Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Jak uzyskać kolejne zwolnienie z opłacenia składek ZUS?
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Jak uzyskać kolejne zwolnienie z opłacenia składek ZUS?

Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Dorota Wyderska

Od 1 lutego 2021 r. obowiązują przepisy, na podstawie których niektórzy przedsiębiorcy mogą uzyskać zwolnienie z opłacenia składek ZUS należnych za kolejne miesiące. Prawo do tego zwolnienia mają jednak tylko określone branże.

Tylko konkretne branże

Z dniem 1 lutego br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 152). Na podstawie przepisów tego rozporządzenia można skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub FEP należnych za kolejne miesiące. Podmioty uprawnione do tego zwolnienia podzielono jednak na dwie grupy, z których jedna może być zwolniona z opłacenia składek tylko za styczeń 2021 r., natomiast druga - za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

W przypadku płatnika opłacającego składki na własne ubezpieczenia zwolnieniem zostanie objęta kwota składek naliczonych od najniższej obowiązującej go podstawy wymiaru.

Warunki do spełnienia

Warunkiem udzielenia przez ZUS zwolnienia z opłacenia składek jest:

 • prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r. przeważającej działalności oznaczonej określonym kodem PKD (patrz tabela),
 • uzyskanie w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego i
 • zgłoszenie w ZUS jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.

Zwolnienie, o którym mowa, przysługuje niezależnie od liczby osób zgłoszonych przez płatnika do ubezpieczeń społecznych.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS jest również przesłanie dokumentów rozliczeniowych odpowiednio za styczeń 2021 r. lub grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. w terminie do 28 lutego 2021 r. (chyba że płatnik jest zwolniony z obowiązku ich składania).

Trzeba złożyć wniosek

Wniosek o udzielenie zwolnienia za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. należy przekazać na druku RDZ-B7. Płatnik powinien go przesłać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do 31 marca 2021 r.

Jeżeli płatnik opłacił już składki za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., ale spełnia warunki, aby go zwolnić z ich płacenia, może złożyć do ZUS wniosek RDZ-B7. Gdy płatnik otrzyma informację o zwolnieniu z opłacenia składek, wtedy będzie mógł wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich zwrot. ZUS zwróci mu nadpłatę, jeśli płatnik nie będzie miał zaległości na koncie.

Wykaz branż, którym przysługuje zwolnienie z opłacenia składek za styczeń 2021 r. albo grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

Rodzaj pomocy i warunki

Kod PKD

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek należnych za styczeń 2021 r.

47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek należnych za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

49.32.Z - działalność taksówek osobowych,
49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
52.23.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Z - działalność fotograficzna,
77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.11.A - działalność agentów turystycznych,
79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.A - nauka języków obcych,
85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.D - działalność paramedyczna,
90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
91.02.Z - działalność muzeów,
93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.:
93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.