Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   II i III kwartał 2021 r. z waloryzacją podstawy do świadczenia ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

II i III kwartał 2021 r. z waloryzacją podstawy do świadczenia rehabilitacyjnego

Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Honorata Urbaniak

Jednym ze świadczeń z tytułu choroby jest świadczenie rehabilitacyjne. Aby móc je pobierać, ubezpieczony korzysta najpierw w ramach okresu zasiłkowego z zasiłku chorobowego. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje bowiem po jego wyczerpaniu. Prawo do niego ustalane jest w oparciu o inne przesłanki niż zasiłek chorobowy, ale jego wysokość w głównej mierze uzależniona jest od podstawy wcześniej obliczonej dla celów zasiłku. Może ona jedynie być zwiększana w ramach ustawowej waloryzacji.

Ustalanie prawa

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Jest ono należne przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

O okolicznościach związanych z oceną stanu zdrowia ubezpieczonego uprawniających do świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS, działając w ramach I instancji oraz komisja lekarska ZUS jako II instancja.

Ten dwuinstancyjny tryb wynika z tego, że od orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczonemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w terminie i na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z FUS, a Prezes ZUS może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika w terminie i na zasadach przewidzianych w tych przepisach. Tym samym orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie wniesiono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego. Mimo spełnienia wymienionych przesłanek świadczenie rehabilitacyjne może nie przysługiwać. Będzie tak w przypadku osoby uprawnionej m.in. do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Zasady te wynikają z art. 18 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133), zwanej ustawą zasiłkową.

Obliczanie wysokości

Ponieważ świadczenie rehabilitacyjne przysługuje po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, to ustawodawca obliczanie jego wysokości w pewnym sensie uzależnił od tego zasiłku. Bazą dla ustalenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego jest:

 • wcześniej obliczona podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i
 • wartość wskaźnika waloryzacji ogłoszona przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" obowiązującego w danym kwartale, w którym przypada pierwszy dzień okresu, na jaki przyznano świadczenie.

Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego ważny jest pierwszy dzień pierwszego okresu, na który zostało ono przyznane. Jeżeli świadczenie zostało przyznane w kilku częściach (na kolejno następujące po sobie okresy), ważny jest jedynie pierwszy dzień pierwszej części tego świadczenia (przykład 1).

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia podlega waloryzacji o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w:

 • III kwartale w stosunku do I kwartału ubiegłego roku kalendarzowego - w przypadku, gdy pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w I kwartale kalendarzowym danego roku,
 • IV kwartale w stosunku do II kwartału ubiegłego roku kalendarzowego - w przypadku, gdy pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w II kwartale kalendarzowym danego roku,
 • I kwartale danego roku kalendarzowego w stosunku do III kwartału ubiegłego roku kalendarzowego - w przypadku, gdy pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w III kwartale kalendarzowym danego roku,
 • II kwartale danego roku kalendarzowego w stosunku do IV kwartału ubiegłego roku kalendarzowego - w przypadku, gdy pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w IV kwartale kalendarzowym danego roku.

Metodyka ustalania wskaźnika waloryzacji jest jasno określona w art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej. Nie zawsze jednak podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji. Aby do niej doszło, wskaźnik waloryzacji musi przekraczać 100%. W 2021 r. na ustawową waloryzację mogli/mogą liczyć ubezpieczeni rozpoczynający świadczenie rehabilitacyjne w II i III kwartale tego roku. Inaczej natomiast było w I kwartale 2021 r. (patrz tabela).

Po ustaleniu podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego trzeba pamiętać, że wynosi ono:

 • 90% podstawy wymiaru za okres pierwszych trzech miesięcy,
 • 75% tej podstawy za pozostały okres,
 • 100% tej podstawy, jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży lub świadczenie przysługuje z ubezpieczenia wypadkowego.


Kalkulator wysokości świadczenia rehabilitacyjnego dostępny jest w serwisie kalkulatory.gofin.pl.

Faktyczna podstawa

Jeżeli za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego została przyjęta kwota:

 • minimalnego wynagrodzenia pracowników pomniejszonego o 13,71%, w związku z tym, że faktyczna podstawa wymiaru zasiłku była niższa od tej wartości,
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia, z uwagi na fakt, że podstawa wymiaru zasiłku przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego przekraczała tę wartość,

waloryzacji podlega faktyczna podstawa wymiaru zasiłku (przykład 2).

Przykład 1

Pan Dariusz nabył prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 3 miesięcy począwszy od 5 stycznia do 4 kwietnia 2021 r. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego obowiązujący w I kwartale 2021 r. wyniósł 97%. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlegała zatem waloryzacji. Kolejną decyzją ZUS przyznał ponownie panu Dariuszowi świadczenie rehabilitacyjne na 5 miesięcy, tj. od 5 kwietnia do 1 września 2021 r. Pomimo iż wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego obowiązujący w II kwartale 2021 r. wynosi 108,6%, ustalona podstawa wymiaru nie podlega waloryzacji.

 

Przykład 2

Pani Nikola pobierała zasiłek chorobowy. Ustalona na podstawie wypłaconego jej wynagrodzenia faktyczna podstawa wymiaru zasiłku wyniosła 2.300 zł i dla celów wypłaty tego zasiłku należnego za 2021 r. podniesiona została do kwoty 2.416,12 zł. Z dniem 18 lipca 2021 r. ZUS przyznał pani Nikoli świadczenie rehabilitacyjne na okres 5 miesięcy, tj. do 14 grudnia 2021 r. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego obowiązujący w III kwartale 2021 r. wynosi 109,9%. Ustawowej waloryzacji podlega faktyczna podstawa wymiaru. Po podwyżce wynosi ona 2.527,70 zł (2.300 zł × 109,9%).


Wskaźnik waloryzacji wykorzystywany przy naliczeniu świadczenia rehabilitacyjnego
Kwartał, w którym przypada pierwszy dzień przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego Obowiązujący w tym kwartale wskaźnik waloryzacji
I kwartał 2021 r. 97,0%
II kwartał 2021 r. 108,6%
III kwartał 2021 r. 109,9%
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.