Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Rozliczenie kosztów wynikających z faktur otrzymanych z opóźnieniem
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozliczenie kosztów wynikających z faktur otrzymanych z opóźnieniem

Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021

Podatnik rozlicza działalność gospodarczą na podstawie podatkowej księgi, którą prowadzi metodą uproszczoną. W marcu 2021 r. otrzymał faktury wystawione w grudniu 2020 r. potwierdzające dokonane zakupy paliwa do firmowego samochodu oraz zakup towarów, które dostarczono do firmy w grudniu 2020 r. Kiedy koszty te powinny być ujęte w podatkowej księdze?

Koszty, o których mowa w pytaniu powinny być ujęte w podatkowej księdze prowadzonej w grudniu 2020 r.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, a związane z nią koszty uzyskania przychodów rozlicza w sposób określony w art. 22 ust. 4 updof, czyli tzw. metodą uproszczoną. Przepis ten stanowi, że co do zasady koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Z kolei, w myśl art. 22 ust. 6b updof, u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, zasadniczo za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Powołany przepis współgra z ust. 3 objaśnień zamieszczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544), zwanego dalej rozporządzeniem. W jego myśl w podatkowej księdze w kolumnie 2 "Data zdarzenia gospodarczego" wpisuje się dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę dokonywania wpisu, tj. datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży.

W analizowanym przypadku podatnik w grudniu 2020 r. kupił towary handlowe oraz paliwo do firmowego samochodu. Nie ulega wątpliwości, że koszty związane z tymi zakupami stanowią w jego działalności koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof. Wątpliwości podatnika budzi jednak kwestia, do którego roku przypisać te koszty, skoro faktury je dokumentujące zostały wystawione w grudniu 2020 r., ale podatnik otrzymał te dowody dopiero w marcu 2021 r.

Prowadząc podatkową księgę, zakup m.in. towarów handlowych wpisuje się do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Stanowi tak § 16 ust. 1 rozporządzenia. Zasada ta nie dotyczy m.in. przypadków, gdy księgę prowadzi biuro rachunkowe, ponieważ wtedy zapisy w niej są dokonywane w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (§ 27 ust. 1 rozporządzenia).

Podatnik, który posiada fakturę zakupu towaru handlowego, co do zasady wartość nabytych towarów handlowych wpisuje do księgi na podstawie tej faktury. Przy czym, jeżeli towar, którego zakup - zgodnie z przepisami rozporządzenia - jest dokumentowany fakturami dostawców, został dostarczony do zakładu lub dokonano nim obrotu przed otrzymaniem faktury, to podstawą zapisu w księdze jest:

 • sporządzony przez podatnika we własnym zakresie szczegółowy opis otrzymanego towaru handlowego, który to dowód powinien zawierać: imię, nazwisko (firmę) i adres dostawcy, ilość i rodzaj oraz cenę jednostkową i wartość towaru, lub
 • specyfikacja dostawcy, jeżeli spełnia wymogi określone dla opisu.

Koszty ujmuje się w księdze na podstawie takich dowodów, jeżeli faktura nie zostanie dostarczona do końca miesiąca, w którym otrzymano towar handlowy. Natomiast po otrzymaniu faktury należy ustalić, czy jej wartość odpowiada kwocie kosztów zaksięgowanych w oparciu o opis lub specyfikację dostawcy, a ewentualne różnice wpisuje się w księdze na podstawie faktury w miesiącu jej otrzymania.

Skoro zatem podatnik otrzymał towar w grudniu 2020 r., a fakturę dostarczono mu dopiero w marcu 2021 r., to koszt powinien być wpisany do księgi prowadzonej w grudniu 2020 r. w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" pod datą wystawienia opisu lub specyfikacji dostawcy. Faktura dostarczona w marcu 2021 r. jest podstawą do wykazania ewentualnych różnic między wartością towarów już zaewidencjonowanych w księdze a wynikającą z faktury.

Z pytania podatnika można jednak wnosić, że nie dysponując fakturą, nie wpisał on wartości kupionych towarów do kosztów grudnia 2020 r. W tej sytuacji powinien uzupełnić zapisy w księdze za ten miesiąc na podstawie dostarczonej faktury. W przeciwnym razie wartość tych towarów ujęta w spisie z natury sporządzonym na koniec 2020 r. będzie zaniżać koszty uzyskania przychodu poniesione w tym roku podatkowym. Zasadą jest bowiem, że przy ustalaniu dochodu rocznego koszty podatkowe ustala się z uwzględnieniem różnic remanentowych (art. 24 ust. 2 updof).

Również opóźnienie w dostarczeniu faktury na zakup paliwa do firmowego samochodu pozostaje bez wpływu na moment rozliczenia (potrącalność) tego kosztu. Zgodnie z datą wystawienia tego dokumentu koszt został poniesiony w grudniu 2020 r. i powinien być wpisany do księgi w kolumnie 13 "pozostałe wydatki" prowadzonej za ten miesiąc. Skoro nie został wówczas ujęty w kosztach, to podatnik powinien obecnie uzupełnić zapis w księdze prowadzonej w 2020 r.

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.