Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Czy nauka w trakcie pracy zawodowej zwiększa staż urlopowy?
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Czy nauka w trakcie pracy zawodowej zwiększa staż urlopowy?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021

Pracownik pracował i jednocześnie uzupełniał wykształcenie podejmując w systemie niestacjonarnym przerwane wcześniej studia dzienne. Wkrótce przystąpi do obrony tytułu zawodowego. Czy jego staż urlopowy będzie wymagał przeliczenia?

Tak, przynajmniej dla celów kontrolnych. Przy obliczaniu stażu urlopowego przyjmuje się zarówno okresy pracy, jak i ukończone okresy nauki, a jeśli mają charakter równoległy kwalifikuje się jeden z nich - korzystniejszy dla pracownika.

W świetle obowiązujących przepisów, okresy pracy i inne zrównane z nimi okresy aktywności zawodowej (np. odbywania czynnej służby wojskowej, prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego) przyjmuje się do stażu urlopowego warunkującego wymiar tego uprawnienia w zakresie rzeczywistego przedziału czasowego ich trwania. Okres nauki natomiast według zasad wskazanych w art. 155 § 1 K.p., a więc w niektórych przypadkach w ilości lat przewidzianej z góry, niezależnie od ich rzeczywistej liczby, a w innych, zależnie od rzeczywistego trwania nauki. W stażu urlopowym uwzględnia się z tytułu ukończenia:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
 • szkoły policealnej - 6 lat,
 • szkoły wyższej - 8 lat.

Okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

Ważne: Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika (art. 155 § 2 K.p.).

Zgodnie z art. 1541 § 2 K.p., w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy do stażu urlopowego wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy, tzw. wystającej. Powszechnie przyjmuje się zasadę zaliczania zatrudnienia równoległego w zakresie wystającym odpowiednio do nakładających się tylko częściowo okresów pracy podczas nauki.

Przykład

Pracownik zatrudniony 1 marca 2016 r., trzy lata wcześniej ukończył liceum ogólnokształcące i podjął jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym, których jednak nie ukończył. Od 1 października 2016 r. studiuje na innym kierunku w trybie niestacjonarnym również w ramach jednolitych studiów magisterskich, które planowo ukończy w lipcu br. Na koniec maja br. pracownik legitymował się stażem urlopowym w wymiarze 9 lat i 3 miesięcy (4 lata liceum + 5 lat i 3 m-ce pracy). Jeżeli planowo ukończy naukę, to w lipcu br. pracodawca mógłby zaliczyć mu 8 lat z tytułu ukończenia studiów oraz 7 miesięcy zatrudnienia sprzed ich rozpoczęcia. Nie będzie to jednak dla pracownika korzystne, dlatego pracodawca powinien pozostać przy obecnym wariancie stażowym.

Przykład

Pracownik w 2016 r. ukończył liceum ogólnokształcące, a od 1 marca 2017 r. pracuje w obecnym zakładzie pracy. W dniu 1 października 2018 r. podjął niestacjonarne studia licencjackie, które planowo zakończy w lipcu br. Na koniec maja br. pracownik legitymował się stażem urlopowym wynoszącym 8 lat i 3 miesiące (4 lata nauki + 4 lata i 3 m-ce pracy). Jeżeli ukończy studia planowo, to już w lipcu br. osiągnie staż wynoszący 9 lat i 7 miesięcy (8 lat nauki + okres zatrudnienia sprzed podjęcia studiów w wymiarze 1 roku i 7 miesięcy). Będzie to wariant korzystniejszy, który pracodawca będzie zobowiązany zastosować.


Zwracamy uwagę!
Specyfika stosunków pracy ukształtowała potoczne sposoby obliczania terminów wobec prac zatrudnionych. Powyższe wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, w tym wyroku z 19 grudnia 1996 r. (sygn. akt I PKN 47/96, OSNP 1997/17/310), w którym wyjaśnił, że: "Sposób liczenia terminów określonych w art. 112 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych...". Dla przykładu, jeżeli termin rozpoczyna bieg 15 marca danego roku, to jeden miesiąc kończy się z upływem 14 kwietnia tego roku, a rok z upływem 14 marca roku następnego. Analogiczne stanowisko w tej sprawie zajmuje Departament Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który w piśmie z 18 stycznia 2011 r. stwierdził m.in., że zasady obliczania okresu pracy warunkującego nabycie uprawnień pracowniczych są zawarte w postanowieniach prawa pracy i odbiegają od reguł prawa cywilnego. Przy czym, jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć (art. 114 K.c. w związku z art. 300 K.p.).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.