Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Wynagrodzenie za pracę i chorobowe za miesiąc, w którym wystąpiła ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wynagrodzenie za pracę i chorobowe za miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022

1) Pracownik był zatrudniony do 5 września 2022 r. za wynagrodzeniem w wysokości 3.681 zł. W dniach 1 i 2 września 2022 r. chorował, nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego. Jak należało wyliczyć wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe za ten miesiąc?

Obliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

Wynagrodzenie za pracę określone w stałej stawce miesięcznej w razie nieprzepracowania całego miesiąca w związku z wystąpieniem absencji zasiłkowej i ustaniem zatrudnienia w trakcie tego miesiąca ustala się zgodnie z § 11 i 12 rozporządzenia o wynagrodzeniu. Na podstawie pierwszego z ww. przepisów, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Z kolei na podstawie drugiego przepisu, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i tak otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę godzin nieprzepracowanych z powodu zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca. Obliczone w powyższy sposób kwoty pracodawca powinien następnie odjąć od pełnej stawki wynagrodzenia.

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania. Wynagrodzenie za przepracowaną część września 2022 r. wynosi 257,28 zł, zgodnie z wyliczeniem:

 • kwota zmniejszająca wynagrodzenie za okres nieprzepracowany z tytułu choroby: 3.681 zł : 30 = 122,70 zł; 122,70 zł x 2 dni zwolnienia lekarskiego = 245,40 zł,
 • kwota zmniejszająca wynagrodzenie za okres nieprzepracowany z tytułu zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca: 3.681 zł : 176 godz. (nominalny wymiar czasu pracy we wrześniu 2022 r.) = 20,91 zł; 20,91 zł x 152 godz. (roboczogodziny przypadające na okres po ustaniu zatrudnienia, tj. od 6 do 30 września 2022 r.) = 3.178,32 zł,
 • wynagrodzenie pomniejszone o powyższe odliczenia: 3.681 zł - 245,40 zł - 3.178,32 zł = 257,28 zł.

Obliczenie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby

Pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby za pierwsze 33 (14) dni w roku kalendarzowym zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 K.p., finansowanego ze środków pracodawcy. Jego miesięczna wysokość wynosi odpowiednio 80% podstawy wymiaru w przypadku "zwykłej" choroby oraz 100% podstawy wymiaru, gdy niezdolność do pracy jest wynikiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy, choroby przypadającej w czasie ciąży albo poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi ich pobrania.

Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy (art. 92 § 2 K.p.). W celu obliczenia stawki dziennej wynagrodzenia chorobowego w pierwszej kolejności należy ustalić podstawę jego wymiaru, którą co do zasady stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych lub pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia (przy krótszym zatrudnieniu) poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, oblicza się przez podzielenie wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika) osiągniętego w ww. okresie, przez liczbę miesięcy, w których zostało ono osiągnięte (art. 38 ust. 1art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej). Tak ustaloną kwotę w dalszej kolejności dzieli się przez 30, a następnie mnoży się przez odpowiednią stawkę procentową, tj. odpowiednio 80% lub 100%. Zaokrąglenie wyniku do 1 gr według ogólnych zasad następuje na każdym etapie obliczeń, tj. po podzieleniu przez 30, a następnie po obliczeniu stawki procentowej (por. stanowisko ZUS z 5 marca 2021 r., będące odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa).

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownikowi od 1 do 2 września 2022 r. stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od września 2021 r. do sierpnia 2022 r. Wynosi ona 3.176,33 zł, tj. [(3.681 zł - 504,67 zł) x 12 m-cy] : 12 m-cy. Za wskazany okres niezdolności do pracy pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe w wysokości 169,40 zł, zgodnie z wyliczeniem: 3.176,33 zł : 30 = 105,88 zł; 105,88 zł x 80% = 84,70 zł (stawka dzienna); 84,70 zł x 2 dni = 169,40 zł.


2) Czy na takich samych zasadach należy obliczyć wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu (pracującego 3 dni w tygodniu), który we wrześniu 2022 r. przez 10 dni przebywał na zwolnieniu lekarskim?

Tak. Zwracamy jedynie uwagę, iż wynagrodzenie chorobowe przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy (tj. sobót, niedziel i świąt oraz dni wolnych wynikających z harmonogramu czasu pracy). Ponadto jeśli niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby przypada wyłącznie na dni harmonogramowo dla niego wolne od pracy, to nie ma podstaw do zmniejszenia wynagrodzenia za pracę (pracownik w takim przypadku przepracuje wszystkie dni obowiązujące do przepracowania).

Przykład

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 2.075 zł. Pracę wykonuje przez 3 dni w tygodniu (od poniedziałku do środy). We wrześniu 2022 r. miał do przepracowania 88 godzin. W tym miesiącu pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 16 do 25 września 2022 r. (10 dni) i za ten okres przysługiwało mu wynagrodzenie chorobowe. Za wrzesień 2022 r. pracownik otrzymał:

 • wynagrodzenie za pracę:. 2.075 zł : 30 = 69,17 zł; 69,17 zł x 10 dni = 691,70 zł; 2.075 zł - 691,70 zł = 1.383,30 zł,
 • wynagrodzenie chorobowe: (2.075 zł - 284,49 zł) x 12 m-cy : 12 m-cy = 1.790,51 zł; 1.790,51 zł : 30 = 59,68 zł; 59,68 zł x 80% = 47,74 zł (stawka dzienna); 47,74 zł x 10 dni = 477,40 zł.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.