Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Wliczanie do wynagrodzeń urlopowego i chorobowego premii regulaminowej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wliczanie do wynagrodzeń urlopowego i chorobowego premii regulaminowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021

Pracownicy otrzymują co miesiąc premię regulaminową, liczoną jako iloczyn obrotu ze sprzedaży i określonego procentu. W regulaminie wynagradzania jest zapis, że premia ulega pomniejszeniu za czas choroby, w związku z czym uwzględnia się ją w podstawie wynagrodzenia chorobowego. Włącza się ją także do tzw. średniej urlopowej, mimo braku wzmianki w regulaminie o zmniejszaniu premii za czas urlopu. Czy takie działanie jest prawidłowe?

Tak. Pracodawca, ustalając wynagrodzenie urlopowe, prawidłowo klasyfikuje premię regulaminową jako zmienny składnik wynagrodzenia.

Premia regulaminowa nie została zdefiniowana w przepisach. Orzecznictwo określa ją jako dodatkowy, nieobowiązkowy składnik wynagrodzenia za pracę, którego nabycie zależy od spełnienia konkretnych i sprawdzalnych kryteriów, wskazanych w płacowych przepisach wewnątrzzakładowych pracodawcy (por. m.in. postanowienie SN z 15 stycznia 2019 r., sygn. akt II PK 333/17, wyrok SN z 12 kwietnia 2016 r., sygn. akt II PK 70/15 i wyrok SA w Łodzi z 5 listopada 2013 r., sygn. akt III AUa 239/13). Ten status przesądza o przyjmowaniu premii regulaminowej do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wynika to z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.), dalej rozporządzenia urlopowego, a także rozstrzygnięć sądowych (por. m.in. wyrok SN z 5 grudnia 2016 r., sygn. akt III PK 30/16).

Zwracamy uwagę! Fakultatywność wprowadzenia premii regulaminowej do systemu wynagradzania pozwala pracodawcy zdecydować o jej niewypłacaniu lub wypłacaniu w całości albo w pomniejszonej wysokości za okresy niewykonywania pracy np. z powodu choroby czy urlopów związanych z rodzicielstwem. Nie daje natomiast takiego uprawnienia odnośnie urlopu wypoczynkowego.

Ważne: Zgodnie z art. 172 zd. 1 K.p., za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Konsekwencją powołanego przepisu jest zakaz stosowania w regulacjach wewnątrzzakładowych mechanizmów zniechęcających do korzystania z urlopu wypoczynkowego, do których klasyfikuje się pomniejszanie i nieprzyznawanie danych składników wynagrodzenia (tu premii regulaminowej) za czas urlopu (por. Kodeks pracy. Komentarz, red. dr hab. Krzysztof Walczak C.H. Beck 2020, komentarz do art. 172). Pracodawca z pytania nie narusza tego zakazu. Ustalając wynagrodzenie urlopowe, prawidłowo klasyfikuje premię regulaminową jako składnik zmienny. W myśl art. 172 zd. 2 K.p., tego rodzaju składnik może być obliczany na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy (przy znacznych wahaniach do 12 miesięcy) poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Rozporządzenie urlopowe warunkuje zasady uwzględniania poszczególnych składników płacowych od sposobu określenia ich wysokości. Premię regulaminową kwalifikuje się więc do wynagrodzenia urlopowego:

 • w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania, jeśli jest ustalona w stałej stawce miesięcznej (§ 7 rozporządzenia urlopowego),
 • w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (przy znacznych wahaniach do 12 m-cy), gdy jej miesięczny poziom ma charakter zmienny - tzw. podstawa wymiaru (§ 8 rozporządzenia urlopowego); ten wariant obowiązuje w przypadku Czytelnika.

Sąd Najwyższy w wyroku z 13 listopada 2018 r. (sygn. akt II PK 214/17) przypomniał, że: "(...) już z literalnej treści przepisu (art. 172 K.p. - przyp. red.) wynika, że nie jest to tożsame wynagrodzenie do wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 80 K.p. (...). Stąd, z istoty swej, nie jest to wynagrodzenie sensu stricto, lecz świadczenie gwarancyjne, zastępujące wynagrodzenie za pracę. Z kolei prawo do wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 § 1 pkt 1 K.p., chociaż literalnie dotyczy zachowania prawa do wynagrodzenia w obniżonej wysokości, przysługuje jedynie za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, a zatem do nabycia tego prawa konieczne jest spełnienie zupełnie innych, szczególnych przesłanek faktycznych, niż te, które należy spełnić aby nabyć prawo do »zwykłego« wynagrodzenia za pracę. (...)".

Mimo zaliczenia wynagrodzenia urlopowego i wynagrodzenia chorobowego do grupy świadczeń gwarancyjnych, przyjmowanie premii regulaminowej do ich podstawy podlega dwóm odrębnym reżimom prawnym. W stosunku do wynagrodzenia chorobowego obowiązują reguły przewidziane dla zasiłku chorobowego (art. 92 § 2 K.p.). Stąd premię regulaminową, pomniejszaną za okresy absencji chorobowej, uwzględnia się w wynagrodzeniu chorobowym w kwocie uzyskanej przez pracownika za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy jego wymiaru (art. 42 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Na temat wliczania premii do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pisaliśmy wielokrotnie, np. w UiPP nr 1/2020, str. 24 oraz nr 18/2020, str. 19.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.