Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Forma przekazania sprawozdania finansowego zakładu budżetowego do urzędu skarbowego

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Forma przekazania sprawozdania finansowego zakładu budżetowego do urzędu skarbowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019

Prowadzimy działalność w formie samorządowego (gminnego) zakładu budżetowego. Czy sprawozdanie finansowe sporządzone za 2018 r. zobowiązani jesteśmy przekazać do urzędu skarbowego papierowo, czy elektronicznie?

Samorządowy zakład budżetowy jest jednostką zobowiązaną do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o rachunkowości. Niemniej jednak ustawa ta w art. 80 ust. 1 zwalnia jednostki wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 4 - a zatem i samorządowe zakłady budżetowe - z obowiązku stosowania przepisów rozdziałów 5, 6 i 7 ustawy o rachunkowości. Przepis zobowiązujący wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe do sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym - to art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości, który znajduje się w rozdziale 5 tej ustawy (nie ma on zastosowania m.in. do samorządowych zakładów budżetowych).

Zakłady budżetowe to jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) powołane w celu realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego (por. art. 14-17 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Szczególne zasady rachunkowości, plany kont oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych tych zakładów określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.), dalej zwane rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej. W świetle § 23 tego rozporządzenia, jednostki, w tym samorządowe zakłady budżetowe, sporządzają, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat (według wariantu porównawczego), zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego - podobnie jak samorządowej jednostki budżetowej - wchodzi w skład sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego (por. § 28 ww. rozporządzenia). Kierownik samorządowego zakładu budżetowego powinien przekazać sprawozdanie finansowe zakładu do zarządu jednostki samorządu terytorialnego (np. wójta gminy) w terminie do 31 marca roku następnego (por. § 34 ust. 1 ww. rozporządzenia). Przepisy § 34 ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia nakładają na zarządy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego, w postaci dokumentu elektronicznego, do właściwych regionalnych izb obrachunkowych (RIO). Powinny być one przekazane wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu ich przekazania należy wykorzystać aplikację wskazaną w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (por. § 34 ust. 5 i 6 ww. rozporządzenia).

Zaznaczenia przy tym wymaga, że rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej w § 34 ust. 9 nałożyło na jednostki, w tym na samorządowe zakłady budżetowe, obowiązek publikacji sprawozdań finansowych oraz łącznych sprawozdań finansowych w terminie do dnia 10 maja roku następnego w BIP jednostek sporządzających sprawozdania. Z uwagi na fakt, iż przepisy przedmiotowego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy w odniesieniu do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2018 r., oznacza to, że do dnia 10 maja 2019 r. samorządowy (np. gminny) zakład budżetowy zobowiązany będzie opublikować sprawozdanie finansowe sporządzone za 2018 r. w BIP zakładu.

Przepisy rozporządzenia określają obowiązek przekazania, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wyłącznie w odniesieniu do sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego. Nie określono tego obowiązku w sposób bezpośredni w odniesieniu do sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego, którego dane włączane są do sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, pozostawiając tę kwestię do decyzji zarządu poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie w odniesieniu do składania sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego do urzędu skarbowego, należy zauważyć, że art. 27 ust. 2 updop stanowi o obowiązku przekazania sprawozdania finansowego i innych dokumentów do urzędu skarbowego, nie określając przy tym formy przekazania tego sprawozdania, tj. papierowo czy elektronicznie. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, podejmując decyzję o formie sporządzenia sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego, powinien uwzględnić wskazane wyżej obowiązki ciążące na samorządowym zakładzie budżetowym, w tym w szczególności:

 • obowiązek sporządzenia tego sprawozdania i przekazania do zarządu jednostki samorządu terytorialnego, która to jednostka obowiązana jest do przekazania tego sprawozdania do RIO w postaci dokumentu elektronicznego,
   
 • obowiązek publikowania sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego w BIP tego zakładu, a także
   
 • fakt powszechnej elektronizacji w odniesieniu do różnego rodzaju dokumentów przekazywanych do urzędów administracji publicznej.
Biorąc pod uwagę obowiązki ciążące na samorządowym zakładzie budżetowym, w naszej ocenie, właściwe jest podjęcie przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego decyzji o obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego zakładu w postaci dokumentu elektronicznego. Naszym zdaniem może ono zostać sporządzone i przekazane do zarządu jednostki samorządu terytorialnego oraz urzędu skarbowego w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.