Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   PCC od nabycia nieruchomości w przetargu od syndyka

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

PCC od nabycia nieruchomości w przetargu od syndyka

Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019

Podstawą opodatkowania w zakresie PCC jest wartość rzeczy lub prawa majątkowego, a nie ich cena. Operat sporządzony na potrzeby innego postępowania może być przydatny do określenia wartości dla PCC, jeśli określa ją na moment zawarcia umowy.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Wnioskodawca w drodze przetargu przeprowadzonego przez syndyka w toku postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nabył składnik masy upadłości, tj. udział w wysokości 1/2 w lokalu mieszkalnym upadłego. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej. Z uwagi na fakt, że przed ogłoszeniem upadłości w stosunku do nieruchomości, w której udział wchodzi do masy upadłości, toczyło się postępowanie o zniesienie współwłasności, w którym biegły sądowy dokonał oszacowania wartości nieruchomości lokalowej na kwotę 218.000 zł, syndyk w celu ograniczenia kosztów nie zlecał kolejnego oszacowania wartości nieruchomości. Na potrzeby przetargu i oszacowania wartości udziału w nieruchomości syndyk przyjął, iż jego wartość stanowi połowę wartości oszacowanej dla całego lokalu w postępowaniu podziałowym, tj. 109.000 zł. Następnie syndyk przyjął, iż cena wywoławcza stanowi odpowiedni procent wartości oszacowania nieruchomości (80% na pierwszym przetargu). Z uwagi na fakt, że nie było nabywców licytacyjnych, na kolejnych przetargach cena ta była kolejno obniżana.

Wnioskodawca nabył opisany udział w nieruchomości lokalowej na piątym przetargu za kwotę 22.000 zł. Następnie doszło do zawarcia umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego, na mocy której syndyk zbył na rzecz nabywcy licytacyjnego udział w nieruchomości lokalowej, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku.

Notariusz sporządzając umowę sprzedaży pobrał od nabywcy tytułem PCC kwotę 2.180 zł, tj. 2% od kwoty 109.000 zł stanowiącej wartość udziału w nieruchomości przyjętą przez syndyka na potrzeby oszacowania jej wartości. W związku z tym wnioskodawca wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podstawy ustalenia zobowiązania w PCC. Jego zdaniem podstawą do ustalenia wysokości podatku powinna być cena wylicytowana przez niego w przetargu, a zatem zobowiązanie podatkowe powinno wynosić 440 zł, a nie 2.180 zł. Wnioskodawca wskazał m.in., iż brak było popytu na tę nieruchomość, co oznacza, że nieruchomość ta nie była warta kwoty ustalonej w drodze oszacowania.


ZDANIEM DYREKTORA KIS:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Wskazał, że transakcja polegająca na nabyciu udziału w nieruchomości od syndyka w toku postępowania upadłościowego podlega opodatkowaniu na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednak podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, a nie jego cena. Wartość na potrzeby PCC określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Ustawa o PCC nie neguje uprawnienia stron do kreowania warunków zawarcia umowy, jednak organ podatkowy może wezwać podatnika do zmiany wartości przedmiotu umowy na potrzeby PCC, jeżeli wartość przyjęta przez strony w umowie znacznie odbiega od ceny rynkowej.

Wartość udziału w nieruchomości określonej we wniosku powinna być ustalona na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jest to bowiem moment powstania obowiązku podatkowego.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 lutego 2019 r., nr 0111-KDIB2-2.4014.293.2018.1.MZA)

 Komentarz redakcji 
Wysokość podstawy opodatkowania przedmiotu umowy cywilnoprawnej jest bardzo częstym punktem spornym pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Wynika to z faktu, że wysokość podstawy opodatkowania wprost wpływa na wysokość podatku. Podatnicy bardzo chętnie utożsamiają ją z ceną wskazaną w umowie, pomimo że przepis określa, iż podstawę opodatkowania stanowi wartość (a nie cena) rzeczy lub prawa majątkowego. Operaty szacunkowe sporządzone na potrzeby innych postępowań, np. zniesienia współwłasności czy ubiegania się o kredyt, mogą być pomocne w celu ustalenia podstawy opodatkowania, ale nie są one wiążące dla organu. W niniejszej sprawie operat sporządzony przy zniesieniu współwłasności nie pochodził z momentu zawarcia umowy sprzedaży, dlatego organ ma również możliwość zakwestionowania wskazanej w nim wartości z uwagi na upływ kilku lat od jego sporządzenia.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.