Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Nowości w projektach generujących dochód
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nowości w projektach generujących dochód

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Jolanta Białkowska

Nowością jest, że w odniesieniu do projektów lub ich części, które są objęte pomocą publiczną, nie stosuje się unijnych przepisów dotyczących projektów generujących dochód. Takie rozwiązanie ułatwi beneficjentowi obliczenie wartości dofinansowania z funduszy europejskich, gdyż nie stosuje się w tym przypadku metody luki w finansowaniu albo metody zryczałtowanych procentowych stawek dochodów.

Projekt generujący dochód a stawki ryczałtowe

Projekt inwestycyjny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego bądź Funduszu Spójności uznaje się za generujący dochód, jeśli jego całkowity koszt kwalifikowalny przekracza 1 mln euro. Bierze się przy tym pod uwagę kurs wymiany euro/zł, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych NBP, z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku projektów generujących dochód, wartość dofinansowania z funduszy europejskich oblicza się w oparciu o metody wskazane w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1303/2013/UE ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności (...). Chodzi tu o metodę:

 • luki w finansowaniu,
   
 • zryczałtowanych procentowych stawek dochodów dla projektów z wybranych sektorów i podsektorów,
   
 • stosowaną w przypadku projektów, dla których nie można obiektywnie określić przychodu z wyprzedzeniem.

W odniesieniu do metody obliczania dofinansowania opartej o zryczałtowane procentowe stawki dochodów dla wybranych sektorów lub podsektorów wprowadzono stawki określone unijnymi przepisami. Są one wskazane w załączniku V do rozporządzenia 1303/2013/UE oraz w rozporządzeniu Komisji 2015/1516/UE ustanawiającym na mocy rozporządzenia 1303/2013/UE Parlamentu Europejskiego i Rady, stawki zryczałtowane dla operacji finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w sektorze badań, rozwoju i innowacji (...) - patrz tabela. Nowością jest, że znowelizowany przepis art. 61 ust. 3 rozporządzenia 1303/2013/UE pozwala poszczególnym państwom członkowskim określić zryczałtowaną stawkę procentową dochodów dla sektora lub podsektora innego niż wskazane w podanych wyżej przepisach. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ metoda obliczenia wartości dofinansowania dla projektu w oparciu o zryczałtowane procentowe stawki dochodów jest o wiele prostsza w zastosowaniu niż jest to np. w przypadku metody luki w finansowaniu, gdzie podstawą określenia wartości dofinansowania z funduszy europejskich jest analiza finansowa projektu.

Choć unijny przepis pozwalający na wprowadzenie nowych stawek ryczałtowych w odniesieniu do obliczania dofinansowania z funduszy europejskich obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich od 2 sierpnia br., to tak naprawdę nie ma praktycznego zastosowania. Nie wiadomo jeszcze, czy Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji zdecyduje się na określenie zryczałtowanej stawki procentowej dochodów dla sektora lub podsektora innego niż wskazane w unijnych przepisach.

Zryczałtowane stawki dochodów dla projektów
Sektor Stawki zryczałtowane
Drogi 30%
Koleje 20%
Transport miejski 20%
Gospodarka wodna 25%
Odpady stałe 20%
Badania, rozwój i innowacje 20%

Pomoc publiczna a projekt generujący dochód

Znowelizowane przepisy rozporządzenia 1303/2013/UE zupełnie inaczej odnoszą się do projektów lub ich części, które objęte są pomocą publiczną. Nowością jest, że nie stosuje się do nich przepisów dotyczących projektów generujących dochód. Wynika to z art. 61 ust. 8 tego rozporządzenia, który stanowi, że ust. 1-6 art. 61 nie mają zastosowania do operacji, dla których wsparcie w ramach programu stanowi pomoc państwa. Taka konstrukcja przepisu wskazuje na brak obowiązku stosowania metody luki w finansowaniu lub metody stawek zryczałtowanych w odniesieniu do projektów (bądź ich części) objętych pomocą publiczną. Dla beneficjenta oznacza to, że w przypadku projektów w całości objętych pomocą publiczną, poziom dofinansowania należy obliczyć na podstawie reguły dotyczącej danej formy pomocy publicznej. Inaczej będzie w odniesieniu do projektów tylko częściowo objętych pomocą publiczną. W takiej sytuacji dla każdej z części projektu poziom dofinansowania należy ustalić z zastosowaniem konkretnych reguł, tj. w przypadku części projektu objętej pomocą publiczną, w oparciu o zasady dotyczące pomocy publicznej, a w przypadku części nieobjętej taką pomocą, w oparciu o metodę luki w finansowaniu lub metodę zryczałtowanych procentowych stawek dochodów. Reguła ta ma zastosowanie nie tylko w projektach inwestycyjnych, ale również projektach badawczo-rozwojowych współfinansowanych z EFRR w ramach programu ogólnopolskiego, tj. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jak i szesnastu regionalnych programów operacyjnych dla poszczególnych województw (przykład).

Przykład

Przedsiębiorca wystąpi o wsparcie ze środków EFRR na realizację projektu badawczo-rozwojowego. Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wyniesie 5 mln zł. Będą one objęte programem pomocowym, tj. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBiR (Dz. U. z 2015 r. poz. 299). W takiej sytuacji dla obliczenia wartości dofinansowania na projekt bierze się pod uwagę tylko reguły pomocy publicznej. Nie stosuje się metody zryczałtowanych procentowych stawek dochodów.

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.