Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Urlop w pierwszym roku pracy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Urlop w pierwszym roku pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (585) z dnia 1.08.2023

Pracownik w pierwszym roku pracy był zatrudniony od 16 stycznia do 11 marca 2023 r. u innego pracodawcy, u którego uzyskał prawo do pierwszego urlopu cząstkowego. Z dniem 20 marca 2023 r. rozpoczął pracę u aktualnego pracodawcy. Czy nabył prawo do kolejnego urlopu cząstkowego 25 marca br. (przyjmując 24 dni u poprzedniego pracodawcy + 6 dni u obecnego), czy 23 marca br. (licząc do 15 marca br., że brakowało 4 dni)?

Pracownik uzyskał prawo do drugiego urlopu cząstkowego w dniu 25 marca br.

W roku kalendarzowym, w którym pracownik podejmuje pracę po raz pierwszy (dalej pierwszy rok pracy), nabywa prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (art. 153 § 1 K.p.). Nie przysługuje mu zatem w pierwszym roku pracy pełna pula urlopowa "z góry", lecz urlop cząstkowy (ułamkowy) po przepracowaniu każdego kolejnego miesiąca, czyli "z dołu". Przepisy kodeksowe nie wskazują przy tym sposobu obliczania tego okresu, co wywołuje konieczność zastosowania dwóch metod.

Zasadniczo wobec braku unormowania danej kwestii przez przepisy prawa pracy stosuje się regulacje Kodeksu cywilnego (art. 300 K.p.). Przez miesiąc pracy w rozumieniu art. 153 § 1 K.p. należy więc przyjmować 30 dni, z tym że tylko, gdy między okresami zatrudnienia w pierwszym roku pracy pracownika występują przerwy (art. 114 K.c.). To jest pierwsza metoda, która ma kluczowe znaczenie dla odpowiedzi na pytanie Czytelnika. Musi on bowiem uwzględnić czas zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy od następnego dnia po nabyciu przez pracownika ostatniego (tu jednocześnie pierwszego) urlopu cząstkowego do dnia ustania zatrudnienia, który nie stanowi pełnego miesiąca pracy. Przepis art. 1541 § 1 K.p. wymaga bowiem przyjmowania do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu (tzw. staż urlopowy), okresów poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy między nimi i tryb ustania stosunku pracy.

Przykład

Pracownikowi z pytania pierwszy miesiąc pracy w 2023 r. upłynął w dniu 15 lutego br. W tym też dniu nabył prawo do pierwszego urlopu cząstkowego. Od 16 lutego br. zaczął biec kolejny miesiąc zatrudnienia, który upłynąłby w dniu 15 marca br., gdyby w dniu 11 marca nie doszło do zakończenia stosunku pracy. Przepracowany okres obejmuje więc 24 dni, które obecny pracodawca musiał uwzględnić przy ustalaniu terminu nabycia prawa do drugiego urlopu cząstkowego, przy czym liczenie powinien rozpocząć od 20 marca (dzień zatrudnienia). Oznacza to, że w dniu 25 marca upłynął następny miesiąc pracy (24 dni poprzedniego zatrudnienia + 6 dni obecnego zatrudnienia). Z tym dniem pracownik uzyskał prawo do drugiego urlopu cząstkowego.


Czytelnik wskazał 23 marca br. jako drugą potencjalną datę upływu kolejnego miesiąca przepracowanego przez pracownika w pierwszym roku pracy. Zastanawiał się, czy nie powinien dodać do 24 dni poprzedniego okresu zatrudnienia 4 dni przypadających pomiędzy 12 marca (następny dzień po dniu ustania poprzedniego stosunku pracy) a 15 marca (dzień upływu drugiego miesiąca pracy, gdyby poprzedni stosunek pracy nie został rozwiązany) zamiast 6 dni brakujących do pełnego miesiąca pracy. Takie działanie nie ma uzasadnienia w przepisach prawa. Nie przewidują one możliwości wliczania do okresów zatrudnienia okresów niepozostawania w stosunku pracy, chyba że są to tzw. okresy zaliczalne, uwzględniane w stażu urlopowym (tu w miesiącu pracy) na podstawie odrębnych przepisów, co w sytuacji z pytania nie miało miejsca. Następne miesiące w 2023 r. przepracowane przez pracownika bez żadnych przerw Czytelnik powinien ustalać zgodnie z potocznymi zasadami liczenia terminów. To druga metoda, którą stosuje się w każdym przypadku obliczania terminów prawa pracy, od których zależą uprawnienia pracownicze (por. wyrok SN z 19 grudnia 1996 r., sygn. akt I PKN 47/96, OSNP 1997/17/310 oraz pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalania terminów w prawie pracy). Oznacza to, że miesiąc w rozumieniu art. 153 § 1 K.p. upływa w przeddzień dnia, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, od którego rozpoczęło się liczenie.

Przykład

Następny miesiąc pracy pracownika z poprzedniego przykładu upłynął 25 kwietnia br. (początek liczenia przypadał na 26 marca br.). Przyjmując, że pracownik jest zatrudniony u aktualnego pracodawcy na czas nieokreślony:

 • do końca 2023 r. nabył/nabywa prawo do kolejnego urlopu cząstkowego; w 25. dniu każdego kolejnego miesiąca zatrudnienia u Czytelnika; nie uzyska go za okres od 26-31 grudnia,
 • w dniu 1 stycznia 2024 r. będzie uprawniony do urlopu kolejnego w pełnej, rocznej puli urlopowej, obejmującej 20 dni (zakładamy, że staż urlopowy pracownika nie przekroczy w tym dniu 10 lat).
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.