Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Czy dodatek za znajomość języka obcego zwiększy podstawę wymiaru ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Czy dodatek za znajomość języka obcego zwiększy podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022

Pracownicy za znajomość języka obcego otrzymują dodatek w stałej miesięcznej wysokości (500 zł), który nie jest zmniejszany za okres usprawiedliwionych nieobecności w pracy. Pracodawca zamierza zmienić zasady jego wypłaty w taki sposób, aby w przypadku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, opieką lub macierzyństwem trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni dodatek nie przysługiwał. Stosowny zapis wprowadzi do przepisów wewnątrzzakładowych. Czy w razie takiej zmiany będzie on podlegał uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Po wprowadzonej zmianie dodatek przyznany pracownikom za znajomość języka obcego może podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych w kwocie faktycznie wypłaconej, co wyjaśniamy poniżej.

Generalnie w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych, dalej świadczeń chorobowych, uwzględnia się wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Jeśli w którymś z tych miesięcy pracownik nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, to przy ustalaniu podstawy wymiaru ww. świadczeń wyłącza się lub przyjmuje po uzupełnieniu wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował odpowiednio mniej niż połowę lub co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy (art. 38 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, przyjmuje się także inne podlegające oskładkowaniu składniki wynagrodzenia, pod warunkiem że nie przysługują i nie są wypłacane za okresy pobierania tych świadczeń (art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej). W przypadku składników miesięcznych wlicza się je do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia tej podstawy. Przy czym jeżeli są one zmniejszane proporcjonalnie za okresy absencji chorobowych, to uwzględnia się je w podstawie wymiaru po uprzednim uzupełnieniu.

Ważne: Składniki wynagrodzenia zmniejszane za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy w sposób inny niż proporcjonalny, np. kwotowo lub procentowo, przyjmuje się do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w kwocie faktycznie wypłaconej.

Aktualnie dodatek za znajomość języka obcego, o którym mowa w pytaniu, nie jest uwzględniany w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, gdyż jest wypłacany w pełnej wysokości również za okresy absencji chorobowych. Po planowanej zmianie będzie on co prawda zmniejszany za ww. okresy, ale tylko wówczas, gdy absencja ta przekroczy w ciągłości 30 dni. W razie spełnienia tej przesłanki wysokość dodatku będzie obniżana do 0 zł, co oznacza, że zmniejszenie będzie nieproporcjonalne do dni usprawiedliwionych nieobecności w pracy. Przyjęcie takich zasad wypłaty dodatku spowoduje, że pracodawca, ustalając podstawę wymiaru świadczenia chorobowego, będzie musiał każdorazowo badać, czy w miesiącu, w którym wystąpiła niezdolność do pracy pracownik zachował prawo do dodatku, czy też nie z uwagi na przekroczenie liczby dni absencji chorobowej. Dodatek będzie mógł zostać wliczony (w kwocie faktycznie wypłaconej) do podstawy wymiaru świadczenia przysługującego tylko za taki miesiąc, za który wyniesie 0 zł.

Zwracamy uwagę! Jeśli pracodawca z pytania podejmie decyzję o zmianie zasad wypłaty dodatku za znajomość języka obcego, to w określonych miesiącach (co wyjaśniliśmy powyżej) będzie on wliczany do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących za okres przypadający od tej zmiany. Uwzględnieniu będą podlegały kwoty dodatku wypłaconego za te same miesiące poprzedzające niezdolność do pracy, za które wynagrodzenie będzie przyjmowane do podstawy wymiaru (także za miesiące sprzed tej zmiany).

Przykład

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700 zł oraz dodatek za znajomość języka obcego w kwocie 500 zł, który do 31 grudnia 2021 r. był wypłacany w pełnej wysokości za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy z powodu choroby, opieki lub macierzyństwa. Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana regulaminu wynagradzania i dodatek nie przysługuje, jeśli ww. absencje w pracy trwają nieprzerwanie co najmniej 30 dni.

Od 4 lutego do 8 marca 2022 r. (33 dni) pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby. Ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego w lutym 2022 r., pracodawca przyjął przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od lutego 2021 r. do stycznia 2022 r., bez uwzględniania kwot dodatku (za luty 2022 r. został on wypłacony w pełnej wysokości). Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wyniosła 4.055,63 zł, zgodnie z wyliczeniem: [(4.700 zł - 644,37 zł) x 12 m-cy] : 12 m-cy = 4.055,63 zł.

W związku z tym, że w marcu 2022 r. absencja chorobowa przekroczy w ciągłości 30 dni, za ten miesiąc pracownik nie otrzyma dodatku. Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego podlega więc przeliczeniu poprzez uwzględnienie w niej kwot dodatku wypłaconego za miesiące od lutego 2021 r. do stycznia 2022 r. Podstawa wymiaru wyniesie 4.487,08 zł, tj. [(4.700 zł + 500 zł) - 712,92 zł] x 12 m-cy : 12 m-cy = 4.487,08 zł.

Przykład

Zakładamy, że pracownik z poprzedniego przykładu przez 31 dni maja 2022 r. będzie sprawował osobistą opiekę nad chorym 3-letnim dzieckiem. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego będzie stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie uwzględniające kwoty dodatku za znajomość języka obcego wypłacone za okres od maja 2021 r. do stycznia 2022 r. oraz od marca do kwietnia 2022 r. (w lutym 2022 r. pracownik przepracował mniej niż połowę wymiaru czasu pracy). Wynagrodzenie za marzec 2022 r. zostanie przyjęte po uzupełnieniu, a dodatek językowy za ten miesiąc zostanie uwzględniony w podstawie wymiaru w kwocie faktycznie wypłaconej, tj. w wysokości 0 zł. Podstawa wymiaru wyniesie 4.447,86 zł, zgodnie z wyliczeniem: [(4.700 zł + 500 zł) - 712,92 zł] x 10 m-cy = 44.870,80 zł; [(4.700 zł + 0 zł) - 644,37 zł] x 1 m-c = 4.055,63 zł; 44.870,80 zł + 4.055,63 zł = 48.926,43 zł; 48.926,43 zł : 11 m-cy = 4.447,86 zł.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.