Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Zasiłek opiekuńczy w razie kwarantanny dziecka
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zasiłek opiekuńczy w razie kwarantanny dziecka

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021

1) Dziecko pracownika (w wieku 8 lat) wraz z całą klasą zostało skierowane do odbycia obowiązkowej kwarantanny. Czy pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy za czas opieki?

Tak, jeśli spełnia warunki określone w ustawie zasiłkowej.

Niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jest zrównana z niezdolnością do pracy z powodu choroby (art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Podobnie jest w przypadku izolacji lub kwarantanny dziecka.

ZUSTak też wyjaśnił ZUS w informacji zamieszczonej na stronie internetowej www.zus.pl, w której czytamy, że: "(...) Ubezpieczony może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:

 • dzieckiem do lat 14,
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
 • innym członkiem rodziny. (...)".

Jeśli więc pracownik spełnia warunki wymienione poniżej, to może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy.

Generalnie zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi, który został zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad:

 • zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku m.in. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza (o nieprzewidzianym zamknięciu mówimy wówczas, gdy rodzic dziecka został o nim poinformowany w terminie krótszym niż 7 dni od zamknięcia),
 • chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,
 • innym chorym członkiem rodziny, w tym chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat.

Zasiłek ten nie przysługuje jednak, jeśli poza pracownikiem są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym mogący zapewnić opiekę dziecku, np. matka dziecka - z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat (art. 34 ustawy zasiłkowej).

Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem limitowanym w roku kalendarzowym i w podanych wyżej okolicznościach wynosi:

 • 60 dni w roku kalendarzowym, gdy opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat i chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,
 • 14 dni w roku kalendarzowym, gdy opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat (innym chorym członkiem rodziny).

Łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi chorymi członkami rodziny zasiłek przysługuje za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym (art. 33 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej). Wskazane limity są niezależne od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz wymagających opieki.


2) Jakie dokumenty powinien przedłożyć pracownik, którego dziecko przebywa na kwarantannie, w celu wypłaty zasiłku opiekuńczego?

Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem odbywającym kwarantannę są:

 • oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; powinno ono zawierać: imię i nazwisko oraz numer PESEL ubezpieczonego (o ile go posiada), imię i nazwisko oraz numer PESEL (o ile go posiada) dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych, dzień rozpoczęcia i zakończenia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, podpis ubezpieczonego,
 • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A.
Aktywne druki i formularze Oświadczenie o sprawowaniu opieki
nad dzieckiem lub członkiem rodziny na
kwarantannie lub izolacji... dostępne jest
 w serwisie www.druki.gofin.pl

O potwierdzenie informacji zawartych w ww. oświadczeniu pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ponadto jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS, niezbędne jest przekazanie przez pracodawcę zaświadczenia płatnika składek Z-3 (wówczas skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza się jako załącznik do tego zaświadczenia).


3) A jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik z pytania 1 w bieżącym roku korzystał przez ponad 60 dni z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w specustawie?

Pobieranie przez pracownika w 2021 r. dodatkowego zasiłku opiekuńczego ze specustawy (w wymiarze ponad 60 dni) pozostaje bez wpływu na prawo do zasiłku opiekuńczego.

Przypominamy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy był świadczeniem wypłacanym na mocy art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.), zwanej specustawą. Okresów pobierania tego zasiłku nie wlicza się do limitów "zwykłego" zasiłku opiekuńczego, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy zasiłkowej (art. 4 ust. 2 specustawy).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.