Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Notariusz jako płatnik PCC
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Notariusz jako płatnik PCC

Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020

Notariusz, będąc płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego, jest zobowiązany m.in. do obliczenia podatku w wysokości wynikającej ze stosownych regulacji. W przypadku niejasnego brzmienia przepisu powinien uwzględnić stanowisko wypracowane w orzecznictwie.


STAN FAKTYCZNY:

Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał decyzję, w której uznał, że notariusz jako płatnik zaniechał pobrania PCC w prawidłowej wysokości i orzekł o jego odpowiedzialności za niepobrany podatek od czynności cywilnoprawnych należny od umowy zniesienia współwłasności zawartej w formie aktu notarialnego w marcu 2013 r.

Notariusz odwołał się od decyzji Naczelnika US do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Uzasadniając ustalenie stawki PCC w prawidłowej wysokości, powołał się na treść innej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej, która potwierdzała jego argumentację. Organ II instancji utrzymał decyzję Naczelnika US w mocy.

Notariusz podtrzymując swoje stanowisko zaskarżył decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga została oddalona. W uzasadnieniu sąd wskazał, że notariusz błędnie zastosował obowiązujące przepisy i nie wykazał istnienia okoliczności wyłączających jego odpowiedzialność za podatek niepobrany.

Notariusz wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powoływał się na prawidłowe ustalenie wysokości należnego PCC. Wskazał jednocześnie, że nie ponosi odpowiedzialności za podatek niepobrany. Zdaniem notariusza ewentualne wadliwe obliczenie PCC i w konsekwencji brak poboru podatku w prawidłowej wysokości nie zostało przez niego zawinione.


SĄD ORZEKŁ:

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną.

W uzasadnieniu NSA przychylił się do stanowiska WSA nieznajdującego podstaw do uchylenia decyzji organów podatkowych i umorzenia postępowania. NSA podkreślił, że obowiązkiem notariusza jako płatnika było obliczenie i pobranie należności podatkowych w prawidłowej wysokości, a następnie jej wpłacenie na rzecz właściwego organu podatkowego. Z tego pierwszego obowiązku skarżący się nie wywiązał, co musiało skutkować jego odpowiedzialnością na podstawie art. 30 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa.

NSA odnosząc się do kwestii ewentualnego uwolnienia się skarżącego od odpowiedzialności, podniósł, że na mocy art. 10 ust. 3c ustawy o PCC, płatnicy nie odpowiadają za podatek niepobrany, jeżeli wykażą brak swojej winy w niepobraniu tego podatku.

Zdaniem składu orzekającego wskazywane przez skarżącego notariusza okoliczności nie stanowią w niniejszej sprawie przesłanek egzoneracyjnych. Wydanie wadliwej decyzji przez organ podatkowy w innej sprawie, nawet w odniesieniu do tożsamej czynności dokonanej przez skarżącego notariusza, nie może stanowić dla niego przesłanki do uwolnienia się od odpowiedzialności na podstawie przywołanego wyżej przepisu.

Notariusz nie może się zasłaniać nieznajomością przepisów prawa, ale jako profesjonalny uczestnik obrotu prawnego powinien wykazać się wszechstronną znajomością przepisów prawa i opierać się nie tylko na samych przepisach, lecz także na poglądach wypracowanych przez orzecznictwo. NSA podkreślił, że notariusz jako płatnik ma możliwość zwrócenia się o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, co w konsekwencji minimalizuje ryzyko jego odpowiedzialności majątkowej jako płatnika.

(wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2020 r., sygn. akt II FSK 1565/19)

 Komentarz redakcji 

Notariusze, jako płatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.

Do ich obowiązków należy m.in. prowadzenie rejestru podatku, wpłacanie pobranego podatku na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika, a także przekazanie w formie elektronicznej, deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom.

Odpowiedzialność notariusza jako płatnika została unormowana w art. 30 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325), zgodnie z którym płatnik, który nie wykonał ustawowego obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 9 listopada 2010 r., sygn. akt SK 10/08, uznał powyższy przepis za zgodny z art. 64 ust. 1-3 w zw. z art. 21 oraz w zw. z art. 31 ust. 1 Konstytucji.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.