Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Dopuszczalność zastosowania dwóch systemów czasu pracy dla jednego ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dopuszczalność zastosowania dwóch systemów czasu pracy dla jednego pracownika

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020

Czy istnieje możliwość zatrudnienia pracowników jednocześnie w dwóch systemach czasu pracy - podstawowym i zadaniowym, wprowadzając odpowiednie zapisy w regulaminie pracy? Czy np. pracownik produkcyjny może wykonywać pracę w siedzibie pracodawcy w systemie podstawowym, a w momencie wyjazdu w podróż służbową na montaż wyrobów gotowych w systemie zadaniowym?

Kodeks pracy posługuje się pojęciem systemu czasu pracy, lecz go nie definiuje. W doktrynie przyjmuje się, że jest to zbiór norm prawnych regulujących dopuszczalny wymiar czasu pracy i zasady jego rozłożenia w skali doby i tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (por. Kodeks pracy. Komentarz pod red. dr hab. Krzysztof Walczak, C.H. Beck 2019, kom. do art. 150). Pracodawca może wprowadzić kilka systemów z przewidzianych przepisami Kodeksu pracy dla poszczególnych grup pracowników albo jeden dla całego personelu. Jego decyzja powinna być podyktowana specyfiką działania zakładu pracy.

System podstawowy czasu pracy pracodawca może wybrać, jeśli praca będzie wykonywana przez maksymalnie 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, którego długość zasadniczo nie powinna przekraczać 4 miesięcy (art. 129 § 1 K.p.). Natomiast system zadaniowy ma prawo zastosować w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy (art. 140 zd. 1 K.p.). Będzie to uzasadnione np. w razie wykonywania pracy niezależnie od normalnego czasu funkcjonowania zakładu pracy, niemożności określenia z góry zapotrzebowania na pracę czy zależności wykonywania pracy jedynie od indywidualnego zaangażowania się pracownika (por. Kodeks pracy. Komentarz pod red. prof. dr hab. Wojciech Muszalski, C.H. Beck 2019, kom. do art. 140). Zadaniowy system czasu pracy wymaga, żeby pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustalił czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z podstawowych norm (dziennej i średniotygodniowej). Pracownik powinien mieć zatem możliwość realizacji zadań, przy dołożeniu należytej staranności i sumienności (art. 100 § 1 K.p.), w ciągu 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (por. m.in. wyrok SA w Gdańsku z 14 lutego 2017 r., sygn. akt III AUa 1262/16).

Ważne: W podstawowym systemie czasu pracy pracownik w określonym przedziale czasowym pozostaje w dyspozycji pracodawcy, natomiast w systemie zadaniowym ma do wykonania powierzone zadania, bez względu na to, kiedy je realizuje.

Poza podstawowymi normami czasu pracy są to dwa odmienne systemy, które można wprowadzić osobno dla wszystkich pracowników lub części z nich, przy czym każdy pracownik powinien wiedzieć w jakim systemie pracuje. Niedopuszczalne jest ich jednoczesne zastosowanie wobec jednego pracownika bądź jednej grupy pracowników.

Wyjątki względem łączenia systemów dotyczą np. systemu przerywanego (art. 139 K.p. oraz art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców - Dz. U. z 2019 r. poz. 1412). Nie jest to zasada wprost zapisana w Kodeksie pracy, jak przy zakazach łączenia systemu przerywanego z niektórymi innymi systemami pracy. Jest to interpretacja powstała po analizie całości przepisów Kodeksu pracy. Jej potwierdzeniem jest m.in. wyrok z 3 września 2010 r. (sygn. akt I PK 39/10), w którym Sąd Najwyższy uznał, że konstrukcja "mieszanego czasu pracy", obejmująca równocześnie elementy zadaniowego oraz równoważnego czasu pracy, zmierza ewidentnie do obejścia przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych i niewypłacania należnego pracownikom wynagrodzenia. Odnosząc to stanowisko do okoliczności przedstawionych przez Czytelnika, można przyjąć, że w jego przypadku mógłby pojawić się taki sam zarzut, a dodatkowo - próby obejścia przepisów o podróżach służbowych.

Zwracamy uwagę! Dwa różne systemy czasu pracy mogłyby być zastosowane dla jednego pracownika w razie zawarcia z nim dwóch odrębnych umów o pracę, obejmujących inny rodzaj pracy. Jest to jednak wyjątek od zasady nawiązywania z tym samym pracownikiem w tym samym czasie jednego stosunku pracy (por. wyrok SN z 13 marca 1997 r., sygn. akt I PKN 43/97, OSNP 1997/24/494).

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.