Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Kto w 2022 r. może liczyć na wypłatę 14. emerytury?
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Kto w 2022 r. może liczyć na wypłatę 14. emerytury?

Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022
Bożena Dziuba

W 2022 r. po raz kolejny emeryci i renciści, a także inni świadczeniobiorcy ZUS, KRUS i zakładów emerytalnych służb mundurowych otrzymają 14. emerytury. Podobnie jak w ubiegłym roku nie wszystkim jednak zostaną one wypłacone. Uzależnione to będzie m.in. od daty nabycia/utraty prawa do świadczenia podstawowego oraz jego wysokości.

Prawo do świadczenia

Po raz pierwszy 14. emerytura była wypłacana w 2021 r. Miało to być jednorazowe świadczenie należne tylko w 2021 r.

Ustawodawca zdecydował jednak, że i w 2022 r. spełniający określone warunki świadczeniobiorcy otrzymają, oprócz 13., także 14. emeryturę. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 1358).

Zakłada ona, iż w 2022 r. 14. emeryturę otrzymają osoby, które w dniu 24 sierpnia 2022 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, wymienionych w art. 2 ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu... (patrz ramka), zwanych dalej świadczeniami podstawowymi i:

 • prawo to na dzień 24 sierpnia 2022 r. nie będzie zawieszone,
 • wysokość świadczenia podstawowego nie przekroczy granicznej kwoty, o której mowa dalej.

Przy czym prawo do dodatkowego świadczenia będzie podlegało ponownemu ustaleniu, jeżeli okaże się, że na dzień 24 sierpnia 2022 r. prawo do świadczenia podstawowego nie istniało, podlegało zawieszeniu lub przysługiwała wypłata tego świadczenia.

14. emerytura w 2022 r. przysługuje osobom, które w dniu 24 sierpnia 2022 r. będą miały prawo do:

- emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- emerytury pomostowej,
- renty socjalnej,
- świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,
- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
- renty z ubezpieczenia wypadkowego,
- renty z zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników,
- świadczeń przewidzianych dla kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- emerytury lub renty dla służb mundurowych i członków ich rodzin,
- renty z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
- świadczenia przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
- okresowej emerytury kapitałowej,
- okresowej emerytury rolniczej,
- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Wysokość świadczenia

14. emerytury w 2022 r. będą wypłacane w wysokości odpowiadającej kwocie najniższej emerytury obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r., tj. 1.338,44 zł, ale wyłącznie dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2.900 zł.

Osoby z wyższym świadczeniem (powyżej 2.900 zł brutto) otrzymają 14. emeryturę w kwocie ustalonej na zasadzie złotówka za złotówkę, tj. w wysokości najniższej emerytury, o której mowa wyżej, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2.900 zł. Z tym zastrzeżeniem, że jeżeli wynikiem tych obliczeń będzie kwota mniejsza niż 50 zł, 14. emerytura nie zostanie przyznana.

Oznacza to, że na dodatkowe roczne świadczenie w 2022 r. mogą liczyć wyłącznie osoby, których świadczenie podstawowe przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza 4.188,44 zł (patrz tabela 1).

Tabela 1 - Ustalanie prawa do 14. emerytury należnej w 2022 r. oraz jej wysokości
Wysokość świadczenia podstawowego* Prawo do dodatkowego świadczenia rocznego w 2022 r. Wysokość
14. emerytury**
poniżej
2.900 zł, np.:
50,00 zł Przysługuje w pełnej wysokości odpowiadającej kwocie najniższej emerytury obowiązującej
od dnia 1 marca 2022 r., tj.
1.338,44 zł
1.000,00 zł
1.338,44 zł
1.500,00 zł
równo 2.900 zł 2.900,00 zł
powyżej
2.900 zł, np.:
2.900,10 zł Przysługuje w wysokości odpowiadającej kwocie ww. najniższej emerytury pomniejszonej o wartość różnicy pomiędzy kwotą świadczenia podstawowego* a kwotą 2.900 zł, tj. odpowiednio: 1.338,34 zł
3.100,00 zł 1.138,44 zł
3.200,00 zł 1.038,44 zł
3.300,00 zł 938,44 zł
3.400,00 zł 838,44 zł
4.000,00 zł 238,44 zł
4.188,44 zł 50,00 zł
4.188,45 zł Nie przysługuje, z uwagi na fakt, iż kwota 14. emerytury ustalona jak wyżej, a więc na zasadzie złotówka za złotówkę, jest niższa niż 50 zł
(w tym równa 0 lub ujemna)
4.200,00 zł
4.238,43 zł
4.238,44 zł
4.500,00 zł
* Kwota przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń. ** Kwota brutto.

Przy czym ustawodawca jednocześnie zastrzegł, iż:

 • w razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia podstawowego, przy ustalaniu prawa i wysokości dodatkowego świadczenia przyjmuje się sumę wypłacanych świadczeń,
 • do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe świadczenie, które podlega proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do tej renty,
 • w przypadku gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba i przynajmniej jedna z nich uprawniona jest do renty socjalnej:
  • dodatkowe świadczenie z tytułu renty rodzinnej podlega podziałowi stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osób uprawnionych do renty socjalnej, natomiast
  • osobom wyłączonym z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, o których mowa wyżej, przysługuje dodatkowe świadczenie z tytułu prawa do renty socjalnej.

14. emerytura będzie zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegała potrąceniom i egzekucji.

Jej pełna wysokość do wypłaty, po odliczeniu jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne, wyniesie 1.217,98 zł (tj.: 1.338,44 zł - 120,46 zł = 1.217,98 zł).

Wypłata świadczenia

Dodatkowe roczne świadczenie w 2022 r. zostanie wypłacone osobie uprawnionej:

 • z urzędu (bez konieczności składania wniosku w tej sprawie),
 • co do zasady w terminie wypłaty świadczenia podstawowego, rozpoczynając od ostatniego terminu wypłaty w sierpniu 2022 r., tj. począwszy od 25 sierpnia do 20 września 2022 r., z zastrzeżeniem dotyczącym kilku rodzajów świadczeń, wraz z którymi 14. emerytura zostanie wypłacona we wrześniu lub październiku 2022 r. (patrz tabela 2),
 • przez właściwy organ wypłacający świadczenie podstawowe, który także wyda decyzję w sprawie dodatkowego świadczenia, przy czym w przypadku zbiegu prawa do świadczeń, wypłacanych przez dwa organy emerytalno-rentowe, decyzję w sprawie 14. emerytury wyda i świadczenie to wypłaci ZUS.
Tabela 2 - Terminarz wypłat 14. emerytury w 2022 r.
Rodzaj świadczenia podstawowego Termin wypłaty 14. emerytury
emerytury i renty dla funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych oraz ich rodzin we wrześniu 2022 r.
zasiłki i świadczenia przedemerytalne
świadczenia rolnicze wypłacane rzadziej niż raz na miesiąc w październiku 2022 r.
pozostałe świadczenia podstawowe, w tym emerytury i renty oraz inne świadczenia długoterminowe wypłacane przez ZUS i KRUS w terminie wypłaty danego świadczenia, poczynając od ostatniego terminu wypłaty w sierpniu 2022 r., tj. odpowiednio:
25 sierpnia lub 1, 5, 6, 10, 15 albo
20 września 2022 r.

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.