Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Podejmowanie pracy na urlopach z tytułu rodzicielstwa
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Podejmowanie pracy na urlopach z tytułu rodzicielstwa

Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021
Agata Barczewska

Korzystanie z urlopów z tytułu rodzicielstwa nie oznacza obowiązkowej rezygnacji z aktywności zawodowej. Pracownicy mogą podejmować pracę w trakcie takich urlopów, jednak na warunkach określonych w przepisach prawa pracy. Generalnie możliwe jest wówczas wykonywanie pracy u dotychczasowego lub innego pracodawcy.

Macierzyński częściowo w domu

Przepisy Kodeksu pracy nie odnoszą się do kwestii wykonywania pracy na urlopie macierzyńskim. Generalnie - ze względu na przeznaczenie tego urlopu, jakim jest m.in. objęcie dziecka opieką przez matkę w pierwszym okresie życia - zasadą powinno być wykorzystywanie urlopu macierzyńskiego w domu, chociażby w zakresie 14 lub 8 tygodni tego urlopu. Na takie przeznaczenie urlopu macierzyńskiego może wskazywać brak w przepisach dotyczących wspomnianego urlopu (art. 180 K.p.) regulacji w zakresie łączenia tego urlopu z pracą. W art. 180 K.p. przewidziana jest natomiast możliwość podjęcia pracy przez pracownicę korzystającą z urlopu macierzyńskiego - wymaga to jednak rezygnacji z tego urlopu na rzecz ojca dziecka lub, w określonej sytuacji, na rzecz innego członka najbliższej rodziny. Na takim stanowisku stanęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (aktualnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) w wyjaśnieniach opublikowanych na stronie rodzicielski.gov.pl (patrz ramka). Wyjaśnienia te powstały wprawdzie w okresie, w którym w Kodeksie pracy przewidziany był dodatkowy urlop macierzyński, ale w zakresie odnoszącym się do możliwości podejmowania pracy na urlopach z tytułu rodzicielstwa mogą być wykorzystane również w aktualnym stanie prawnym.

W przywołanych wyjaśnieniach resort pracy uznał, że nie ma przeszkód do podejmowania w trakcie urlopu macierzyńskiego pracy zarobkowej przez matkę dziecka - na etacie lub w ramach umowy cywilnoprawnej - u innego pracodawcy niż ten, który udzielił urlopu macierzyńskiego.

"(...) Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają łączenie korzystania z (...) urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu rodzicielskiego (...) Nie pozwalają natomiast na łączenie korzystania z (...) urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem (...) pracy np. na 1/2 etatu. Wyjątki dopuszczające powrót do pracy u pracodawcy, który udzielił (...) urlopu macierzyńskiego przed upływem pełnego wymiaru tego urlopu, są przewidziane w Kodeksie pracy (...)".


"(...) Zgodnie z art. 11 Kodeksu pracy nie ma przeszkód prawnych, ograniczających mamie dziecka podjęcie pracy w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy niż ten, który udzielił jej (...) urlopu macierzyńskiego (...)".


"(...) Kodeks pracy nie stawia ograniczeń, jeżeli chodzi o podjęcie pracy w trakcie wymienionych urlopów (macierzyńskiego i rodzicielskiego - przyp. red.) na podstawie umowy cywilnoprawnej np. umowy zlecenia, o dzieło lub w ramach prowadzenia działalności gospodarczej - zarówno u pracodawcy, który urlopów udzielił, jak i na rzecz innego podmiotu. Umowy cywilnoprawne przewidują bowiem większą swobodę wykonującego pracę co do czasu, sposobu i miejsca jej świadczenia. (...)".


"(...) przepisy wprowadzają możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 etatu u pracodawcy udzielającego takiego urlopu.

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika w tej sprawie i udzielić mu urlopu na pozostałą część wymiaru czasu pracy, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację lub rodzaj wykonywanej przez niego pracy. (...)".

Wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dostępne na stronie rodzicielski.gov.pl

Rodzicielski łączony z pracą

Pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego może go łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (art. 1821e K.p.). Pracownik, który chciałby skorzystać z tego uprawnienia, musi złożyć wniosek w sprawie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim, w terminie 21 dni przed planowanym podjęciem pracy. Wymogi formalne wniosku w sprawie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim określa § 20 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243). Wniosek taki zasadniczo jest wiążący dla pracodawcy, o ile został wniesiony w terminie - choć nawet terminowy wniosek może być przez pracodawcę odrzucony, jeżeli uwzględnienie go jest niemożliwe z uwagi na organizację pracy lub rodzaj zadań wykonywanych przez pracownika. Rezygnacja z łączenia pracy z urlopem rodzicielskim u macierzystego pracodawcy jest możliwa tylko za jego zgodą.

Przepisy Kodeksu pracy nie wprowadzają ograniczeń, jeżeli chodzi o możliwość podjęcia pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego w innym niż macierzystym zakładzie pracy. Jest to dopuszczalne zarówno w ramach zatrudnienia etatowego, jak i cywilnoprawnego.

Podjęcie pracy na urlopie rodzicielskim nie powoduje zmiany pierwotnego wymiaru etatu pracownika, w takiej sytuacji następuje bowiem podział tego urlopu na część zagospodarowaną przez pracę i część (wynoszącą co najmniej połowę wymiaru etatu) poświęconą wyłącznie na opiekę nad dzieckiem. W związku z tym pracodawca nie może formalnie obniżyć wymiaru etatu pracownika z pełnego do części. Może natomiast, zgodnie z art. 80 K.p., który stanowi, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, obniżyć poziom wynagrodzenia.

Praca w trakcie urlopu rodzicielskiego powoduje obligatoryjne wydłużenie jego wymiaru. Pracownik w treści wniosku w sprawie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim powinien więc wypowiedzieć się, czy będzie w jego trakcie świadczył pracę (łącznie z jego częścią przedłużającą). Jest to konieczne w celu ustalenia prawidłowego wymiaru tej części.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.