Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Podatek dochodowy przy korzystaniu przez twórców z praw autorskich
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Podatek dochodowy przy korzystaniu przez twórców z praw autorskich

Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Małgorzata Marek

Z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika, że przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Korzystanie przez twórców z majątkowych praw autorskich i rozporządzanie nimi rodzi obowiązki w zakresie podatku dochodowego. O tym, jakie one będą, decyduje sposób wykonywania działalności twórczej.

Ustalenie źródła przychodów

W świetle przepisów ustawy o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) przychody osiągane przez twórców mogą być opodatkowane w sposób zróżnicowany, zależny od okoliczności, w jakich dochodzi do powstania utworu.

W pierwszym rzędzie tego rodzaju profity mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów, jakim są prawa majątkowe. Zgodnie z art. 18 ustawy o pdof za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Przepis ten znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy osiągnięty przychód pozostaje w bezpośrednim związku z korzystaniem przez twórcę z przysługujących mu praw autorskich albo rozporządzaniem nimi. Przykładem może być sprzedaż obrazu przez artystę-malarza lub udzielenie licencji przez kompozytora na wykorzystanie utworu muzycznego jego autorstwa. Przychody z praw majątkowych opodatkowane są według skali podatkowej.

Jeśli nabywcą obrazu lub licencji do utworu muzycznego jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, to on stanie się płatnikiem zaliczki na pdof. Natomiast, gdy będzie to osoba prywatna, twórca nie ma obowiązku samodzielnego wpłacenia zaliczki na podatek - rozliczenie następuje dopiero w zeznaniu rocznym.

Jeżeli twórca wykonuje swoje dzieło na zamówienie (co zazwyczaj poparte jest umową o dzieło), to finansowy efekt jego wysiłków trzeba zakwalifikować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. W myśl art. 13 pkt 2 ustawy o pdof, do tej kategorii należą również m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej. Gdy zamawiający utwór jest przedsiębiorcą, to on staje się płatnikiem zaliczki na pdof od należności wypłacanych twórcy albo podatku zryczałtowanego, gdy kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł. Wykonanie utworu na zamówienie osoby prywatnej wiąże się z koniecznością samodzielnego opłacenia zaliczki przez twórcę (art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy o pdof).

Działalność twórcza bardzo często wykonywana jest także w ramach stosunku pracy. Jak stanowi art. 12 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.), jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Wynagrodzenie pracownika związane z przejściem autorskich praw majątkowych na pracodawcę rozliczane jest jako przychód ze stosunku pracy.

Dla Prenumeratorów GOFIN
Przepisy Ujednolicone przepisy
ustaw podatkowych 
dostępne w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Koszty przysługujące twórcy

Z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, koszty uzyskania przychodów określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu - obliczane są one od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki ZUS (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o pdof). Przywilej zastosowania 50% kosztów przysługuje wyłącznie twórcom i artystom wykonawcom zajmującym się działalnością wymienioną w treści art. 22 ust. 9b ustawy o pdof. Roczne 50% koszty nie powinny przekroczyć kwoty 120.000 zł. Podatnik może jednak udowodnić poniesienie wyższych kosztów niż 50% przychodu, a nawet wyższych niż 120.000 zł. Wówczas, zgodnie z art. 22 ust. 10 i ust. 10a ustawy o pdof, przyjmuje się koszty w wysokości faktycznie poniesionej. Środkami dowodowymi będą w tym przypadku przede wszystkim dokumenty, w tym faktury i rachunki. Podwyższone koszty uzyskania przychodów mogą być stosowane przez twórców, którzy osiągają przychody z praw majątkowych, działalności wykonywanej osobiście, umowy o pracę.

Twórcza działalność gospodarcza

Osobnego omówienia wymaga działalność twórcza wykonywana w ramach firmy. Jak wynika z art. 5a pkt 6 ustawy o pdof, działalnością gospodarczą jest m.in. wytwórcza działalność zarobkowa, prowadzona we własnym imieniu, bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Jeżeli twórca działa w ten właśnie sposób (i jednocześnie nie występują przesłanki negatywne, wymienione w art. 5b ust. 1 ustawy o pdof), uzyskane przez niego przychody z korzystania z praw autorskich powinny być opodatkowane w ramach działalności gospodarczej. W praktyce podatnicy mają trudność w odróżnieniu aktywności gospodarczej od działalności wykonywanej osobiście.

Niestety, wykonywanie działalności twórczej w ramach firmy wiąże się z brakiem możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 12 ustawy o pdof, do przychodów z działalności gospodarczej nie mają zastosowania koszty określone m.in. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i rozporządzania przez nich tymi prawami. Również fiskus stoi konsekwentnie na stanowisku, że kwalifikacja przychodów uzyskiwanych przez podatników z tytułu świadczenia usług objętych prawami autorskimi do działalności gospodarczej eliminuje możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania (por. interpretacje indywidualne Dyrektora KIS z dnia 6 lipca 2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.378.2020.1.MK oraz z dnia 22 lutego 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.1050.2021.2.NM).

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.