Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniami społecznymi w trakcie trwania umowy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniami społecznymi w trakcie trwania umowy

Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021
Dorota Wyderska

Zleceniobiorca, który w innej firmie jest jednocześnie zatrudniony jako pracownik i uzyskuje z pracy na etacie odpowiednio wysoką pensję, z tytułu wykonywanej umowy zlecenia powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego. Zleceniodawca potrąca wtedy z jego wynagrodzenia jedynie składkę zdrowotną. Jeśli jednak zleceniobiorca skorzysta z urlopu bezpłatnego lub utraci zatrudnienie na etacie, ze zlecenia powinien być zgłoszony również do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Wówczas należy zachować szczególną ostrożność przy naliczaniu składek ZUS od wynagrodzenia należnego za okres, kiedy był on objęty różnymi ubezpieczeniami.

Trzeba zmienić zgłoszenie

Jeżeli zleceniobiorca jest w innej firmie zatrudniony na podstawie umowy o pracę i uzyskuje ze stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, przychód w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia (w 2021 r. - 2.800 zł, a w 2022 r. - 3.010 zł), to z tytułu wykonywanej umowy zlecenia obowiązkowe jest dla niego tylko ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczeniom społecznym (emerytalno-rentowym) może w takiej sytuacji podlegać wyłącznie dobrowolnie.

Gdyby jednak w trakcie zatrudnienia na etacie taka osoba skorzystała np. z urlopu bezpłatnego, wtedy w czasie jego trwania zlecenie stanie się dla niej jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS. Taka osoba powinna być wówczas zgłoszona przez zleceniodawcę nie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, ale również do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (emerytalno-rentowych i wypadkowego). Analogicznie będzie w sytuacji, gdy zleceniobiorca przejdzie u pracodawcy na urlop wychowawczy lub utraci zatrudnienie na etacie.

Zleceniodawca powinien w takim przypadku dokonać zmiany w zgłoszeniu zleceniobiorcy do ubezpieczeń. Dokona tego poprzez:

 • wyrejestrowanie zleceniobiorcy z ubezpieczenia zdrowotnego (na druku ZUS ZWUA) z datą, od kiedy powinien on być objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi,
 • zgłoszenie go z tą samą datą do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (na druku ZUS ZUA).

Trzeba pamiętać, że zleceniodawca prawidłowo ustali zleceniobiorcy zakres ubezpieczeń oraz ich charakter tylko wtedy, gdy będzie dysponował prawidłowym i, co ważne, aktualnym jego oświadczeniem o posiadaniu (lub nieposiadaniu) innego tytułu do ubezpieczeń.

Jak rozliczyć składki?

Jeśli zleceniobiorca skorzysta u pracodawcy z urlopu bezpłatnego, przejdzie na urlop wychowawczy lub rozwiąże z nim stosunek pracy w trakcie miesiąca, wtedy ze zlecenia uzyska wynagrodzenie za cały miesiąc, a tylko przez jego część zlecenie będzie stanowiło dla niego tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Składkom społecznym będzie wówczas podlegała tylko część wynagrodzenia, tj. należnego za okres, w którym zlecenie stanowiło tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Ponieważ przepisy ubezpieczeniowe nie zawierają żadnych rozwiązań, jak w takich okolicznościach ustalić część wynagrodzenia podlegającą oskładkowaniu, najbardziej właściwe jest podzielenie wynagrodzenia uzyskanego ze zlecenia przez liczbę dni wykonywania zlecenia (lub dni miesiąca - gdy wynagrodzenie jest wypłacane za cały miesiąc) i pomnożenie przez liczbę dni, w których umowa stanowiła w danym miesiącu tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Z kolei do podstawy wymiaru składki zdrowotnej należy przyjąć uzyskany w danym miesiącu przez zleceniobiorcę przychód ze zlecenia pomniejszony o finansowane przez niego składki społeczne (przykład).


Druk oświadczenia o innych tytułach do ubezpieczeń społecznych dostępny jest w serwisie druki.gofin.pl, w dziale Składki ZUS.

 

Przykład

W spółce X umowę zlecenia wykonuje osoba (w wieku 32 lat), która w momencie zawarcia umowy była zatrudniona w firmie Y w pełnym wymiarze czasu pracy z miesięczną pensją w kwocie przewyższającej wysokość minimalnej płacy (na tę okoliczność zleceniobiorca złożył w spółce X stosowne oświadczenie). Ponieważ zleceniobiorca nie wnioskował o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi, spółka X zgłosiła go z umowy zlecenia jedynie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zleceniobiorca poinformował spółkę X, że od 21 października 2021 r. rozwiązał umowę o pracę z firmą Y. Zatem od 21 października br. tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jest dla niego wyłącznie umowa zlecenia.

Spółka X wyrejestrowała więc zleceniobiorcę z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA od 21 października 2021 r. i od tego samego dnia zgłosiła go na druku ZUS ZUA do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (również do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Z umowy zlecenia zleceniobiorca ma wypłacane miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3.000 zł, 10. dnia następnego miesiąca (czyli wynagrodzenie za październik 2021 r. otrzymał 10 listopada 2021 r.). Składki na ubezpieczenia społeczne od tej wypłaty spółka X wykaże w raporcie sporządzonym za listopad 2021 r., naliczając je od podstawy w kwocie 1.064,52 zł, ustalonej w następujący sposób: 3.000 zł : 31 dni października × 11 dni października, w których zleceniobiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym, tj. w okresie od 21 do 31 października br. Składkę zdrowotną spółka X naliczy od podstawy wymiaru w kwocie 2.854,05 zł, ustalonej w następujący sposób: 3.000 zł - 145,95 zł = 2.854,05 zł; gdzie kwotę 145,95 zł stanowią składki społeczne finansowane ze środków zleceniobiorcy, naliczone od podstawy w wysokości 1.064,52 zł.

Spółka X od kwoty 1.064,52 zł naliczy też za zleceniobiorcę składki społeczne za listopad 2021 r. finansowane z własnych środków oraz składki na FP, FS i FGŚP.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.