego. Przyznawana jest na mocy samodzielnej decyzji pracodawcy.

Premia regulaminowa

Pracownikom mogą być przyznane premie regulaminowe oraz premie uznaniowe. Premia regulaminowa jest wypłacana po spełnieniu przez pracownika obiektywnych i mierzalnych warunków wynikających z regulaminu wynagradzania, innego przepisu zakładowego lub też umowy o pracę. Nie zależy ona od swobodnego uznania pracodawcy, tylko przysługuje pracownikowi, który spełnił warunki do jej nabycia. W razie niewypłacenia takiej premii pracownik może dochodzić roszczenia o nią na drodze sądowej.

Premie regulaminowe za okresy nie dłuższe niż miesiąc, z wyjątkiem stałych miesięcznych, zaliczają się do składników tzw. zmiennych miesięcznych i są przyjmowane do podstawy wynagrodzenia urlopowego.

Premia uznaniowa

Premia uznaniowa jest przyznawana w każdym okresie płatności odrębnie na mocy uznaniowej decyzji pracodawcy. Premia tego rodzaju jest właściwie nagrodą i nie ma charakteru roszczeniowego. Może być przyznawana raz na rok, raz na kilka miesięcy, a nawet co miesiąc.

W kwestii takiej premii wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 lipca 2000 r., sygn. akt I PKN 17/00, w którym stwierdził, że premia uznaniowa ma charakter nagrody i nie jest obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia, a tym samym nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego.

Przy czym nazwanie premii uznaniową nie zawsze decyduje o jej charakterze. Pomimo takiej nazwy premia może być uznana za regulaminową, gdy konkretne warunki jej przyznawania zostaną określone w treści aktów prawa zakładowego np. w regulaminie premiowania czy wynagradzania albo w umowie o pracę. Wówczas będzie miała ona charakter składnika roszczeniowego, który należy zaliczać do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2016 r., sygn. akt III PK 30/16, w którym SN uznał, że: "Świadczenie pieniężne nazwane w zakładowych przepisach płacowych (albo w umowie o pracę) »premią uznaniową«, wypłacane pracownikowi systematycznie, w regularnych odstępach czasu, za zwyczajne wykonywanie obowiązków służbowych, a więc w szczególności za sumienne i staranne wykonywanie pracy (art. 100 § 1 K.p.), w oderwaniu od przesłanek nagrody określonych w art. 105 K.p., jest składnikiem wynagrodzenia za pracę (w szczególności wynagrodzenia urlopowego), co oznacza, że pracownikowi przysługuje roszczenie o jego wypłatę". Taka premia wchodzi do podstawy wynagrodzenia urlopowego.

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego

Wynagrodzenie za urlop oblicza się:

 • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie
 • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Przykład

Pracownik zatrudniony na pełny etat otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie, dodatek funkcyjny w stałej kwocie miesięcznej oraz może otrzymać premię uznaniową. Premie uznaniowe są wypłacane sporadycznie (raz albo dwa razy do roku) na podstawie decyzji dyrektora. Regulamin wynagradzania nie zawiera kryteriów przyznawania tej premii. W okresie od 4 do 15 lipca 2022 r. pracownik korzysta z 10 dni urlopu wypoczynkowego. Pracownik otrzymał premię uznaniową w czerwcu 2022 r. w kwocie 2.200 zł, a poprzednią w listopadzie 2021 r. (1.500 zł).

W podanej sytuacji można uznać, że premia, którą otrzymał w czerwcu br. pracownik, jest świadczeniem o charakterze nagrody (nieregularne wypłaty, w różnych wysokościach i na podstawie swobodnej decyzji dyrektora). Nie jest więc składnikiem normalnego wynagrodzenia, a tym samym nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego i nie należy przyjmować jej do podstawy takiego wynagrodzenia.

Jeżeli w lipcu br. pracownik nie będzie miał innych nieobecności w pracy niż urlop, to należy mu wypłacić stałe składniki wynagrodzenia, w których będzie mieściło się też wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (bez jego wyodrębniania).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.