Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Okres zasiłkowy przy częstej absencji chorobowej, w tym w związku ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Okres zasiłkowy przy częstej absencji chorobowej, w tym w związku z COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Bożena Dziuba

Ubezpieczeni mogą korzystać z zasiłku chorobowego nie tylko w razie choroby lub pobytu w szpitalu, ale także w razie zaistnienia okoliczności zrównanych z niezdolnością do pracy z powodu choroby, do których ustawodawca zaliczył m.in. konieczność odbycia kwarantanny lub izolacji domowej. Świadczenie to należne jest przez tzw. okres zasiłkowy, wynoszący odpowiednio 182 lub 270 dni. Wlicza się do niego zarówno nieprzerwaną niezdolność do pracy/niemożność wykonywania pracy z powodu choroby, odbywania obowiązkowej kwarantanny czy też izolacji domowej, jak i - w określonych przypadkach - poprzednie jej okresy.

Prawo do zasiłku...

Zasiłek chorobowy przysługuje spełniającemu określone warunki ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego albo po ustaniu tytułu tego ubezpieczenia. Przy czym na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby ustawodawca nakazał traktować niemożność wykonywania pracy m.in.:

 • w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Szczegółowo kwestię tę reguluje art. 6 i art. 7 z uwzględnieniem art. 4art. 13 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.

...lub wynagrodzenia chorobowego

Ubezpieczony będący pracownikiem za pierwsze w danym roku kalendarzowym 33 lub - gdy ukończył już 50 lat - 14 dni niezdolności do pracy z powodu chorobowy lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną zachowuje prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Z tym zastrzeżeniem, że to tzw. wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

Okres zasiłkowy

Mimo spełnienia wszystkich wymaganych warunków może okazać się, że prawo do zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego) nie przysługuje ubezpieczonemu z uwagi na wykorzystanie tzw. okresu zasiłkowego.

Za sprawą art. 8 ustawy zasiłkowej zasiłek chorobowy przysługuje wprawdzie przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn zrównanych z niezdolnością do pracy z powodu choroby, jednak nie dłużej niż przez:

 • 182 dni lub
 • 270 dni - w przypadku, gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży.

A do jednego okresu zasiłkowego, zgodnie z art. 9 ustawy zasiłkowej, wlicza się:

 • wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy z powodu choroby i niemożności wykonywania pracy traktowanej na równi z taką niezdolnością, jak i
 • okresy poprzedniej niezdolności do pracy/niemożności wykonywania pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności nie przekraczała 60 dni,

z wyłączeniem okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresie wyczekiwania.

Dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie udziela ZUS w swoim komentarzu do ustawy zasiłkowej dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl (patrz ramka).

Wyjaśnianie wątpliwości

Przy nieprzerwanej niezdolności do pracy z powodu choroby i/lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn zrównanych z tą niezdolnością sprawa jest jasna. Po prostu wszystkie jej dni zliczane są do jednego okresu zasiłkowego - niezależnie od przyczyny tej niezdolności/niemożności wykonywania pracy.

Jeśli jednak powstanie choćby nawet jednodniowa przerwa, w tym także przypadająca na niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, wymaga to już ustalenia, czy czasami obu okresów (sprzed i po przerwie) nie należy zliczyć do jednego okresu zasiłkowego.

Niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą, z założenia oznacza się kodem literowym "A" na zaświadczeniu wystawionym na okres po przerwie. Nie zawsze jednak (z różnych względów) jest on stosowany przez wystawiających zaświadczenie lekarskie, nawet jeśli faktycznie niezdolności te zostały spowodowane tą samą chorobą.

Dlatego też płatnik składek, wypłacający dane świadczenie, mimo braku kodu "A", nie powinien bezkrytycznie otwierać nowego okresu zasiłkowego. Najlepiej gdy przy przerwie w niezdolności do pracy nieprzekraczającej 60 dni o wyjaśnienie tej kwestii wystąpi do ZUS, korzystając z opracowanego przez ten organ formularza ZAS-64 - Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego.

Trzeba być również czujnym w przypadku nowo zatrudnionego ubezpieczonego. Może się bowiem okazać, że był on niezdolny do pracy w trakcie zatrudnienia u poprzedniego płatnika składek lub po ustaniu poprzedniego tytułu ubezpieczenia chorobowego i od tamtego czasu do kolejnej niezdolności do pracy nie upłynęło jeszcze 61 dni, a niezdolności te są spowodowane tą samą chorobą. O okoliczności tej może świadczyć np. (z pozoru bezpodstawnie wpisany) kod "A" na pierwszym zaświadczeniu potwierdzającym niezdolność do pracy ubezpieczonego u nowego płatnika składek.

Bez prawa do zasiłku

Po upływie odpowiednio 182- lub 270-dniowego okresu zasiłkowego ubezpieczonemu nie przysługuje już zasiłek chorobowy. W razie dalszej niezdolności do pracy może on ubiegać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Wyjaśnienia ZUS w zakresie ustalania okresu zasiłkowego

1. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które:

- przysługuje wynagrodzenie i zasiłek chorobowy,
- ubezpieczony nie ma prawa do ww. świadczeń z przyczyn określonych w art. 14-17 ustawy zasiłkowej.

2. W razie wątpliwości, czy w przerwie w niezdolności do pracy zarówno trwającej do 60 dni, jak i dłużej niż 60 dni, ubezpieczony odzyskał zdolność do pracy, należy zasięgnąć opinii lekarza leczącego. Jeżeli z opinii lekarza wynika, że między okresami orzeczonych niezdolności do pracy ubezpieczony nie odzyskał zdolności do pracy, okresy niezdolności przypadające przed przerwą i po przerwie zlicza się do jednego okresu zasiłkowego.

3. Jeśli bezpośrednio przed okresem orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby ubezpieczony pobierał świadczenie rehabilitacyjne albo korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia, nie nabywa prawa do nowego okresu zasiłkowego. Okresy orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby po okresie świadczenia rehabilitacyjnego lub urlopu dla poratowania zdrowia i przed tymi okresami zlicza się bowiem do jednego okresu zasiłkowego.

4. W przypadku gdy po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego albo korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia niezdolność do pracy z powodu choroby ubezpieczonego powstanie po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, należy ustalić, czy nie zachodzą okoliczności powodujące zliczenie do jednego okresu zasiłkowego okresów niezdolności do pracy z powodu choroby po okresie świadczenia rehabilitacyjnego lub urlopu dla poratowania zdrowia i przed tymi okresami.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.